Agentury EU

Agentury EU se od institucí a orgánů EU liší — jedná se o samostatné právní subjekty zřízené za účelem provedení konkrétních úkolů podle práva EU. Poskytují orgánům EU odborné zázemí a pomáhají jim tak při provádění politik a přijímání rozhodnutí. V současnosti agentur existuje více než 40 a jsou rozmístěny po celé Unii včetně České republiky.

Decentralizované agentury


Agentury poskytují orgánům EU a členským státům vysoce specializované know-how z nejrůznějších oblastí. Nejvíce jich spadá do skupiny takzvaných decentralizovaných agentur, které jsou zřizovány na dobu neurčitou a sídlí v různých státech Evropské unie.

Věnují se otázkám a problémům, které mají bezprostřední dopad na každodenní život obyvatel EU. Jedná se o oblasti, jako jsou například léčiva, bezpečnost potravin, životní prostředí, pracovní podmínky, bezpečnost dopravy, ochrana hranic, vzdělávání nebo spravedlnost.

Decentralizované agentury přispívají nejen ke zvyšování konkurenceschopnosti Evropské unie, ale také ke zlepšování pracovních podmínek a životní úrovně obyvatel Unie.

Název agentury

Zkratka

Sídlo

Agentura pro spolupráci energetických regulačních orgánů

ACER

Lublaň, Slovinsko

Úřad Sdružení evropských regulačních orgánů v oblasti elektronických komunikací

Úřad BEREC

Riga, Lotyšsko

Odrůdový úřad Společenství

CPVO

Angers, Francie

Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci

EU–OSHA

Bilbao, Španělsko

Evropská agentura pro pohraniční a pobřežní stráž

Frontex

Varšava, Polsko

Evropská agentura pro provozní řízení rozsáhlých informačních systémů v prostoru svobody, bezpečnosti a práva

eu-LISA

Tallinn, Estonsko

Evropská agentura pro bezpečnost letectví

EASA

Kolín nad Rýnem, Německo

Evropský orgán pro bankovnictví

EBA

Londýn, Spojené království (po vystoupení země z EU Paříž, Francie)

Evropské středisko pro prevenci a kontrolu nemocí

ECDC

Stockholm, Švédsko

Evropské středisko pro rozvoj odborného vzdělávání

Cedefop

Soluň, Řecko

Evropská agentura pro chemické látky

ECHA

Helsinky, Finsko

Evropská agentura pro životní prostředí

EEA

Kodaň, Dánsko

Evropská agentura pro kontrolu rybolovu

EFCA

Vigo, Španělsko

Evropský úřad pro bezpečnost potravin

EFSA

Parma, Itálie

Evropská nadace pro zlepšení životních a pracovních podmínek

Eurofound

Dublin, Irsko

Agentura GSA

GSA

Praha, Česká republika

Evropský institut pro rovnost žen a mužů

EIGE

Vilnius, Litva

Evropský orgán pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění

EIOPA

Frankfurt nad Mohanem, Německo

Evropská agentura pro námořní bezpečnost

EMSA

Lisabon, Portugalsko

Evropská agentura pro léčivé přípravky

EMA

Londýn, Spojené království (po vystoupení země z EU Amsterdam, Nizozemsko)

Evropské monitorovací centrum pro drogy a drogovou závislost

EMCDDA

Lisabon, Portugalsko

Agentura Evropské unie pro bezpečnost sítí a informací

ENISA

Iraklion, Atény, Řecko

Agentura Evropské unie pro vzdělávání a výcvik v oblasti prosazování práva

CEPOL

Budapešť, Maďarsko

Evropský policejní úřad

Europol

Haag, Nizozemsko

Agentura Evropské unie pro železnice

ERA

Valenciennes, Francie

Evropský orgán pro cenné papíry a trhy

ESMA

Paříž, Francie

Evropská nadace odborného vzdělávání

ETF

Turín, Itálie

Agentura Evropské unie pro základní práva

FRA

Vídeň, Rakousko

Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví

EUIPO

Alicante, Španělsko

Jednotný výbor pro řešení krizí

SRB

Brusel, Belgie

Eurojust

Eurojust

Haag, Nizozemsko

Překladatelské středisko pro instituce Evropské unie

CdT

Lucemburk, Lucembursko

Výkonné agentury

Kromě decentralizovaných agentur existují takzvané výkonné agentury, které zřizuje Evropská komise na dobu určitou a pověřuje je řízením konkrétních úkolů souvisejících s programy EU.

Například Výkonná agentura pro vzdělávání, kulturu a audiovizuální oblast spravuje převážnou část programů jako je Erasmus+, program Kreativní Evropa, který podporuje kulturu a audiovizuální média nebo program Evropa pro občany, který se snaží zvýšit povědomí o evropské integraci.

Název agentury

Sídlo

Výkonná agentura pro vzdělávání, kulturu a audiovizuální oblast

Brusel, Belgie

Výkonná agentura pro malé a střední podniky (EASME)

Brusel, Belgie

Výkonná agentura Evropské rady pro výzkum (ERCEA)

Brusel, Belgie

Výkonná agentura pro spotřebitele, zdraví, zemědělství a potraviny (Chafea)

Lucemburk, Lucembursko

Výkonná agentura pro výzkum

Brusel, Belgie

Výkonná agentura pro inovace a sítě (INEA)

Brusel, Belgie

Agentury společné bezpečnostní a obranné politiky

EU využívá také expertízu tří agentur, které byly zřízeny v rámci společné bezpečnostní a obranné politiky. Evropská obranná agentura (EDA) pomáhá členským státům rozvíjet jejich vojenské zdroje. Prosazuje jejich spolupráci a navrhuje možnosti, jak zlepšovat jejich obranyschopnost.

Ústav EU pro studium bezpečnosti má za úkol analyzovat zahraniční, bezpečnostní a obranné otázky, pomáhá s tvorbou a realizací společné bezpečnostní a obranné politiky EU. Jeho tým tvoří až 9 hlavních analytiků, které doplňuje síť externích spolupracovníků.

Satelitní středisko Evropské unie poskytuje včasné varování před možnými krizovými situacemi. Za tímto účelem provozuje služby založené na využívání kosmických zařízení, včetně satelitních a leteckých snímků. Analyzuje například kritickou infrastrukturu, vojenské kapacity nebo zbraně hromadného ničení.

Název agentury

Sídlo

Evropská obranná agentura (EDA)

Brusel, Belgie

Ústav EU pro studium bezpečnosti (EUISS)

Paříž, Francie

Satelitního středisko Evropské unie (SatCen)

Torrejón de Ardoz, Španělsko

Agentury EURATOM

Součástí Evropské unie je Evropské společenství pro atomovou energii (EURATOM), které bylo založeno v roce 1957. Jedná se o samostatný celek, který je ale do evropských struktur plně integrován.

Cílem EURATOMu je koordinace vnitrostátních výzkumných programů jaderné energie pro mírové účely, poskytování informací, infrastruktury a financování jaderné energie a zajištění dostatečných a bezpečných dodávek jaderné energie.

K plnění těchto cílů byla zřízena agentura F4E – Energie z jaderné syntézy, která sídlí ve španělské Barceloně. Agentura řídí evropskou část projektu ITER, jehož cílem je prokázat vědeckou a technologickou použitelnost energie z jaderné syntézy. V této oblasti spolupracuje F4E s průmyslem, malými a středními podniky i výzkumnými organizacemi.

Ostatní subjekty

Kromě agentur existují také další organizace, které byly zřízeny jako součást programů EU a podporují spolupráci Evropské komise s veřejným a soukromým sektorem v různých odvětvích. Organizace se věnují výzkumu, technologickému vývoji, inovacím, vývoji léčivých přípravků, modernizaci řízení letového provozu či biotechnologiím.

Název organizace

Sídlo

Činnost

Evropský inovační a technologický institut (EIT)

Budapešť, Maďarsko

Podpora inovací v zemích EU

Společný podnik ECSEL

Brusel, Belgie

Podpora průmyslového odvětví elektronických součástí a systémů v EU

Společný podnik pro palivové články a vodík 2

Brusel, Belgie

Podpora výzkumu a vývoje technologií využívajících palivové články a vodík a urychlení jejich využití

Společný podnik iniciativy pro inovativní léčiva 2 (IIL 2)

Brusel, Belgie

Zefektivnění vývoje nových léčivých přípravků

Společný podnik SESAR

Brusel, Belgie

Modernizace evropského systému řízení letového provozu

Společný podnik Clean Sky 2

Brusel, Belgie

Rozvoj technologií snižujících hluk, emise CO2 a jiných plynů, které vznikají v důsledku letecké dopravy

Společný podnik BBI

Brusel, Belgie

Výzkum a inovace biotechnologií využitelných v průmyslu

Autor: Tereza Chlebounová, Euroskop