DOPRAVA

Koordinace zdanění nafty a benzínu

23.09.2008 Euroskop Komise navrhuje přiblížit výši zdanění motorové nafty a bezolovnatého benzínu, tedy zvýšit minimální hodnotu spotřební daně z nafty na minimální hodnotu této daně z bezolovnatého benzínu s platností…

Schvalování typu motorových vozidel (Euro VI)

22.09.2008 Euroskop Výbor Evropského parlamentu pro životní prostředí (ENVI) 15. července 2008 přijal zprávu zpřísňující původní požadavky Komise na připravovaný emisní standard Euro VI. Návrh nařízení o schvalování typu motorových…

Podpora vozidel ohleduplnějších k životnímu prostředí

22.09.2008 Euroskop 24. června 2008 schválil výbor Evropského parlamentu pro životní prostředí (ENVI) pozměněný návrh směrnice o podpoře čistých a energeticky účinných silničních vozidel. Ten má od roku 2010 zavést…

Nařízení týkající se zrušení diskriminace v dopravě

22.09.2008 Euroskop Dne 10. července 2008 vstoupilo v platnost nařízení týkající se zrušení diskriminace v dopravě. Norma má snížit byrokratickou zátěž nákladních přepravců. Nařízení týkající se zrušení diskriminace v dopravě…

Posílení bezpečnosti chodců

04.09.2008 Euroskop Evropský parlament přijal v prvním čtení 18. června 2008 návrh nařízení posilující bezpečnost chodců, cyklistů a jiných nechráněných účastníku silničního provozu. Ten kromě povinnosti zavedení systémů asistence při…

Vymáhání pokut za dopravní přestupky spáchané v cizině

19.08.2008 Euroskop Dne 19. března 2008 Komise přijala návrh směrnice, která má usnadnit vymáhání finančních sankcí uložených za čtyři nejběžnější typy dopravních přestupků, kterých se řidiči dopouštějí v jiných členských…