LÉTA 2004 - 2009

SPECIÁL: Regionální politika v letech 2004–2009

12.06.2009 Euroskop Regionální politika EU je díky svému rozpočtu nejnákladněji financovanou společnou politikou Společenství a jako takové jí patří značná pozornost. Jelikož po roce 2004 dobíhalo programovací období 2000-2006, klíčové…

SPECIÁL: Výchova, vzdělání a mládež v letech 2004-2009

08.06.2009 Euroskop Podle článku 149 Smlouvy o EU přispívá Společenství k lepšímu a kvalitnějšímu vzdělávání podporováním spolupráce členských států. Pokud je to nutné, podporuje a doplňuje činnosti členských států při…

SPECIÁL: Doprava v letech 2004–2009

29.05.2009 Euroskop Doprava, nebo lépe řečeno dopravní politika Evropské unie coby jedna z oblastí, jimž se Společenství věnuje již více než půlstoletí, zaznamenala v letech 2004-2009 poměrně dynamický vývoj. Ten…