Delegace v EP

Delegace, zřizované na základě návrhu Konference předsedů, podporují vzájemné vztahy a zajišťují výměnu informací mezi Evropskou unií a parlamenty třetích zemí.

Meziparlamentní setkání se odehrávají jednou nebo dvakrát do roka, střídavě na půdě Parlamentu a na místě určeném partnerským parlamentem třetí země. Předsedové delegací se scházejí na Konferenci předsedů delegací.

V současné době působí v EP 44 delegací, počet členů v nich se pohybuje od 12 po více než 70.

Existují čtyři typy delegací:

 • smíšené parlamentní výbory
 • parlamentní výbory pro spolupráci
 • ostatní meziparlamentní delegace
 • delegace v mnohostranných parlamentních shromážděních


Čeští europoslanci jsou členy v následujících delegacích:

Blaško Hynek (ID)

 • Delegace v Parlamentním výboru pro přidružení EU-Moldavsko (stálý člen)
 • Delegace pro vztahy s Izraelem (náhradník)

Charanzová Dita (RE)

 • Delegace pro vztahy se Spojenými státy americkými (stálá členka)
 • Delegace pro vztahy s Mercosurem (náhradnice)
 • Delegace v Parlamentním shromáždění EU-Latinská Amerika (náhradnice)

David Ivan (ID)

 • Delegace pro vztahy s Čínskou lidovou republikou (stálý člen)
 • Delegace ve Výborech pro parlamentní spolupráci EU-Kazachstán, EU-Kyrgyzstán, EU-Uzbekistán a EU-Tádžikistán a pro vztahy s Turkmenistánem a Mongolskem (stálý člen)
 • Delegace ve Výboru pro parlamentní spolupráci EU-Rusko (náhradník)

Dlabajová Martina (RE)

 • Delegace ve Smíšeném parlamentním shromáždění AKT-EU (stálá členka)
 • Delegace pro vztahy s Jihoafrickou republikou (náhradnice)

Gregorová Markéta (Greens/EFA)

 • Delegace v Parlamentním výboru pro partnerství EU-Arménie, ve Výboru pro parlamentní spolupráci EU-Ázerbájdžán a v Parlamentním výboru pro přidružení EU-Gruzie (stálá členka)
 • Delegace v Parlamentním shromáždění Euronest (stálá členka)
 • Delegace pro vztahy s Parlamentním shromážděním NATO (náhradnice)

Hlaváček Martin (RE)

 • Delegace ve Smíšeném parlamentním výboru EU-Turecko (stálý člen)
 • Delegace pro vztahy se Spojenými státy americkými (náhradník)

Knotek Ondřej (RE)

 • Delegace v Parlamentním výboru pro stabilizaci a přidružení EU-Černá Hora (stálý člen)
 • Delegace v Parlamentním výboru pro stabilizaci a přidružení EU-Albánie (náhradník)

Kolaja Marcel (Greens/EFA)

 • Delegace pro vztahy s Indií (stálý člen)
 • Delegace pro vztahy se Spojenými státy americkými (náhradník)

Konečná Kateřina (GUE/NGL)

 • Delegace v Parlamentním výboru pro partnerství EU-Arménie, ve Výboru pro parlamentní spolupráci EU-Ázerbájdžán a v Parlamentním výboru pro přidružení EU-Gruzie (stálá členka)
 • Delegace v Parlamentním shromáždění Euronest (stálá členka)
 • Delegace v Parlamentním výboru pro stabilizaci a přidružení EU-Srbsko (náhradnice)

Kovařík Ondřej (RE)

 • Delegace pro vztahy s Kanadou (stálý člen)
 • Delegace pro severní spolupráci a pro vztahy se Švýcarskem a Norskem, ve Smíšeném parlamentním výboru EU-Island a ve Smíšeném parlamentním výboru Evropského hospodářského prostoru (náhradník)

Maxová Radka (RE)

 • Delegace ve Smíšeném parlamentním shromáždění AKT-EU (stálá členka)
 • Delegace ve Výboru pro parlamentní spolupráci EU-Rusko (náhradnice)

Niedermayer Luděk (EPP)

 • Delegace pro vztahy se Spojenými státy americkými (stálý člen)
 • Delegace pro vztahy s Korejským poloostrovem (náhradník)

Peksa Mikuláš (Greens/EFA)

 • Delegace v Parlamentním výboru pro přidružení EU-Ukrajina (stálý člen)

Polčák Stanislav (EPP)

 • Delegace pro vztahy se zeměmi Maghrebu a Arabskou maghrebskou unií, včetně Smíšených parlamentních výborů EU-Maroko, EU-Tunisko a EU-Alžírsko (stálý člen)
 • Delegace v Parlamentním shromáždění Unie pro Středomoří (stálý člen)
 • Delegace pro vztahy se zeměmi Střední Ameriky (náhradník)
 • Delegace v Parlamentním shromáždění EU-Latinská Amerika (náhradník)

Pospíšil Jiří (EPP)

 • Delegace pro vztahy s Íránem (stálý člen)
 • Delegace v Parlamentním výboru pro stabilizaci a přidružení EU-Srbsko (náhradník)

Šojdrová Michaela (EPP)

 • Delegace v Parlamentním výboru pro partnerství EU-Arménie, ve Výboru pro parlamentní spolupráci EU-Ázerbájdžán a v Parlamentním výboru pro přidružení EU-Gruzie (stálá členka)
 • Delegace v Parlamentním shromáždění Euronest (stálá členka)
 • Delegace ve Smíšeném parlamentním výboru EU-Turecko (náhradnice)

Tošenovský Evžen (ECR)

 • Delegace pro vztahy s Japonskem (stálý člen)
 • Delegace pro vztahy s Korejským poloostrovem (náhradník)

Vondra Alexander (ECR)

 • Delegace pro vztahy se Spojenými státy americkými (stálý člen)
 • Delegace pro vztahy s Izraelem (náhradník)

Vrecionová Veronika (ECR)

 • Delegace pro vztahy s Arabským poloostrovem (stálá členka)
 • Delegace pro vztahy se Spojenými státy americkými (náhradnice)

Zahradil Jan (ECR)

 • Delegace pro vztahy se zeměmi jihovýchodní Asie a Sdružením států jihovýchodní Asie (ASEAN) (stálý člen)

Zdechovský Tomáš (EPP)

 • Delegace pro vztahy s Japonskem (stálý člen)
 • Delegace pro vztahy se zeměmi jižní Asie (náhradník)
Autor: Euroskop