HOSPODÁŘSKÁ SOUTĚŽ

Hospodářská soutěž v září 2022

Komise porovnala státní podporu poskytnutou v roce 2020 v době pandemie, Komise vydává antimonopolní pokyny ke kolektivním smlouvám OSVČ

Hospodářská soutěž v červenci 2022

Komise chce zjednodušit státní podporu pro „zelenou” dopravu, Komise přijala závazky českých mobilních operátorů na ochranu hospodářské soutěže, Komise upravuje dočasný krizový rámec v reakci na válku na Ukrajině, Komise schválila státní podporu pro Českou poštu

Hospodářská soutěž v květnu 2022

Komise přijala nařízení o blokových výjimkách pro vertikální dohody, EU ukončí dočasný rámec státní podpory v souvislosti s koronavirem

Hospodářská soutěž v prosinci 2021

Komise přijala nové pokyny pro státní podporu v oblasti životního prostředí, Komise aktualizovala pokyny pro státní podporu v oblasti rizikového financování a vývozu

Hospodářská soutěž v listopadu 2021

10.12.2021 Euroskop EU opět prodloužila dočasný rámec státní podpory a zhodnotila připravenost antimonopolní politiky na nové výzvy Pravidla státní podpory EU nadále umožní veřejnou podporu na oživení po koronavirové pandemii.…

Hospodářská soutěž v říjnu 2021

10.11.2021 Euroskop České telekomunikační společnosti musí dodržet deklarované závazky kvůli obavám z porušování hospodářské soutěže, Komise chce změnit regulaci poskytování státní podpory Komise řeší s českými mobilními operátory otázku porušování…