ENERGIE

Energie v březnu 2022

EU se chce zbavit závislosti na ruském plynu, Rada souhlasí se zavedením mechanismu uhlíkového vyrovnání na hranicích, Komise schválila český režim podpory podniků kvůli riziku „úniku uhlíku”, Komise řeší ceny plynu i bezpečnost jeho dodávek

Energie v prosinci 2021

Komise chce podpořit tranzici z fosilního zemního plynu na vodík, Instituce se shodly na podobě revize TEN-E

Energie v říjnu 2021

10.11.2021 Euroskop EU řeší narůstající ceny energií, Komise sleduje stav energetické unie Členské státy EU se potýkají s vysokými cenami energií, Komise na to reagovala představením souboru opatření Plnění cílů

Energie v září 2021

10.10.2021 Euroskop SD EU udělil Polsku pokutu kvůli těžbě uhlí v dolu Turów Polsko má platit pokutu za pokračování těžby hnědého uhlí v turówském dole Krátce… SD EU udělil Polsku

Energie v červnu 2021

09.07.2021 Euroskop Rada se dohodla na nových pravidlech pro přeshraniční energetickou infrastrukturu EU projednávala TEN-E Krátce… Rada se dohodla na nových pravidlech pro přeshraniční energetickou infrastrukturu Revize nařízení o TEN-E

Energie v prosinci 2020

10.01.2021 Euroskop Komise navrhla nová pravidla pro přeshraniční energetickou infrastrukturu, EIB uzavřela se společností ČEPS úvěrovou smlouvu Nové nařízení TEN-E má přispět k dosažení cílů EU pro snížení emisí Spolupráce

Energie v listopadu 2020

10.12.2020 Euroskop EU usiluje o navýšení výroby energie z obnovitelných mořských zdrojů Komise navrhuje zvýšit objem energie z obnovitelných zdrojů Krátce… EU usiluje o navýšení výroby energie z obnovitelných mořských

Energie v říjnu 2020

10.11.2020 Euroskop Komise předložila zprávu o stavu energetické unie, EU schválila granty ve výši téměř 1 mld. € EU hodnotila energetickou unii EU podpoří energetickou infrastrukturu Komise předložila zprávu o

Energie v červnu 2020

10.07.2020 Euroskop Rada reagovala na pandemii COVID-19 v odvětví energetiky EU hodnotila dopad koronaviru na odvětví energetiky Krátce… Rada reagovala na pandemii COVID-19 v odvětví energetiky Rada požaduje předložení akčního

Energie v říjnu 2019

08.11.2019 Euroskop Spotřebiče v domácnosti mají mít k dispozici náhradní díly delší dobu Komise více reguluje ekodesign domácích spotřebičů Krátce… Spotřebiče v domácnosti mají mít k dispozici náhradní díly delší