Ministr pro evropské záležitosti

Mikuláš Bek

Mikuláš Bek byl jmenován do funkce ministra pro evropské záležitosti v prosinci 2021.

Mikuláš Bek

Mikuláš Bek, Zdroj: ČTK

Osobní údaje

Mikuláš Bek se narodil 22. dubna 1964 ve Šternberku.

Vzdělání

Vystudoval hudební vědu na Filozofické fakultě Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Brně (nyní Masarykova univerzita; 1986, titul PhDr.), později absolvoval doktorské studium hudební vědy na Univerzitě Karlově v Praze (1995, Ph. D.) a v roce 2004 byl habilitován na Masarykově univerzitě pro obor muzikologie

Profesní a veřejná činnost

Po studiu pracoval na katedře hudební vědy Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze (FF UK; interní aspirant, asistent), poté byl v letech 1991 až 2004 odborným asistentem katedry muzikologie FF Univerzity Palackého v Olomouci, Ústavu hudební vědy FF UK a v letech 1999 až 2004 Ústavu hudební vědy FF MU, který i vedl; současně působil i na Londýnské univerzitě (1994) a byl koordinátorem programu Tempus „Music Media Training Programm“ (1995-1998); v roce 2004 byl jmenován docentem na Ústavu hudební vědy FF MU; v letech 2004 až 2005 byl prorektorem MU pro vnější vztahy, v letech 2005 až 2011 prorektorem pro strategii a vnější vztahy, v letech 2011 až 2019 byl rektorem Masarykovy univerzity. Před jmenováním do funkce ministra pro Evropské záležitosti působil od roku 2018 ve funkci senátora za obvod č. 59 (Brno-město, od 2018).

Zapojení do politiky

Je členem vědeckých rad několika univerzit a řady dalších odborných institucí a autorem či spoluautorem několika desítek odborných publikací z oboru muzikologie. Byl také místopředsedou České konference rektorů pro vzdělávání. Do politiky se aktivně zapojil v roce 2018, když byl jako nestraník s podporou ODS, TOP 09, Zelených a STAN zvolen senátorem za volební obvod Brno-město. V horní komoře parlamentu působil jako předseda výboru pro záležitosti Evropské unie.

Ministři pro evropské záležitosti

2009–2010 – Juraj Chmiel

2009 – Štefan Füle

2007–2009 – Alexandr Vondra (zároveň vicepremiér)

Státní tajemníci pro evropské záležitosti

2019–2022 – Milena Hrdinková

2017–2018 – Aleš Chmelař

2014–2017 – Tomáš Prouza

2011–2014 – Vojtěch Belling (říjen 2010 až září 2011 vrchní ředitel)

Autor: Euroskop