HOSPODÁŘSKÁ SOUTĚŽ

Návrh směrnice o průmyslových emisích

13.10.2008 Euroskop Návrh si klade za cíl sjednotit sedm norem týkajících se průmyslových emisí a jejich prevence. Reaguje tak na vzrůstající hodnoty emisí znečišťujících vodní zdroje, půdu a vzduch a…

Podpora vozidel ohleduplnějších k životnímu prostředí

22.09.2008 Euroskop 24. června 2008 schválil výbor Evropského parlamentu pro životní prostředí (ENVI) pozměněný návrh směrnice o podpoře čistých a energeticky účinných silničních vozidel. Ten má od roku 2010 zavést…

Zapojení letecké dopravy do boje proti klimatickým změnám

26.08.2008 Euroskop 2 Zapojení letecké dopravy do boje proti klimatickým změnám Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 8. července 2008 ke společnému postoji Rady ohledně přijetí směrnice Evropského parlamentu a…

Pravidla prodeje a servisu motorových vozidel

18.08.2008 Euroskop Dne 31. července 2008 byla ukončena veřejná konzultace o hodnotící zprávě Komise týkající se uplatňování nařízení č. 1400/2002 o prodeji a servisu motorových vozidel. Byla tak zahájena reforma…