Úmluvy

Úmluva (česky)

Datum podpisu

Soubor
pdf

Schengenská dohoda
Dohoda o postupném rušení kontrol na společných hranicích mezi vládami států Hospodářské unie Beneluxu, Spolkové rpubliky Německo, a Francouzské republiky
14.6.1985164 kB
Prováděcí úmluva k Schengenské dohodě
Vymezení pojmů, rušení kontrol na vnitřních hranicích, policie a bezpečnost, zřízení Schengenského informačního systému, přeprava a pohyb zboží, ochrana osobních údajů
19.6.1990309 kB
Úmluva o Europolu
Úmluva založená na článku K.3 smlouvy o EU o zřízení Evropského policejního úřadu
26.7.1995348 kB
Dublinská konvence
Úmluva týkající se určení státu odpovědného za posouzení žádosti o azyl podané v jednom z členských států Evropských společenství
15.6.1990221 kB
Úmluva Rady Evropy o ochraně lidských práv a základních svobod 4.11.1950148 kB