Monitoring legislativy EU

Hospodářská soutěž v květnu 2022

Komise přijala nařízení o blokových výjimkách pro vertikální dohody, EU ukončí dočasný rámec státní podpory v souvislosti s koronavirem

Energie v květnu 2022

Komise představila plán REPowerEU, Instituce se dohodly na uskladňování plynu, Komise představila další opatření proti nárůstu cen energií, Rada schválila nová pravidla pro TEN-E

Vnitřní trh v dubnu 2022

Rada přijala závěry o strategické autonomii evropského hospodářského a finančního sektoru

Spravedlnost, svoboda a bezpečnost v dubnu 2022

EU schválila finanční pomoc a přijala další opatření v souvislosti s válkou na Ukrajině, Komise navrhuje digitalizaci procesu udělování schengenských víz, Komise navrhuje posílení mandátu agentury Eurojustu, Rada přijala posílená mandát pro agenturu EU pro základní práva

Veřejné zdraví v dubnu 2022

EU vytváří strategické rezervy pro případ mimořádných chemických, biologických, radiologických a jaderných událostí