Po ukončení předvstupních rozhovorů

OBDOBÍ

UDÁLOST

18.02.2003

Poslanecká sněmovna se připojila k Senátu a schválila zákon o volbách do Evropského parlamentu; do doby, než si občané své zástupce zvolili v červnu 2004, zastupovalo ČR v EP 24 pozorovatelů z řad poslanců a senátorů

16.04.2003

Podpis Smlouvy o přistoupení České republiky k Evropské unii, Atény. Za ČR: prezident Václav Klaus a premiér Vladimír Špidla

13.-14.06.2003

Referendum o vstupu ČR do EU; hlasovat přišlo 55,21 % oprávněných voličů, pro vstup se vyslovilo 77,33 % a proti 22,67 %

10.07.2003

Evropský konvent oficiálně ukončil svoji činnost (započala 28.2.2002)

18.07.2003

Výsledný dokument „Návrh Smlouvy zakládající ústavu pro Evropu“ byl předsedou konventu Valéry Giscard d´Estaingem předán představitelům italského předsednictví v Římě

03.11.2003

ČR uložila u italské vlády (v té době Itálie předsedala EU) ratifikační listiny ke Smlouvě o přistoupení deseti nových zemí k EU

05.11.2003

Zveřejněna závěrečná zpráva – Monitorovací zpráva pro Českou republiku o přípravě na členství v EU

01.05.2004

ČR se spolu s dalšími devíti státy stává členskou zemí EU. Unie se tak rozrostla na 25 států Evropy (cca 460 milionů obyvatel)

19.05.2004

Již pátým velvyslancem – Stálým představitelem České republiky při EU se stal Pavel Kohout (jako první velvyslanec ČR po vstupu do EU)

10.-13.06.2004

V zemích EU probíhají volby do Evropského parlamentu

11.-12.06.2004

V ČR první volby do Evropského parlamentu – celkem 24 poslanců

17.-18.06.2004

Zasedání Evropské rady v Bruselu, ukončení Mezivládní konference 2003. Dosažení dohody o návrhu Smlouvy o založení Ústavy pro Evropu

20.07.2004

Zahajovací schůze nově zvoleného Evropského parlamentu. Potvrzení nového předsedy Evropské komise – José Manuel Barroso, který bude jejím předsedou od 1. listopadu 2004 do 31. října 2009

18.11.2004

Evropský parlament schválil novou Evropskou komisi. Za ČR se stal komisařem Vladimír Špidla (prozatímním kozástupcem v EK od vstupu ČR do EU byl Pavel Telička)

29.5.a1.6.2005

Nejprve referendum ve Francii a poté v Nizozemsku odmítlo text Smlouvy o Ústavě pro Evropu

16.-17.6.2005

Bruselský summit EU se rozhodl prodloužit proces ratifikace euroústavy

18.11.2005

Předseda Evropské komise José Manuel Barroso společně s místopředsedkyní EK Margot Wallström a českým komisařem Vladimírem Špidlou slavnostně otevřel Eurocentrum Úřadu vlády ČR v Praze