HOSPODÁŘSKÁ SOUTĚŽ

Hospodářská soutěž v září 2014

08.10.2014 Euroskop MasterCard prohrál s Komisí boj o mezibankovní poplatky MasterCard prohrál s Komisí boj o mezibankovní poplatky MasterCard and Others v Commission (C-382/12P) Soudní dvůr EU stvrdil 11. 9.…

Hospodářská soutěž v červenci 2014

06.08.2014 Euroskop EK posiluje roli národních úřadů při kontrole hospodářské soutěže EK posiluje roli národních úřadů při kontrole hospodářské soutěže Communication from the Commission to the European Parliament and the…

Hospodářská soutěž v červnu 2014

07.07.2014 Euroskop Komise zpřísňuje podmínky pro dohody „de minimis“, Komise chce podpořit projekty společného evropského zájmu Komise zpřísňuje podmínky pro dohody „de minimis“ Communication from the Commission: Notice on agreements…

Hospodářská soutěž v květnu 2014

05.06.2014 Euroskop Komise modernizuje pravidla pro udělování státních podpor Komise modernizuje pravidla pro udělování státních podpor Commission regulation declaring certain categories of aid compatible with the internal market in application…

Hospodářská soutěž v únoru 2014

08.03.2014 Euroskop Komise vydala svou první anti-korupční zprávu, Komise zveřejnila upravené pokyny k pravidlům státní podpory poskytované letištím Komise vydala svou první anti-korupční zprávu Zpráva Komise Radě a Evropskému parlamentu:…

Hospodářská soutěž v lednu 2014

10.02.2014 Euroskop Komise podpořila snazší financování malých a středních podniků Komise podpořila snazší financování malých a středních podniků Sdělení Komise. Pokyny k státní podpoře investic v rámci rizikového financování (2014/C19/04)…

Hospodářská soutěž v prosinci 2013

14.01.2014 Euroskop Slučování podniků na úrovni EU bude jednodušší Slučování podniků na úrovni EU bude jednodušší Mergers: Commission cuts red tape for businesses (IP/13/1214) Od roku 2014 bude v platnosti…

Hospodářská soutěž v říjnu 2013

05.11.2013 Euroskop Nová pravidla státních podpor pro krachující banky Nová pravidla státních podpor pro krachující banky Sdělení Komise o použití pravidel pro poskytování státní podpory ve prospěch bank v souvislosti…

Hospodářská soutěž v lednu 2011

04.02.2011 Euroskop Komise chce modernizovat způsob zadávání veřejných zakázek Komise chce modernizovat způsob zadávání veřejných zakázek Green Paper on the Modernisation of EU Public Procurement Policy. Towards a More Efficient…

Hospodářská a měnová unie v červnu 2010

02.07.2010 Euroskop EP schválil zprávu týkající se vstupu Estonska do eurozóny EP schválil zprávu týkající se vstupu Estonska do eurozóny Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 16. června 2010 k…