Soud pro veřejnou službu

Hlavním úkolem této instituce bylo řešit pracovněprávní spory uvnitř orgánů EU. Dne 1. září 2016 byl Soud pro veřejnou službu zrušen a jeho pravomoci přešly na Tribunál.