Činnost Stálého zastoupení ČR při EU

Stálé zastoupení v Bruselu je hlavním spojovacím článkem mezi českou administrativou a unijními orgány. Diplomaté Stálého zastoupení jednají na zasedáních 150 pracovních skupin, kterých v průběhu šesti měsíců bývá přes dva tisíce. Stálé zastoupení ve spolupráci s Úřadem vlády, Ministerstvem zahraničních věcí a ostatními resorty připravuje během jediného pololetí aktivity ČR na více než třech desítkách formálních rad ministrů a několika Evropských radách nejvyšších představitelů členských států. Evropské rady jsou hlavními orgány Unie, které určují směr jejího vývoje.

Všechna jednání ministrů v radách připravují dva výbory stálých představitelů při EU, takzvané COREPER II a COREPER I. První z nich se zabývá politickými, finančními a zahraničními tématy a ČR v něm zastupuje velvyslankyně při Edita Hrdá. Druhý se věnuje hlavně hospodářským a sociálním otázkám a zasedá v něm Jaroslav Zajíček, zástupce stálého představitele při EU. Třetím klíčovým výborem je Politický a bezpečnostní výbor, ve kterém jedná velvyslankyně Jitka Látal Znamenáčková.

Stálé zastoupení je organizováno do úseků podle agend projednávaných v expertních skupinách, poté ve výborech stálých představitelů a na konec v radách ministrů a v Evropské radě, tzv. summitu hlav států a vlád Evropské unie.
Autor: Euroskop, Stálé zastoupení ČR

Velvyslanec ČR při EU

Velvyslankyně Edita Hrdá se ujala postu 1. října 2020. Jedním z jejích klíčových aktuálních úkolů je příprava předsednictví ČR v Radě EU v roce 2022.


Velvyslankyně Edita Hrdá. Zdroj: MZV

Edita Hrdá se v diplomacii pohybuje od roku 1992. Působila jako česká velvyslankyně v Argentině a Paraguayi či jako velvyslankyně při OSN v New Yorku. V posledních třech letech byla vrchní ředitelkou pro americký kontinent v Evropské službě vnější akce a hlavním vyjednavačem EU pro politickou, rozvojovou a institucionální část asociačních dohod Unie s Mexikem, Mercorusem (sdružení volného obchodu některých států Jižní Ameriky) a Chile.

Předchozí velvyslanci a velvyslankyně

2018-2020 – Jakub Dürr

2012-2018 – Martin Povejšil

2008-2012 – Milena Vicenová

2004-2008 – Jan Kohout

2003-2004 – Pavel Telička

2000-2002 – Libor Sečka

1993-2000 – Josef Kreuter

1989-1993 – Karel Lukáš

Autor: Euroskop