HOSPODÁŘSKÁ SOUTĚŽ

AKTUALIZACE: Návrh směrnice o průmyslových emisích

16.12.2009 Euroskop Elektrárenský průmysl na počátku prosince 2009 apeloval na evropské poslance kvůli zavedení flexibilnějších podmínek do návrhu směrnice IPPC. Plénum Evropského parlamentu bude o návrhu hlasovat v únoru 2010.…

AKTUALIZACE: Návrh směrnice o průmyslových emisích

29.06.2009 Euroskop Rada přijala politickou dohodu týkající se průmyslových emisí. Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o průmyslových emisích (integrované prevenci a omezování znečištění) (KOM(2007)844) 1. Stav legislativního procesu Rada…

AKTUALIZACE: Návrh směrnice o průmyslových emisích

23.03.2009 Euroskop Plénum Evropského parlamentu přijalo návrh revize směrnice IPPC. Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o průmyslových emisích (integrované prevenci a omezování znečištění) (KOM(2007)844) 1. Stav legislativního procesu Evropský…

AKTUALIZACE: Návrh směrnice o průmyslových emisích

04.03.2009 Euroskop Ministři pro životní prostředí vedli 2. března 2009 diskuzi k návrhu směrnice o IPPC. Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o průmyslových emisích (integrované prevenci a omezování znečištění)…

AKTUALIZACE: Návrh směrnice o průmyslových emisích

02.02.2009 Euroskop Návrh sjednocující sedm norem týkajících se průmyslových emisí a jejich prevence byl schválen parlamentním výborem ENVI 22. ledna 2009. Poslanci požadují flexibilnější přístup. Návrh směrnice Evropského parlamentu a…

AKTUALIZACE: Návrh směrnice o průmyslových emisích

19.01.2009 Euroskop Návrh sjednocující sedm norem týkajících se průmyslových emisí a jejich prevence bude projednáván v první čtvrtině roku 2009. Směrnice reaguje na vzrůstající hodnoty emisí znečišťujících vodní zdroje, půdu…

Návrh směrnice o průmyslových emisích

13.10.2008 Euroskop Návrh si klade za cíl sjednotit sedm norem týkajících se průmyslových emisí a jejich prevence. Reaguje tak na vzrůstající hodnoty emisí znečišťujících vodní zdroje, půdu a vzduch a…