INFORMAČNÍ SPOLEČNOST

Informační společnost v září 2021

10.10.2021 Euroskop Komise vyzývá 19 členských států, aby provedly právní předpisy EU v oblasti digitálních technologií a médií Komise řeší neplnění právních podpisů EU v oblasti digitálních technologií a médií…

Informační společnost v červnu 2021

09.07.2021 Euroskop Komise navrhuje digitální identitu, Komise navrhuje zřízení Společné kybernetické jednotky, Začala platit nová pravidla EU v oblasti autorského práva, Rada se dohodla na pokračování roamingu Komise podporuje vznik…

Informační společnost v dubnu 2021

10.05.2021 Euroskop Komise navrhuje nová pravidla a opatření pro umělou inteligenci Komise pravidla pro umělou intelgenci Komise navrhuje nová pravidla a opatření pro umělou inteligenci Přijetím těchto pravidel chce EU…

Informační společnost v březnu 2021

10.04.2021 Euroskop Komise představila cíle digitální transformace do roku 2030, Rada schválila program Digitální Evropa, Země EU se zavázaly k podpoře klíčových digitálních iniciativ, Rada podporuje opatření usnadňující okamžité platby,…

Informační společnost v únoru 2021

10.03.2021 Euroskop Komise navrhla nové nařízení týkající se roamingu Pravidla roamingu by se měla upravit Komise navrhla nové nařízení týkající se roamingu Miliony Evropanů využívají v celé EU výhod roamingu…

Informační společnost v prosinci 2020

10.01.2021 Euroskop Komise navrhla ambiciózní reformu digitálního prostoru, EU chce zlepšit kybernetickou bezpečnost, Komise zahájila akční plán na podporu oživení a transformace mediálního a audiovizuálního odvětví, EP a Rada se…

Informační společnost v říjnu 2020

10.11.2020 Euroskop Komise propojuje první vlnu národních aplikací Národní aplikace se mají propojovat Krátce… Komise propojuje první vlnu národních aplikací Komise umožnila bezpečnou vzájemnou interakci těchto aplikací. Brána propojuje aplikace…

Informační společnost v září 2020

10.10.2020 Euroskop Komise podpoří evropské kapitálové trhy, Komise představila předpisů v oblasti digitálních financí Komise zveřejnila plán na posílení unie kapitálových trhů EU EU podporuje digitální finance Komise podpoří evropské…

Informační společnost v červenci 2020

10.08.2020 Euroskop Členské státy podaly zprávu o provádění evropského souboru opatření k zabezpečení sítí 5G, EU poprvé uložila sankce za kybernetické útoky EU hodnotila zabezpečení sítí 5G Za kybernetické útoky…

Informační společnost v červnu 2020

10.07.2020 Euroskop Komise zveřejnila zprávu hodnotící digitální odolnost, Členské státy řešily mobilní aplikace pro vysledování kontaktů a varování, Komise představila hodnocení fungování GDPR EU hodnotila digitální konkurenceschopnost Členské státy se…