INFORMAČNÍ SPOLEČNOST

Informační společnost v prosinci 2020

10.01.2021 Euroskop Komise navrhla ambiciózní reformu digitálního prostoru, EU chce zlepšit kybernetickou bezpečnost, Komise zahájila akční plán na podporu oživení a transformace mediálního a audiovizuálního odvětví, EP a Rada se…

Informační společnost v říjnu 2020

10.11.2020 Euroskop Komise propojuje první vlnu národních aplikací Národní aplikace se mají propojovat Krátce… Komise propojuje první vlnu národních aplikací Komise umožnila bezpečnou vzájemnou interakci těchto aplikací. Brána propojuje aplikace…

Informační společnost v září 2020

10.10.2020 Euroskop Komise podpoří evropské kapitálové trhy, Komise představila předpisů v oblasti digitálních financí Komise zveřejnila plán na posílení unie kapitálových trhů EU EU podporuje digitální finance Komise podpoří evropské…

Informační společnost v červenci 2020

10.08.2020 Euroskop Členské státy podaly zprávu o provádění evropského souboru opatření k zabezpečení sítí 5G, EU poprvé uložila sankce za kybernetické útoky EU hodnotila zabezpečení sítí 5G Za kybernetické útoky…

Informační společnost v červnu 2020

10.07.2020 Euroskop Komise zveřejnila zprávu hodnotící digitální odolnost, Členské státy řešily mobilní aplikace pro vysledování kontaktů a varování, Komise představila hodnocení fungování GDPR EU hodnotila digitální konkurenceschopnost Členské státy se…

Informační společnost v dubnu 2020

09.05.2020 Euroskop Komise přijala doporučení pro používání dat z mobilních telefonů a aplikací Mobilní aplikace a data mohou zlepšit situaci v EU spojenou s pandemií Krátce… Komise přijala doporučení pro…

Informační společnost v únoru 2020

06.03.2020 Euroskop Komise představuje strategie zaměřenou na data a umělou inteligenci EU by měla pokračovat v digitální transformaci Komise představuje strategie zaměřenou na data a umělou inteligenci Digitální transformace má…

Informační společnost v říjnu 2019

08.11.2019 Euroskop EU upozorňuje na rizika sítí 5G, Komise provedla 3. přezkum štítu EU-USA na ochranu soukromí, Kodex zásad boje proti dezinformacím se používá už rok EU podporuje rozšíření 5G…

Informační společnost v září 2019

09.10.2019 Euroskop V EU začal platit vyšší stupeň ochrany při platbách kartou Bezpečnější platby kartou nově platí v celé EU Krátce… V EU začal platit vyšší stupeň ochrany při platbách…

Informační společnost v červenci 2019

09.08.2019 Euroskop Členské státy vypracovaly vnitrostátní posouzení rizik v otázce bezpečnosti sítí 5G Členské státy přijaly konkrétní opatření, která mají přispět ke kybernetické bezpečnosti sítí 5G v celé EU Krátce……