ČR a EU do 1996


1988

září 1988

ČSSR a Evropská společenství navázaly diplomatické styky a ČSSR.

19. září 1988

Zástupci ČSSR a ES podepsali v Bruselu podle pravidel GATT nepreferenční Dohodu o obchodu s průmyslovými výrobky mezi ČSSR a EHS – platná od 1. dubna 1989.


1989

po 1989

Nová koncepce zahraniční politiky – „Návrat do Evropy“, hlavními aktéry jsou Václav Havel a Jiří Dienstbier.

1989

Založení Evropské banky pro obnovu a rozvoj (EBRD) a nástroje finanční pomoci ES program Phare, od roku 1990 jej může využívat i Česká republika.

1990

7. května 1990

V Bruselu uzavřena dohoda mezi ČSFR a EHS a Evropským společenstvím pro atomovou energii o obchodu, obchodní a hospodářské spolupráci (kooperační dohoda) s platností 10 let. Dohodu podepsali tehdejší předseda federální vlády Marián Čalfa, předseda Rady ES Gerald Collins a místopředseda Komise Frank Andriessen. Celkově se spolupráce s ES posunula na vyšší úroveň.

1991

16. prosince 1991

Uzavřena Evropská dohoda o přidružení ČSFR, Maďarska a Polska k ES, hlavní součástí bylo vytvoření zóny volného obchodu mezi ČSFR a ES do 1. ledna 2002. Současně byla podepsána i Prozatímní dohoda o obchodu a otázkách s obchodem souvisejících mezi ČSFR a EHS a ESUO.

1992

1. března 1992

V platnost vstoupila Prozatímní dohoda o obchodu a otázkách s obchodem souvisejících mezi ČSFR a EHS a ESUO, nahrazuje kooperační dohodu z roku 1990.

1993

1. ledna 1993

Vznikem samostatné České republiky došlo k přerušení ratifikace Evropské dohody. Spolupráce ČR a EU pokračuje na základě Prozatímní dohody.

4. října 1993

V Lucemburku přijata nová Evropská dohoda zakládající přidružení mezi ČR na jedné straně a ES a jejich členskými státy na straně druhé.

1995

1. února 1995

Evropská dohoda vstupuje v platnost.

13. prosince 1995

Vláda ČR schválila žádost ČR o přijetí do EU.

1996

23. ledna 1996

ČR požádala v Římě o vstup do EU prostřednictvím tehdejšího předsedy vlády Václava Klause.

26. dubna 1996

Ministr zahraničí ČR Josef Zielenec převzal dotazník Evropské komise nezbytný pro vypracování posudku k žádosti ČR o členství.

prosinec 1996

Dotazník byl předán Evropské komisi.

Autor: Euroskop