LÉTA 2004 - 2009

SPECIÁL: Vnitřní trh v letech 2004-2009 II

26.08.2009 Euroskop Vývoj v oblasti vnitřního trhu v letech 2004-2009 vám s ohledem na rozsáhlost agendy představujeme ve dvou speciálech. Toto je druhý z nich. Naleznete v něm informace o…

SPECIÁL: Vnitřní trh v letech 2004-2009 I

19.08.2009 Euroskop Vnitřní trh představuje jeden z pilířů Evropské unie a je velice důležitý pro ekonomický růst a zaměstnanost v EU. V interakci s jednotlivými politikami EU podporuje mobilitu, konkurenceschopnost…

SPECIÁL: Informační společnost v letech 2004-2009

15.08.2009 Euroskop Do sféry informační společnosti lze zařadit především internet a další komunikační technologie. V období 2004-2009 došlo k mnohým krokům, které jsou pro přehlednost rozděleny na klíčové dokumenty týkající…

SPECIÁL: Zemědělství a rybolov v letech 2004–2009

13.08.2009 Euroskop Období let 2004-2009 bylo na legislativní dění v oblasti společné zemědělské politiky (SZP) velmi bohaté. A důvodem není jen fakt, že u této komunitární politiky je zvýšená legislativní…

SPECIÁL: Spotřebitelé v letech 2004-2006

31.07.2009 Euroskop Evropská komise přijala 8. února 2007 dlouho očekávanou Zelenou knihu o revizi spotřebitelského acquis. Cílem revize bylo zjednodušení a modernizace stávající spotřebitelské legislativy a usnadnění přeshraničních obchodních vztahů.…

SPECIÁL: Životní prostředí v letech 2004–2009

22.07.2009 Euroskop Otázka životního prostředí patřila v období let 2004-2009 mezi ty, jež komplexně ovlivňovaly dění Evropské unie jako celku a v podobě jednání o budoucnosti tzv. Kjótského protokolu přesahovaly…

SPECIÁL: Veřejné zdraví v letech 2004-2009

14.07.2009 Euroskop Článek 152 (Hlava XIII) Smlouvy o EU stanoví, že EU doplňuje politiku členských států a je zaměřena na zlepšování ochrany veřejného zdraví, předcházení lidským nemocem, odstraňování příčin nemocí,…

SPECIÁL: Energetika v letech 2004–2009

10.07.2009 Euroskop Zvláštní pozice energetické politiky v rámci agendy Evropské unie bývá z historického hlediska zdůrazňována v souvislosti s významem, jaký měla v počátcích evropské integrace. Evropské společenství uhlí a…

SPECIÁL: Daně v letech 2004-2009

29.06.2009 Euroskop Oblast daňové politiky je z pohledu integrace velice citlivou. I přesto v ní došlo v období let 2004-2009 k několika významným posunům. Jiné ambiciózní projekty se ale naplnit…