Monitoring legislativy EU

Vnitřní trh v březnu 2019

10.04.2019 Euroskop Komise vyzvala ČR a Německo, aby dodržovaly pravidla EU pro volný pohyb zboží, EU zhodnotila unii kapitálových trhů, Změny v CMU mají podpořit postavení malých a středních podniků,…

Výchova, vzdělání a mládež v březnu 2019

10.04.2019 Euroskop Věda, výzkum a inovace budou v EU financovány po roce 2020 z programu Horizont Evropa, Ovoce, zelenina a mléko do škol bude pokračovat i v dalším školním roce…

Zemědělství a rybolov v březnu 2019

10.04.2019 Euroskop Komise ocenila EP za hlasování o návrhu zákazu nekalých obchodních praktik, Komise konkretizuje kritéria na biopaliva s vysokým rizikem ILUC EP odsouhlasil návrh směrnice o nekalých obchodních praktikách…

Životní prostředí v březnu 2019

10.04.2019 Euroskop Program LIFE bude po roce 2020 pokračovat LIFE bude pokračovat po roce 2020 a s větší alokací, chce Komise Krátce… Program LIFE bude po roce 2020 pokračovat Program…

Doprava v únoru 2019

08.03.2019 Euroskop Instituce se dohodly na cílech na podporu čistých vozidel v rámci veřejných zakázek, Kabiny nákladních vozidel budou mít nová celounijní pravidla z hlediska bezpečnosti a areodynamiky, EU se…

Energie v únoru 2019

08.03.2019 Euroskop Rada a EP našly shodu nad směrnicí o zemním plynu EU se shodla na podobě regulace trhu s plynem vztahující se na plynovody z / do třetích zemí…

Informační společnost v únoru 2019

08.03.2019 Euroskop Rada a EP dosáhly předběžné dohody o digitálních nástrojích pro firmy, Shoda na kompromisní podobě návrhu směrnice o ochraně autorských práv na internetu nalezena, Rada schválila dohodu týkající…

Institucionální záležitosti v únoru 2019

08.03.2019 Euroskop Komise vydala zimní hospodářskou prognózu, Coreper potvrdil dohodu ohledně opatření ke snížení rizik v bankovním sektoru EU, Komise upravila metodu pro výpočet finančních sankcí, EU chce zefektivnit nástroj…

Spravedlnost, svoboda a bezpečnost v únoru 2019

08.03.2019 Euroskop Komise doporučuje vyjednat mezinárodní pravidla pro získávání elektronických důkazů, Rada a EP se shodly na interoperabilitě informačních systémů EU, Informace o financování terorismu mají být dostupnější, Seznam rizikových…

Veřejné zdraví v únoru 2019

08.03.2019 Euroskop Bezpečný přístup ke zdravotnické dokumentaci ze zahraničí Lepší přístup ke zdravotní dokumentaci napříč EU, chce Komise Bezpečný přístup ke zdravotnické dokumentaci ze zahraničí Možnost přístupu občanů k zdravotnickým…