HOSPODÁŘSKÁ SOUTĚŽ

Hospodářská soutěž v červnu 2021

09.07.2021 Euroskop EU chce vyšetřovat Google a Facebook Google a Facebook podle EU porušují pravidla hospodářské soutěže Krátce… EU chce vyšetřovat Google a Facebook Komise se domnívá, že Google a…

Hospodářská soutěž v dubnu 2021

10.05.2021 Euroskop Komise přijala revidované pokyny k regionální podpoře Členské státy mohou podporovat regiony, které se potýkají s transformačními nebo strukturálními problémy Komise přijala revidované pokyny k regionální podpoře Cílem…

Hospodářská soutěž v lednu 2021

10.02.2021 Euroskop ČR získala podporu na restrukturalizaci sadů a zavlažování, Komise prodloužila a dále rozšířila dočasný rámec na podporu ekonomiky Komise podpořila investice do sadů a zavlažování EU prodloužila státní…

Hospodářská soutěž v říjnu 2020

10.11.2020 Euroskop Komise prodlužuje a rozšiřuje dočasný rámec pro opatření státní podpory Části dočasného rámce se prodlužují o 6 měsíců Krátce… Komise prodlužuje a rozšiřuje dočasný rámec pro opatření státní…

Hospodářská soutěž v červenci 2020

10.08.2020 Euroskop Komise schválila český program na podporu podniků Komise ČR umožnila další státní podporu Krátce… Komise schválila český program na podporu podniků Opatření usiluje o zachování zaměstnanosti v ČR…

Hospodářská soutěž v červnu 2020

10.07.2020 Euroskop Komise řešila opatření týkající se hospodářské soutěže, EU chce prošetřit fungování Apple, Komise zahájila hloubkové šetření týkající se financování České pošty, Komise přijala další změnu státní podpory Komise…

Hospodářská soutěž v květnu 2020

10.06.2020 Euroskop Komise rozšířila dočasný rámec státní podpory na opatření týkající se rekapitalizace a podřízeného dluhu, Komise vyzvala k předložení připomínek k návrhu na zjednodušení pravidel pro poskytování státní podpory,…

Hospodářská soutěž v dubnu 2020

09.05.2020 Euroskop Komise vydala pokyny umožňující omezenou spolupráci mezi podniky, Komise plánuje rozšíření dočasného rámce státní podpory na rekapitalizační opatření, Komise schválila český režim státní podpory ve výši až 37…

Hospodářská soutěž v září 2019

09.10.2019 Euroskop Komise hodnotila fungování českých operátorů Čeští mobilní operátoři podle Komise omezují hospodářskou soutěž Krátce… Komise hodnotila fungování českých operátorů Dohoda o sdílení sítí mezi 2 hlavními českými mobilními…

Hospodářská soutěž v červenci 2019

09.08.2019 Euroskop EU a USA završily dohodu o vzájemném uznávání léčiv, EU a Kanada nadále posiluje vzájemné nejen obchodní vztahy, Komise zveřejnila zprávu o provádění společného prohlášení EU a USA…