HOSPODÁŘSKÁ SOUTĚŽ

Hospodářská soutěž v květnu 2022

Komise přijala nařízení o blokových výjimkách pro vertikální dohody, EU ukončí dočasný rámec státní podpory v souvislosti s koronavirem

Hospodářská soutěž v prosinci 2021

Komise přijala nové pokyny pro státní podporu v oblasti životního prostředí, Komise aktualizovala pokyny pro státní podporu v oblasti rizikového financování a vývozu

Hospodářská soutěž v listopadu 2021

10.12.2021 Euroskop EU opět prodloužila dočasný rámec státní podpory a zhodnotila připravenost antimonopolní politiky na nové výzvy Pravidla státní podpory EU nadále umožní veřejnou podporu na oživení po koronavirové pandemii.…

Hospodářská soutěž v říjnu 2021

10.11.2021 Euroskop České telekomunikační společnosti musí dodržet deklarované závazky kvůli obavám z porušování hospodářské soutěže, Komise chce změnit regulaci poskytování státní podpory Komise řeší s českými mobilními operátory otázku porušování…

Hospodářská soutěž v červenci 2021

10.08.2021 Euroskop Komise zjednodušuje pravidla pro poskytování podpory, Automobilky dle Komise porušily hospodářskou soutěž, Komise schválila podporu pro ČR EU upravila státní podporu Tři automobilky porušily pravidla EU ČR může…

Hospodářská soutěž v červnu 2021

09.07.2021 Euroskop EU chce vyšetřovat Google a Facebook Google a Facebook podle EU porušují pravidla hospodářské soutěže Krátce… EU chce vyšetřovat Google a Facebook Komise se domnívá, že Google a…

Hospodářská soutěž v dubnu 2021

10.05.2021 Euroskop Komise přijala revidované pokyny k regionální podpoře Členské státy mohou podporovat regiony, které se potýkají s transformačními nebo strukturálními problémy Komise přijala revidované pokyny k regionální podpoře Cílem…

Hospodářská soutěž v lednu 2021

10.02.2021 Euroskop ČR získala podporu na restrukturalizaci sadů a zavlažování, Komise prodloužila a dále rozšířila dočasný rámec na podporu ekonomiky Komise podpořila investice do sadů a zavlažování EU prodloužila státní…