MONITORING LEGISLATIVY EU

Vnitřní trh v dubnu 2022

Rada přijala závěry o strategické autonomii evropského hospodářského a finančního sektoru

Spravedlnost, svoboda a bezpečnost v dubnu 2022

EU schválila finanční pomoc a přijala další opatření v souvislosti s válkou na Ukrajině, Komise navrhuje digitalizaci procesu udělování schengenských víz, Komise navrhuje posílení mandátu agentury Eurojustu, Rada přijala posílená mandát pro agenturu EU pro základní práva

Veřejné zdraví v dubnu 2022

EU vytváří strategické rezervy pro případ mimořádných chemických, biologických, radiologických a jaderných událostí

Informační společnost v dubnu 2022

Instituce dosáhly dohody v zájmu bezpečnějšího online prostředí, Rada schválila pokračování mobilního roamingu bez dalších poplatků do roku 2032

Životní prostředí v dubnu 2022

Komise chce zpřísnit regulaci F-plynů i látek poškozujících ozonovou vrstvu, Zelená dohoda: Komise chce zpřísnit regulaci průmyslových emisí, Rada podporuje vznik standardu evropských zelených dluhopisů

Životní prostředí v březnu 2022

Další balík v rámci Zelené dohody má zajistit udržitelnost výrobků, Rada souhlasí se zpřísněním přítomnosti perzistentních organických znečišťujících látek v odpadu