ČR a EU 2004 - 2009


2004

1. května 2004

Česká republika se stává členem Evropské unie. Spolu s ní vstoupilo dalších devět států. EU po doposud největším rozšíření nyní tvoří 25 států. Prvním českým eurokomisařem se na zkrácené období stal Pavel Telička, zastupoval agendu zdraví a ochrany spotřebitele.

11. – 12. června 2004

Konání prvních voleb do Evropského parlamentu, občané ČR mohou volit 24 českých europoslanců.

22. listopadu 2004

V pořadí druhý český eurokomisař Vladimír Špidla nastupuje do funkce komisaře pro zaměstnanost, sociální politiku a rovné příležitosti

2005

18. prosince 2005

Předseda Evropské komise José Manuel Barroso přijel do Prahy debatovat o budoucnosti EU v závislosti na odmítnutí Ústavní smlouvy dvěma členskými státy. Společně s místopředsedkyní Evropské komise Margot Wallströmovou a českým eurokomisařem Vladimírem Špidlou otevřeli první Eurocentrum v ČR.

2006

7. února 2006

Evropský komisař pro obchod Petr Mandelson navštívil Prahu, zdůraznil nutnost liberalizace a otevření trhu se službami a s pracovníky.

13. září 2006

Prahu navštívil evropský komisař pro vnitřní trh a služby Charlie McCreevy, proběhla veřejná debata o nové podobě vnitřního trhu.

2007

1. ledna 2007

Rumunsko a Bulharsko vstoupily do EU. ČR jejich vstup podpořila, EU nyní tvoří 27 členských států.

11. dubna 2007

Zveřejněn Národní plán na zavedení eura v ČR, věnuje se technickým, organizačním a právním aspektům zavedení společné měny. Stanovil několik principů, kterými se přechod k euru musí řídit: právní jistota, ochrana spotřebitelů a minimalizace nákladů spojených se zavedením eura.

17. dubna 2007

Německá kancléřka Angela Merkelová navštívila Prahu v rámci dvoustranných jednání o obnovení ústavní smlouvy, jednala s prezidentem Václavem Klausem.

29. srpna 2007

Vypracována Aktualizovaná strategie přistoupení ČR k eurozóně, na jejímž základě je každoročně hodnocena připravenost k eurozóně přistoupit. Původní strategii z roku 2004 se nepodařilo naplnit z důvodu neplnění konvergenčních kritérií. Očekávané přijetí společné měny stanoveno na rok 2010. Euro nebylo přijato ani v roce 2010, doposud chybí i aktuální strategický plán.

21. prosince 2007

Česká republika vstupuje do Schengenského prostoru. Kontroly na letištích byly zrušeny až k 30. srpnu 2008.

2007 – 2013

Alokace 26,7 mld. eur v rámci Strukturálních fondů EU.

2008

6. – 7. listopadu 2008

Evropský komisař pro vědu a výzkum Janéz Potočnik navštívil Prahu na základě pozvání o Rady pro výzkum a vývoj. Program návštěvy se týkal představení priorit výzkumu a vývoje pro nadcházející české předsednictví EU.

2009

1. ledna – 30. června 2009

Předsednictví ČR v Radě Evropské unie. Motto: „Evropa bez bariér“, 3E – ekonomika, energetika a Evropa a svět. Hlavní priority: posilování konkurenceschopnosti EU, naplňování svobody pohybu osob, zboží, kapitálu a služeb, energetická bezpečnost, transatlantické vztahy, vztahy EU se zeměmi západního Balkánu a se zeměmi východní Evropy.

Leden 2009

Hned zpočátku bylo české předsednictví postaveno před vážný problém, a sice plynovou krizi. Spor mezi Ukrajinou a Ruskem se podařilo urovnat, jedná se o jeden z největších úspěchů českého předsednictví.

Druhým závažným problémem se stal konflikt v Gaze, v čele delegace EU stanul český ministr zahraničních věcí Karel Schwarzenberg.

15. ledna 2009

V Bruselu byla odhalena plastika Entropa českého umělce Davida Černého, u některých států se setkala s negativní reakcí.

18. ledna 2009

Předseda Evropské rady Mirek Topolánek a ministr zahraničí Karel Schwarzenberg se zúčastnili summitu v egyptském Šarm aš-Šajchu. Schůzky se účastnili i další významní představitelé – generální tajemník OSN Pan Ki-mun, prezident palestinské samosprávy Mahmúd Abbás, egyptský prezident Husní Mubarak, turecký prezident Abdullah Gül, jordánský král Abdalláh II., francouzský prezident Nicolas Sarkozy a spolková kancléřka Angela Merkelová. České předsednictví považovalo za klíčové dosažení příměří k tomu, aby se vyřešila humanitární krize v Gaze.

19. února 2009

Projev prezidenta Václava Klause v Evropském parlamentu.

19. – 20. března 2009

V Bruselu se sešla Evropská rada, která se mimo jiné v závěru dohodla na protikrizových opatřeních v době hospodářské krize. Rovněž schválila projekt Východního partnerství, jehož oficiální zahájení stanovila na květen 2009.

24. března 2009

Padla vláda premiéra Topolánka. V EU se jedná spíše o ojedinělý jev, aby padla vláda předsedajícího členského státu.

5. dubna 2009

Neformální summit EU–USA konaný v Praze, diskuze se věnovala energetice, hospodářské a bezpečnostní politice.

7. dubna 2009

Na zahajovacím summitu Východního partnerství v Praze byla přijata Pražská deklarace Východního partnerství, hlavním tématem je politické sblížení ES a šestice zemí bývalého Sovětského svazu (Arménie, Ázerbájdžán, Bělorusko, Gruzie, Moldavsko, Ukrajina).

5. – 6. června 2009

Konání voleb do Evropského parlamentu, občané ČR volí 22 zástupců do Evropského parlamentu.

18. – 19. června 2009

Summit Evropské rady v Bruselu vedl Jan Fischer, hlavními body jednání byly ratifikace Lisabonské smlouvy a volba předsedy Evropské komise, tím se stal podruhé v řadě José Manuel Barosso.

30. října 2009

ČR prosadila Protokol o uplatňování Listiny základních práv Evropské unie v České republice (tzv. Klausova výjimka), jímž podmínila ratifikaci Lisabonské smlouvy. Protokol doposud nebyl ratifikován a současná vláda prohlásila, že o ratifikaci nebude usilovat.

3. listopadu 2009

Prezident Václav Klaus podepsal Lisabonskou smlouvu.

Autor: Euroskop