Římské smlouvy 1958

V roce 1958 vstoupily v platnost tzv. římské smlouvy zakládající Evropské hospodářské společenství a Evropské společenství pro atomovou energii. Proces evropské integrace se dostal do nové fáze.