DANĚ

AKTUALIZACE: Směrnice o obecné úpravě spotřební daně

01.12.2008 Euroskop Evropský parlament 18. listopadu 2008 přijal usnesení k návrhu směrnice o obecné úpravě spotřební daně. Stanovisko navrhuje významná zpřesnění návrhu Komise. Návrh směrnice Rady o obecné úpravě spotřební…

Koordinace zdanění nafty a benzínu

23.09.2008 Euroskop Komise navrhuje přiblížit výši zdanění motorové nafty a bezolovnatého benzínu, tedy zvýšit minimální hodnotu spotřební daně z nafty na minimální hodnotu této daně z bezolovnatého benzínu s platností…

Zvýšení minimální sazby spotřební daně na tabák

23.09.2008 Euroskop Komise 16. července 2008 přijala návrh směrnice zvyšující minimální sazby spotřební daně z tabáku. Navyšování má být postupné – do roku 2014. Zvýšení minimální sazby spotřební daně na…

Směrnice o obecné úpravě spotřební daně

08.09.2008 Euroskop Dne 14. února 2008 zveřejnila Komise návrh směrnice, jehož cílem je především zesílit boj s daňovými podvody a zpřehlednit a zjednodušit výběr spotřební daně. Návrh směrnice Rady o…

Daňo­vé úniky při vnitrokomunitárních transakcích

08.09.2008 Euroskop 17. března 2008 přijala Komise návrhy nařízení a směrnice, které mají být nástrojem pro boj s daňovými podvody. Návrh revize směrnice a nařízení týkajících se daňo­vých úniků při…

SPECIÁL: Akt o drobném podnikání (Small Business Act)

12.08.2008 Euroskop Přehled tří nejdůležitějších návrhů, které Komise představila v rámci Aktu o drobném podnikání. Jeho cílem je podpora malých a středních podnikatelů. Čtvrtý návrh, revizi směrnice č. 2000/35 o…

Reforma DPH u vybraných druhů služeb

29.07.2008 Euroskop Evropská komise 7. července 2008 zveřejnila svůj návrh reformy systému výběru daně z přidané hodnoty (DPH) v členských státech. Týká se vybraných druhů služeb a je součástí balíku…