Předsednictví v Radě EU

V předsednictví Rady se členské země střídají po 6 měsících podle předem daného pořadí. V každém kalendářním roce se o něj dělí dvě země – jedna v první části roku (leden – červen) a druhá země v druhé části (červenec – prosinec).

Předsednická země má možnost určovat agendu a priority Rady. Původně předsednictví rotovalo abecedně, následně byly zohledněny i jiné faktory, jako například velikost země, její geografická poloha nebo doba vstupu do Unie. Pro zajištění kontinuity práce Rady EU se v roce 1971 utvořila tzv. trojka, kterou tvořili aktuální předsednická země a země, které Radě předsedají před a po ní. Každá předsedající země na začátku svého funkčního období předloží Radě EU a Evropskému parlamentu program hlavních cílů (priorit) svého předsednictví. Vedle vlastního půlročního programu existuje ještě „program tří předsednictví“, jehož obsah je určujícím rámcem pro tři po sobě jdoucí předsednické zěmě na období 18-ti měsíců. Poprvé představili společný program Němci společně s Portugalci a Slovinci v roce 2006. Česká republika poprvé předsedala Radě EU v roce 2009 (více o průběhu tehdejšího předsednictví zde) a Radě EU bude opět předsedat v roce 2022 (viz připravované internetové stránky českého předsednictví).

Pořadí předsednických zemí Rady EU do roku 2030

Pořadí předsednictví v Radě EU 1958-2018

Hlavní priority předsednických zemí od roku 2004

2004

Irsko

období: leden až červen 2004
premiér: premiér Bertie Ahern
priority: dokončení rozšíření o 10 čekatelů (mezi nimi i ČR), Lisabonská strategie, Bezpečnější unie (iniciativy v oblasti Svobody, bezpečnosti a spravedlnosti), zvýšení globální pozice EU ve světě.

 • Východní rozšíření EU- tzv. „Day of Welcomes“ se kterým souvisí jednání o European Borders Agency (budoucí FRONTEX)
 • Volba nového předsedy Evropské komise José Manuela Barrosa
 • Dokončení vyjednávání o Evropské ústavní smlouvě


Nizozemsko

období: červenec až prosinec 2004
premiér: Jan Peter Balkenende
priority: boj s mezinárodním terorismem, pokrok ve vztazích s USA a obrana EU, JHA

 • 29. 10. 2004 podepsána Evropská ústavní smlouva
 • nově jmenovaná EK pod vedením José Barrosa a po volbách vroce 2004 zvolený EP
 • Snaha prohloubit vztahy s rozvíjejícími se trhy v Asii (EU/Jižní Korea, EU/Indie, EU/Čína, ASEM)
 • Otevření přístupových jednání sTureckem, kt. Balkenende označoval jako „malou perlu předsednictví“
 • úspěch vprosazení Haagského programu o výměně informací a posílení soudní kooperace vboji smezinár. terorismem.


2005

Lucembursko

období: leden až červen 2005
premiér: Jean-Claude Juncker

 • Odmítnutí tzv. evropské ústavy Francii a Německem po referendech vroce 2005
 • Neúspěch červnového summitu o finanční perspektivě na období 2007-2013
 • Program Beijing+10 – Progress made within the EU (snaha posílit rovné postavení mužů a žen po přístupu deseti nových členských států)
 • podepsání přístupových smluv sBulharskem a Rumunskem
 • první vystoupení amerického prezidenta (George W. Bushe) na půdě Evropské Rady

Velká Británie

období: červenec až prosinec 2005
premiér:premiér Tony Blair
priority: budoucnost financování EU, rámcový orzpočet 2007-2013, reforma Společné zemědělské politiky, boj zorganiz. zločinem)

 • Makedonie se stala kandidátem pro vstup do EU
 • projednávána otázka britského rabatu
 • proti-teroristická strategie
 • snížil rozvojovou pomoc nejchudším zemím světa (sugar subsidies)


2006

Rakousko

období: leden až červen 2006
kancléř: Wolfgang Schussel
priority: ochrana životního prostředí i za hranicemi EU, U jako silný a spolehlivý partner, ekonomický růst a zaměstnanost, intergace západního Balkánu.

 • dokončení poslední fáze obnovy strategie EU o udržitelném rozvoji
 • snaha vybudovat European Human Rights agency
 • spolupráce Rusko-EU o spolupráci ve vesmírných aktivitách

Finsko

období: červenec až prosinec 2006
premiér: Matti Vanhanen
priority: aktivní, vlivná, rozšiřující se, transparentní Evropa, sociální a ekologická zodpovědnost, vztah s Ruskem

 • krize v Libanonu, podpora operace UNIFIL
 • dokončení legislativy pro vznik REACH (Registrace, evaluace a autorizace chemických látek)
 • Rada adoptovala rozhodnutí o přijetí Slovinska do eurozóny od 1.1.2007
 • bylo přijato datum o vstupu Rumunska a Bulharska do EU

2007-2008

Německo

období: leden až červen 2007
kancléřka: Angela Merkelová
priority: energetický balíček, nová politika ke státům bývalého Sovětského svazu, vyjednávání s Tureckem

 • vstup Rumunska a Bulharska do EU
 • Novým předsedou EP byl zvolen Hans-Gert Poettering
 • Berlínská Deklarace, kt. redefinuje hodnoty a širší cíle EU
 • přijetí Energického akčního plánu

Portugalsko

období: červenec až prosinec 2007
premiér: José Sócrates
priority: reforma smlouvy, posílení EU ve světě, agenda pro modernizaci evropské ekonomiky a společností, vztahy sBrazílii a Afrikou

 • Obnovena Listina základních práv Evropské unie (Poettering, Barroso, Sócrates)
 • Schengen se otevřel Estonsku, České republice, Litvě, Maďarsku, Lotyšsku, Polsku, Slovensku a Slovinsku
 • 13.12.2007 podepsána Lisabonská smlouva
 • 1. EU-Brazílie summit vLisabonu
 • znovu předstravení otázky Afriky na evropskou agendu

Slovinsko

období: leden až červen 2008
premiér: Janez Janša
priority: koordinace ratifikačního procesu Lisabonské smlouvy, obnova Lisabonské strategie, klimatický a energetický balíček, zapojit země západního Balkánu blíže EU

 • 1. země z východního rozšíření v roce 2004, která se ujímá předsednictví Rady EU
 • obnovení vztahů se zeměmi západního Balkánu
 • shoda na misi EULEX do Kosova

2008-2009

Francie

období: červenec až prosinec 2008
prezident: Nicolas Sarkozy
priority: klimatické změny, energetika, zemědělství, růst a zaměstnanost, pozice EU ve světě, budoucnost Evropy a ochrana občanů a imigrace

 • vznik Středomořské Unie a Středomořský summit v Paříži
 • Pakt o imigraci a azylu
 • Energický a klimatický balíček

Česká republika

období: leden až červen 2009
premiéři: Mirek Topolánek a Jan Fischer
priority:EEE (Ekonomika, energetika, EU ve světě)

 • jednání mezi Ruskem a Ukrajinou ohledně dodávek plynu do Evropy a překonání počátečního odporu Německa a zajištění financování pro navrhovaný plynovod Nabucco
 • Krize v Gaze
 • prosazování otázky Balkánu zpět do čela agendy EU

Švédsko

období: červenec až prosinec 2009
premiér: Fredrik Reinfeldt
priority: boj sklimatickými změnami, finanční a ekonom. krizí, nezaměstnaností, EU jako silný globální aktér

 • Reprezentovala EU ve vztahu ke Třetím zemím světa/rozvojovým zemím
 • Stockholm Programme (Evropa, která ochraňuje a slouží občanům)
 • Baltic Sea Strategy (čistší moře a ekonomicky dynamičtější region)


2010-2011

Španělsko

období: leden až červen 2010
premiér José Zapatero
priority: implementace Lisabonské smlouvy, ekonomické povzbuzení, práva občanů EU a genderové rovnocennosti a EU jako globální aktér

 • První předsednictví, kt. operuje podle pravidel Lisabonské smlouvy
 • Nutné nastavit institucionální pravidla a spolupráci sprezidentem Van Rompuyem
 • Economic Strategy 2020 (10-letý plán kzvýšení růstu a konkurence schopnosti uvnitř EU
 • Snaha o modifikaci přístupu ke Kubě (Česká republika a Polsko byly proti oficiální normalizaci vztahů EU s Kubou)


Belgie

období: červenec až prosinec 2012
premiér: Yves Leterme
priority: ekonomický růst, ekologické politiky EU, dohled nad finančními trhy

 • Představení Společného rybářského plánu
 • Zajištění jednotné pozice 27 členských zemí EU na klimatické konferenci v Kankúnu
 • Dohoda o strategickém partnerství s NATO z19. listopadu 2010


Maďarsko

období: leden až červen 2011
premiér: Viktor Orbán
priority: evropská ekonomika, energetika a integrace Romů

 • První kolo tzv. Evropského semestru
 • Romská strategie
 • Úspěšné dokončení vyjednávání přístupu Chorvatska do EU

2011-2012

Polsko

období: červenec až prosinec 2012
premiér Donald Tusk
priority: vztahy s východním a jižními zeměmi, posílení evropského jednotného trhu, rozšíření EU

 • podle EU Observeru Polsko vede EU vdobě své největší existenční krize
 • finalizace žádosti Chorvatska o vstup do EU
 • dohoda o Single European Patent

Dánsko

období: leden až červen 2012
premiérka Helle Thorning-Schmidt
priority: zodpovědná, dynamická, zelená a bezpečná Evropa

 • ukončeno vyjednávání o kyber-kriminalitě s EP
 • Srbsko se stalo kandidátskou zemí pro vstup do EU a byly zahájeny vyjednávání s Černou Horou a rozhovory s Islandem
 • ukončení první fáze Evropského semestru (koordinace ekonomické politiky)
 • byla přijata pozice EU na konferenci RIO+20

Kypr

období: červenec až prosinec 2012
prezident: Demetris Christofias
priority: růst Evropy, Evropa relevantnější a bližší pro své občany, Evropa udržitelná a bližší svým sousedům)

 • snaha o zavedení Společného evropského azylového systému
 • zmrazení vztahů s Tureckem

2013-2014

Irsko

období: leden- červen 2013

premiér: Enda Kenny

priority: stabilita, práce a růst

 • pokrok v oblasti bankovní unie a reforma finančních služeb
 • boj proti nezaměstnanosti mladých lidí
 • posílení vztahů EU-OSN
 • rozvojová a humanitární politika

Litva

období: červenec- prosinec 2013

premiér: Algirdas Butkevičius

priority: ekonomická růst, silná sociální dimenze, hlubší integrace vnitřního trhu

 • podpora digitální agendy, výzkum a inovace
 • boj proti daňovým únikům

Řecko

období: leden- červen 2014

premiér: Antonis Samaras

priority: růst, podpora zaměstnanosti

 • podpora dokončení architektury Evropské měnové unie
 • migrační politika
 • námořní politika

2014-2015

Itálie

období: červenec- prosinec 2014

premiér: Matteo Renzi

priority: zaměstnanost a ekonomický růst

 • migrační a azylová politika
 • rozvoj středomořské oblasti
 • rozšiřování EU

Lotyšsko

období: leden-červen 2015

premiérka: Laimdota Straujumová

priority: konkurenceschopná Evropa

 • digitální Evropa
 • angažovaná Evropa

Lucembursko

období: červenec-prosinec 2015

premiér: Xavier Bettel

priority: povzbudit investice k obnovení růstu a zaměstnanosti;

 • prohloubit sociální rozměr Evropské unie;
 • vyrovnat se s migrací, sjednotit svobodu, právo a bezpečnost;
 • oživit jednotný trh a zaměřit se na jeho digitální dimenzi;
 • zasadit evropskou konkurenceschopnost do světového, transparentního rámce;
 • podpořit udržitelný rozvoj
 • posílit mezinárodní přítomnost Evropské unie

2016-2017

Nizozemsko

období: leden-červen 2016

premiér: Mark Rutte

priority: migrace a vnitřní bezpečnost;

 • Evropa jako inovátor a tvůrce pracovních míst;
 • zdravé finance a robustní Eurozóna
 • klimatická a energetická politika hledící do budoucna

Slovensko

období: červenec-prosinec 2016

premiér: Róbert Fico

priority: hospodářsky silná Evropa;

 • moderní evropský trh (se zaměřením zejména na energetickou unii a digitální vnitřní trh);
 • udržitelná migrační a azylová politika
 • globálně angažovaná Evropa

Malta

období: leden-červen 2017

premiér: Joseph Muscat

priority: migrace;

 • vnitřní trh;
 • sociální inkluze;
 • evropské sousedství;
 • námořní otázky

2017-2018

Estonsko

období: červenec-prosinec 2017

premiér: Jüri Ratas

priority: propojená, bezpečná, digitální a inkluzivní EU

Bulharsko

období: leden-červen 2018

premiér: Bojko Borisov

priority:

 • hospodářský růst a sociální koheze
 • stabilní a bezpečná Evropa
 • Západní Balkán
 • digitální ekonomika

Rakousko

období: červenec-prosinec 2018

premiér: Sebastian Kurz

priority:

 • bezpečnost, boj proti ilegální imigraci, ochrana vnějších hranic EU
 • prosperita a konkurenceschopnost prostřednictvím digitalizace
 • stabilita v sousedství, sblížení se zeměmi západního Balkánu

2019-2020

Rumunsko

období: leden–červen 2019

premiérka: Viorica Dăncilă

priority:

 • Evropa konvergence
 • bezpečnější Evropa
 • Evropa jako silný globální hráč
 • Evropa společných hodnot

Finsko

období: červenec–prosinec 2019

premiér/ka: Antti Rinne, od prosince 2019 Sanna Marin

priority:

 • posílení společných evropských hodnot a vlády práva
 • Konkurenceschopnější a sociálně inkluzivnější EU
 • EU jako globální lídr v boji proti změnám klimatu
 • Ochrana bezpečí občanů

Chorvatsko

období: leden–červen 2020

premiér: Andrej Plenković

priority:

 • Evropa, která rozvíjí
 • Evropa, která spojuje
 • Evropa, která chrání
 • Vlivná Evropa
Autor: Ivana Častulíková, Universita Palackého v Olomouci