HOSPODÁŘSKÁ SOUTĚŽ

Hospodářská soutěž v září 2022

Komise porovnala státní podporu poskytnutou v roce 2020 v době pandemie, Komise vydává antimonopolní pokyny ke kolektivním smlouvám OSVČ

Hospodářská soutěž v červenci 2022

Komise chce zjednodušit státní podporu pro „zelenou” dopravu, Komise přijala závazky českých mobilních operátorů na ochranu hospodářské soutěže, Komise upravuje dočasný krizový rámec v reakci na válku na Ukrajině, Komise schválila státní podporu pro Českou poštu

Hospodářská soutěž v květnu 2022

Komise přijala nařízení o blokových výjimkách pro vertikální dohody, EU ukončí dočasný rámec státní podpory v souvislosti s koronavirem

Hospodářská soutěž v prosinci 2021

Komise přijala nové pokyny pro státní podporu v oblasti životního prostředí, Komise aktualizovala pokyny pro státní podporu v oblasti rizikového financování a vývozu

Hospodářská soutěž v listopadu 2021

10.12.2021 Euroskop EU opět prodloužila dočasný rámec státní podpory a zhodnotila připravenost antimonopolní politiky na nové výzvy Pravidla státní podpory EU nadále umožní veřejnou podporu na oživení po koronavirové pandemii.…

Hospodářská soutěž v říjnu 2021

10.11.2021 Euroskop České telekomunikační společnosti musí dodržet deklarované závazky kvůli obavám z porušování hospodářské soutěže, Komise chce změnit regulaci poskytování státní podpory Komise řeší s českými mobilními operátory otázku porušování…

Hospodářská soutěž v červenci 2021

10.08.2021 Euroskop Komise zjednodušuje pravidla pro poskytování podpory, Automobilky dle Komise porušily hospodářskou soutěž, Komise schválila podporu pro ČR EU upravila státní podporu Tři automobilky porušily pravidla EU ČR může…