ENERGIE

Energie v červenci 2022

Členské státy chtějí snížit spotřebu plynu o 15 %, Plénum EP nebrání zahrnutí jádra a plynu do taxonomie

Energie v květnu 2022

Komise představila plán REPowerEU, Instituce se dohodly na uskladňování plynu, Komise představila další opatření proti nárůstu cen energií, Rada schválila nová pravidla pro TEN-E

Energie v březnu 2022

EU se chce zbavit závislosti na ruském plynu, Rada souhlasí se zavedením mechanismu uhlíkového vyrovnání na hranicích, Komise schválila český režim podpory podniků kvůli riziku „úniku uhlíku”, Komise řeší ceny plynu i bezpečnost jeho dodávek

Energie v prosinci 2021

Komise chce podpořit tranzici z fosilního zemního plynu na vodík, Instituce se shodly na podobě revize TEN-E

Energie v říjnu 2021

10.11.2021 Euroskop EU řeší narůstající ceny energií, Komise sleduje stav energetické unie Členské státy EU se potýkají s vysokými cenami energií, Komise na to reagovala představením souboru opatření Plnění cílů…

Energie v září 2021

10.10.2021 Euroskop SD EU udělil Polsku pokutu kvůli těžbě uhlí v dolu Turów Polsko má platit pokutu za pokračování těžby hnědého uhlí v turówském dole Krátce… SD EU udělil Polsku…

Energie v červnu 2021

09.07.2021 Euroskop Rada se dohodla na nových pravidlech pro přeshraniční energetickou infrastrukturu EU projednávala TEN-E Krátce… Rada se dohodla na nových pravidlech pro přeshraniční energetickou infrastrukturu Revize nařízení o TEN-E…

Energie v prosinci 2020

10.01.2021 Euroskop Komise navrhla nová pravidla pro přeshraniční energetickou infrastrukturu, EIB uzavřela se společností ČEPS úvěrovou smlouvu Nové nařízení TEN-E má přispět k dosažení cílů EU pro snížení emisí Spolupráce…

Energie v listopadu 2020

10.12.2020 Euroskop EU usiluje o navýšení výroby energie z obnovitelných mořských zdrojů Komise navrhuje zvýšit objem energie z obnovitelných zdrojů Krátce… EU usiluje o navýšení výroby energie z obnovitelných mořských…