VYJEDNANÉ KAPITOLY

Kapitola 28: Finanční kontrola

07.04.2008 Podmínky přistoupení České republiky k EU uzavřené na kodaňském summitu EU v prosinci roku 2002, Kapitola 28: Finanční kontrola Cílem jednání v dané kapitole bylo vytvoření takového systému finanční…

Kapitola 29: Rozpočtová a finanční ustanovení

06.04.2008 Podmínky přistoupení České republiky k EU uzavřené na kodaňském summitu EU v prosinci roku 2002, Kapitola 29: Rozpočtová a finanční ustanovení Činnost evropských Společenství, na nichž je EU založena,…

Kapitola 30: Instituce

05.04.2008Podmínky přistoupení České republiky k EU uzavřené na kodaňském summitu EU v prosinci roku 2002, Kapitola 30: Instituce Jednání v kapitole Instituce byla zaměřena na početní zastoupení České republiky v…

Kapitola 31: Různé

01.04.2008 Podmínky přistoupení České republiky k EU uzavřené na kodaňském summitu EU v prosinci roku 2002, Kapitola 31: Různé Pětileté přechodné období pro postupný náběh příspěvků do základního kapitálu a…