INFORMAČNÍ SPOLEČNOST

Informační společnost v květnu 2022

Rada přijala mandát k jednání o 2 návrzích na zlepšení výměny informací, Komise přivítala posílený kodex zásad proti dezinformacím

Informační společnost v květnu 2022

Komise navrhuje nová pravidla na ochranu dětí na internetu, Instituce se předběžně dohodly na sítě center pro bezpečnější internet, Rada se dohodla na postoji k politickému programu Cesta k digitální dekádě, Instituce dosáhly předběžné dohody o nařízení DORA

Informační společnost v dubnu 2022

Instituce dosáhly dohody v zájmu bezpečnějšího online prostředí, Rada schválila pokračování mobilního roamingu bez dalších poplatků do roku 2032

Informační společnost v lednu 2022

Komise navrhuje prohlášení o digitálních právech a zásadách Komise chce stanovit v prohlášení digitální práva a zásady v souvislosti s digitální transformací Komise navrhuje prohlášení o digitálních právech a zásadách Komise navrhuje prohlášení o digitálních právech…

Informační společnost v prosinci 2021

Rada se dohodla na posílení kybernetické bezpečnosti a odolnosti v celé EU , Instituce schválily prodloužení mobilního roamingu bez dalších poplatků v rámci EU do roku 2032

Informační společnost v listopadu 2021

10.12.2021 Euroskop Instituce se dohodly o aktu o správě dat, Komise investuje 2 mld. € do podpory digitální transformace, Rada dosáhla dohody o nařízeních MiCA a DORA, Rada se dohodla…

Informační společnost v říjnu 2021

10.11.2021 Euroskop Komise zveřejnila výsledky 6. hodnocení Kodexu chování v boji proti nelegálním nenávistným projevům online, Rada přijala závěry o prozkoumání potenciálu společné kybernetické jednotky, Evropská rada přijala závěry v…

Informační společnost v září 2021

10.10.2021 Euroskop Komise vyzývá 19 členských států, aby provedly právní předpisy EU v oblasti digitálních technologií a médií Komise řeší neplnění právních podpisů EU v oblasti digitálních technologií a médií…