Od navázání diplomatických styků po prvním kole jednání v říjnu 1998

DATUM

UDÁLOST

1988

Navázání diplomatických styků mezi ČSSR a EU

1990

Program PHARE byl rozšířen o ČSSR
07.05.1990

V Bruselu podepsána Dohoda o obchodu, obchodní a hospodářské spolupráci mezi ČSFR a EHS a EURATOM

1/1993

EU diplomaticky uznala nezávislou ČR

3/1993

Otevření Delegace Evropské komise v Praze
04.10.1993Dohoda o přidružení ČR k Evropským společenstvím – Lucembursko
01.02.1995

Vstoupila v platnost Evropská dohoda zakládající přidružení mezi ČR a Evropskými společenstvími a jejich členskými státy

1995

ČR obdržela dokument Evropské komise: Bílá kniha – Příprava přidružených zemí střední a východní Evropy a začlenění do vnitřního trhu Unie a začala podle něj postupovat

23.01.1996

Česká republika předložila oficiální žádost o členství v Evropské unii – předával premiér Václav Klaus

Léto 1997

ČR byla zařazena mezi šest kandidátských států na vstup do EU (ČR, Estonsko, Maďarsko, Polsko, Slovinsko, Kypr)

13.12.1997

EU na svém summitu v Lucemburku rozhodla, že odstartuje 30.března 1998 „vstupní proces“ s 11 kandidáty; se šesti z nich, včetně ČR, povede od dubna 1998 již vstupní rozhovory, ostatní se budou připravovat

14.01.1998

Do čela českého vyjednávacího týmu byl jmenován náměstek ministra zahraničních věcí Pavel Telička

02.03.1998

Vláda projednala poziční dokumenty jednotlivých resortů, které zaujaly zásadní postoj k přípravě na vstup – zaměřeno na harmonizaci práva s právem ES, vytvoření odpovídajících institucí a zajištění vynutitelnosti přijatých pravidel

31.03.1998

Oficiálně zahájeny vstupní rozhovory Evropské komise s první vlnou uchazečů o členství v EU na dvoustranné bázi (ČR, Polskem, Maďarskem, Slovinskem, Estonskem a Kyprem)

03.04.1998

Vláda projednala a předala Evropské komisi Národní program přípravy ČR na členství v EU zpracovaný jednotlivými resorty, který zachycuje hlavní úkoly vyplývající z přijetí acquis communautaire EU, tzv. screening

27.04.1998Zahájen tzv.screening domácí legislativy – porovnání s legislativou EU/ES
11.09.1998

Předány orgánům EU poziční dokumenty ke kapitolám: Věda a výzkum; Telekomunikace a informační technologie; Školství, odborné vzdělávání, mládež; Kultura a audiovize; Průmyslová politika; Malé a střední podniky; Společná zahraniční a bezpečnostní politika

29.10.1998

Proběhlo první kolo jednání mezi Českou republikou a Evropskou unií o podmínkách vstupu ČR do EU