DOPRAVA

Doprava v listopadu 2021

10.12.2021 Euroskop EU a Arménie uzavřely leteckou dohodu, EU upravila svůj seznam letecké bezpečnosti Budou zrušena letecká omezení mezi EU a Arménií EU pravidelně aktualizuje seznam nebezpečných leteckých společností Krátce……

Doprava v říjnu 2021

10.11.2021 Euroskop EU a Katar uzavřely leteckou dohodu, Rada a EP se dohodly na pravidlech pro najatá nákladní vozidla EU a Katar posílí spolupráci v letecké dopravě díky podepsané dohodě,…

Doprava v červnu 2021

09.07.2021 Euroskop Rada se dohodla na pravidlech pro nákladní vozidla, Rada schválila přechodná opatření pro uznávání osvědčení třetích zemí, Rada se dohodla na postoji k reformě uspořádání letového provozu, Rada…

Doprava v dubnu 2021

10.05.2021 Euroskop V roce 2020 zemřelo na silnicích EU historicky nejméně lidí, EP schválil posílení práv cestujících v železniční dopravě V roce 2020 zemřelo méně lidí na silnicích Cestující v…

Doprava v březnu 2021

10.04.2021 Euroskop Instituce schválily dohodu o Nástroji pro propojení Evropy V rámci Nástroj pro propojení Evropy má být k dispozici 33,7 mld. € Krátce… Instituce schválily dohodu o Nástroji pro…

Doprava v únoru 2021

10.03.2021 Euroskop Rada schválila předpisy týkající se letištních časů a platnosti dokladů Rada přijala dočasná pravidla, která mají pomoci dopravě zasažené pandemii Krátce… Rada schválila předpisy týkající se letištních časů…

Doprava v lednu 2021

10.02.2021 Euroskop Rada přijala nová práva cestujících v železniční přepravě, EU chce zamezit prázdným letům Cestující ve vlacích by měli mít silnější práva Letecké společnosti nemají provozovat prázdné lety Krátce……