VYJEDNANÉ KAPITOLY

Kapitola 18: Školství

29.04.2008 Podmínky přistoupení České republiky k EU uzavřené na kodaňském summitu EU v prosinci roku 2002, Kapitola 18: Školství Oblasti vzdělávání, odborné přípravy a mládeže jsou věnovány ve Smlouvě o…

Kapitola 19: Telekomunikace a informační technologie

28.04.2008 Podmínky přistoupení České republiky k EU uzavřené na kodaňském summitu EU v prosinci roku 2002, Kapitola 19: Telekomunikace a informační technologie Výsledkem transpozice balíku směrnic Evropských společenství z roku…

Kapitola 20: Kultura a audiovize

27.04.2008Podmínky přistoupení České republiky k EU uzavřené na kodaňském summitu EU v prosinci roku 2002, Kapitola 20: Kultura a audiovize Úkoly v oblasti kultury jsou definovány Článkem 151 Smlouvy o…

Kapitola 21: Regionální politika

26.04.2008Podmínky přistoupení České republiky k EU uzavřené na kodaňském summitu EU v prosinci roku 2002, Kapitola 21: Regionální politika Politika hospodářské a sociální soudržnosti, označována také jako strukturální či regionální…

Kapitola 22: Životní prostředí

25.04.2008 Podmínky přistoupení České republiky k EU uzavřené na kodaňském summitu EU v prosinci roku 2002, Kapitola 22: Životní prostředí Kapitola Životní prostředí patří k nejnáročnějším oblastem komunitárních předpisů vzhledem…

Kapitola 23: Ochrana spotřebitele

22.04.2008 Podmínky přistoupení České republiky k EU uzavřené na kodaňském summitu EU v prosinci roku 2002, Kapitola 23: Ochrana spotřebitele Této kapitole je věnována zejména v posledních letech, mimo jiné…

Kapitola 24: Spravedlnost a vnitro

21.04.2008Podmínky přistoupení České republiky k EU uzavřené na kodaňském summitu EU v prosinci roku 2002, Kapitola 24: Spravedlnost a vnitro Do negociační kapitoly 24 spadá problematika ochrany státních hranic a…

Kapitola 25: Celní unie

20.04.2008Podmínky přistoupení České republiky k EU uzavřené na kodaňském summitu EU v prosinci roku 2002, Kapitola 25: Celní unie Vstupem do EU se ČR stane součástí jednotného celního území EU.…

Kapitola 26: Vnější vztahy

19.04.2008 Podmínky přistoupení České republiky k EU uzavřené na kodaňském summitu EU v prosinci roku 2002, Kapitola 26: Vnější vztahy Současným hlavním úkolem v této oblasti je zajištění hladkého přechodu…