HOSPODÁŘSKÁ SOUTĚŽ

Hospodářská soutěž v říjnu 2013

05.11.2013 Euroskop Nová pravidla státních podpor pro krachující banky Nová pravidla státních podpor pro krachující banky Sdělení Komise o použití pravidel pro poskytování státní podpory ve prospěch bank v souvislosti…

Hospodářská soutěž v lednu 2011

04.02.2011 Euroskop Komise chce modernizovat způsob zadávání veřejných zakázek Komise chce modernizovat způsob zadávání veřejných zakázek Green Paper on the Modernisation of EU Public Procurement Policy. Towards a More Efficient…

Hospodářská a měnová unie v červnu 2010

02.07.2010 Euroskop EP schválil zprávu týkající se vstupu Estonska do eurozóny EP schválil zprávu týkající se vstupu Estonska do eurozóny Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 16. června 2010 k…

AKTUALIZACE: Návrh směrnice o průmyslových emisích

16.12.2009 Euroskop Elektrárenský průmysl na počátku prosince 2009 apeloval na evropské poslance kvůli zavedení flexibilnějších podmínek do návrhu směrnice IPPC. Plénum Evropského parlamentu bude o návrhu hlasovat v únoru 2010.…

AKTUALIZACE: Návrh směrnice o průmyslových emisích

29.06.2009 Euroskop Rada přijala politickou dohodu týkající se průmyslových emisí. Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o průmyslových emisích (integrované prevenci a omezování znečištění) (KOM(2007)844) 1. Stav legislativního procesu Rada…

AKTUALIZACE: Návrh směrnice o průmyslových emisích

23.03.2009 Euroskop Plénum Evropského parlamentu přijalo návrh revize směrnice IPPC. Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o průmyslových emisích (integrované prevenci a omezování znečištění) (KOM(2007)844) 1. Stav legislativního procesu Evropský…

AKTUALIZACE: Návrh směrnice o průmyslových emisích

04.03.2009 Euroskop Ministři pro životní prostředí vedli 2. března 2009 diskuzi k návrhu směrnice o IPPC. Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o průmyslových emisích (integrované prevenci a omezování znečištění)…

AKTUALIZACE: Návrh směrnice o průmyslových emisích

02.02.2009 Euroskop Návrh sjednocující sedm norem týkajících se průmyslových emisí a jejich prevence byl schválen parlamentním výborem ENVI 22. ledna 2009. Poslanci požadují flexibilnější přístup. Návrh směrnice Evropského parlamentu a…

AKTUALIZACE: Návrh směrnice o průmyslových emisích

19.01.2009 Euroskop Návrh sjednocující sedm norem týkajících se průmyslových emisí a jejich prevence bude projednáván v první čtvrtině roku 2009. Směrnice reaguje na vzrůstající hodnoty emisí znečišťujících vodní zdroje, půdu…