Monitoring legislativy EU

Spravedlnost, svoboda a bezpečnost v červnu 2022

EU přijala další restriktivní a podpůrná opatření v souvislosti s ruskou agresí vůči Ukrajině, EU přijala další soubor omezujících opatření v souvislosti s vnitřními represemi v Bělorusku, Rada přijala závěry na podporu nových opatření na ochranu občanů EU před terorismem, Rada přijala mandát k jednání o posílení úlohy agentury EU pro drogy, Rada přijala 2 obecné přístupy a 1 doporučení s cílem zlepšit operativní policejní spolupráci a výměnu informací, Rada prosazuje další opatření na ochranu novinářů a pracovníků sdělovacích prostředků, Rada požádala EP o souhlas se zařazením porušování sankcí na seznam trestných činů EU

Doprava v červnu 2022

poruje postupné zavádění inteligentních dopravních systémů, Rada chce větší stabilitu osobních lodí typu ro-ro, Podle Komise ČD a ÖBB porušily antimonopolní pravidla

Spravedlnost, svoboda a bezpečnost v květnu 2022

Rada chce posílit mandát Eurojust, EU přijala další podpůrná opatření na finanční a ekonomickou pomoc v souvislosti s podporou Ukrajiny, Rada prodloužila sankční režimy a rozšířila sankční seznam

Informační společnost v květnu 2022

Komise navrhuje nová pravidla na ochranu dětí na internetu, Instituce se předběžně dohodly na sítě center pro bezpečnější internet, Rada se dohodla na postoji k politickému programu Cesta k digitální dekádě, Instituce dosáhly předběžné dohody o nařízení DORA

Hospodářská soutěž v květnu 2022

Komise přijala nařízení o blokových výjimkách pro vertikální dohody, EU ukončí dočasný rámec státní podpory v souvislosti s koronavirem