Postup v jednáních do roku 2000

DATUM

UDÁLOST

04.11.1998

Zveřejněna pravidelná zpráva Evropské komise o ČR za rok 1998: Pokrok v předvstupním procesu

04.12.1998

Orgánům EU předány poziční dokumenty ke kapitolám: Právo obchodních společností; Statistika; Rybolov

29.01.1999

Předány poziční dokumenty k těmto kapitolám: Volný pohyb zboží; Vnější vztahy; Celní unie; Soutěžní politika; Ochrana spotřebitele

28.05.1999

Předány poziční dokumenty ke kapitolám: Sociální politika a zaměstnanost; Hospodářská a měnová unie; Dopravní politika

13.07.1999

Předány poziční dokumenty: Energetika; Životní prostředí; Volný pohyb služeb

30.07.1999

Předány poziční dokumenty ke kapitolám: Volný pohyb kapitálu; Daně

13.10.1999

Pravidelná zpráva Evropské komise o ČR za rok 1999

23.02.2000

Od podzimní hodnotící zprávy EK se příprava ČR na členství v EU výrazně zlepšila, i když je třeba ještě mnoho úsilí, uvedl komisař Günter Verheugen před zahraničním výborem Evropského parlamentu

10.07.2000

Ministři zahraničí zemí EU uložili Evropské komisi, aby poskytla zprávu ohledně jaderné elektrárny Temelín; otázku Temelína nastolila rakouská ministryně zahraničí Benita Ferrerová-Waldnerová

14.09.2000

Zahraniční výbor EP schválil návrh rezoluce o přistupování ČR k EU; text obsahoval také pasáže o Temelínu a o takzvaných Benešových dekretech

29.10.2000

EU schválila první tři projekty infrastruktur v ČR, které budou spolufinancovány z programu ISPA

08.11.2000

Pravidelná zpráva Evropské komise o ČR za rok 2000. EK zveřejnila hodnotící zprávy o kandidátech a zprávu souhrnnou (Strategii rozšíření), v níž se ČR podle ekonomických kritérií umístila se Slovinskem až na třetím místě; nicméně zpráva o ČR byla příznivější než v roce 1999, největší kritika opět za nedostatečnou reformu soudnictví a státní správy

27.11.2000

Rakousko odvolalo své výhrady vůči společné pozici 14 zemí EU ke kapitole životní prostředí a umožnilo tak její nastolení v rozhovorech s ČR

11.12.2000

Summit EU v Nice – institucionální reforma pro rozšíření EU – ČR bude mít po svém vstupu do EU v Radě EU 12 rozhodovacích hlasů

13.12.2000

Dohoda o programu ISPA – Ministr financí Pavel Mertlík a vedoucí Delegace EK v ČR Ramiro Cibrian podepsali dohodu o předvstupním programu ISPA, na jejímž základě mělo být v roce 2001 zahájeno pět projektů: tři v dopravě a dva ekologické