INFORMAČNÍ SPOLEČNOST

Informační společnost v říjnu 2022

Rada se dohodla na posílení bezpečnosti dodavatelských řetězců IKT, Komise zveřejnila etické pokyny pro využívání umělé inteligence 

Informační společnost v září 2022

Komise předložila nová pravidla EU o kybernetické bezpečnosti pro bezpečnější hardwarové a softwarové výrobky, Komise schválila nová pravidla odpovědnosti za umělou inteligenci

Informační společnost v červenci 2022

EP přijal nový soubor pravidel o digitálních službách a digitálních trzích, Rada a EP dosáhly předběžné dohody o politickém programu „Cesta k digitální dekádě”

Informační společnost v červnu 2022

Rada přijala mandát k jednání o 2 návrzích na zlepšení výměny informací, Komise přivítala posílený kodex zásad proti dezinformacím

Informační společnost v květnu 2022

Komise navrhuje nová pravidla na ochranu dětí na internetu, Instituce se předběžně dohodly na sítě center pro bezpečnější internet, Rada se dohodla na postoji k politickému programu Cesta k digitální dekádě, Instituce dosáhly předběžné dohody o nařízení DORA

Informační společnost v dubnu 2022

Instituce dosáhly dohody v zájmu bezpečnějšího online prostředí, Rada schválila pokračování mobilního roamingu bez dalších poplatků do roku 2032

Informační společnost v lednu 2022

Komise navrhuje prohlášení o digitálních právech a zásadách Komise chce stanovit v prohlášení digitální práva a zásady v souvislosti s digitální transformací Komise navrhuje prohlášení o digitálních právech a zásadách Komise navrhuje prohlášení o digitálních právech…

Informační společnost v prosinci 2021

Rada se dohodla na posílení kybernetické bezpečnosti a odolnosti v celé EU , Instituce schválily prodloužení mobilního roamingu bez dalších poplatků v rámci EU do roku 2032