Monitoring legislativy EU

Institucionální záležitosti v lednu 2019

08.02.2019 Euroskop EU se připravuje na tvrdý brexit, Auditoři požadují úplný přístup k dokumentům pro kontrolu bankovního dohledu, Pozastavení fondů má hrozit státům nerespektujícím zásady právního státu, Ochrana osobních údajů…

Svoboda, spravedlnost a bezpečnost v lednu 2019

08.02.2019 Euroskop Komise vydala zprávu o rizicích, jež pro EU představují režimy občanství a pobytu pro investory, Rada přijala svůj postoj k ochraně oznamovatelů, Komise vyzývala signatáře kodexu zásad boje…

Veřejné zdraví v lednu 2019

08.02.2019 Euroskop EU chce pomoci podpořit vývoz generických léčiv Rada jednala o generických léčivech Krátce… EU chce pomoci podpořit vývoz generických léčiv Celosvětová poptávka po léčivých přípravcích masivně roste (v…

Vnější obchodní vztahy v lednu 2019

08.02.2019 Euroskop Komise vydala zprávu o pokroku dosaženém v rámci obchodních jednání s USA, Komise zavedla ochranná opatření na dovoz rýže z Kambodže a Myanmaru, Rada schválila jednotný rámec ochranných…

Vnitřní trh v lednu 2019

08.02.2019 Euroskop EP se vyjádřil k programu InvestEU, Komise se obrátila na 27 států kvůli neplnění povinností v rámci jednotného trhu pro služby Podpora investic by měla pokračovat i po…

Výchova, vzdělání a mládež v lednu 2019

08.02.2019 Euroskop Podpora vědy a výzkumu dle reportu Eurostatu, DiscoverEU: dalších 14 500 mladých lidí se může vydat na cestu po Evropě Eurostat zveřejnil data o investicích do vědy a…

Zemědělství a rybolov v lednu 2019

08.02.2019 Euroskop Účetní dvůr není spokojen se systémem bezpečnosti potravin EU, je totiž přetížený, Komise vyprodala 99 % zásob sušeného odstředěného mléka Systém bezpečnosti potravin to nezvládá, pomoci by mohl…

Životní prostředí v lednu 2019

08.02.2019 Euroskop Coreper potvrdil předběžnou dohodu o nových opatřeních pro řešení problematiky plastů, Plán Komise na vytvoření udržitelné Evropy do roku 2030 zveřejněn Jednání o legislativě omezující užívání plastů na…

Doprava v prosinci 2018

10.01.2019 Euroskop Rada se dohodla na svém postoji ohledně Nástroje pro propojení Evropy, Rada jednala o námořní dopravě, Posílení řízení bezpečnosti silniční infrastruktury má pokračovat, Rada se shodla na části…

Energie v prosinci 2018

10.01.2019 Euroskop Jednání o zimním energetickém balíku byla dokončena, Rada schválila 3 předpisy v oblasti čisté energie, Zvýšení bezpečnosti dodávek elektřiny v krizových situacích odsouhlaseno Radou EP a Rada se…