Kypr - studium, práce, cestování

Studium a stipendia na Kypru

Vzdělávací systém

Pro žáky může škola začít už od 3 let ve školkách, které mohou být veřejné, komunitní a soukromé. Předškolní výchova je součástí základního vzdělání. Povinná úroveň vzdělání začíná od 5-ti let a 8 měsíců a sestává ze 6-leté základní školy a 3-leté nižší střední školy (Gymnasio). Školní rok začíná první pondělí v září a končí předposlední pátek v červnu. Je rozdělen do tří trimestrů.

Vysoké školy

Terciární úroveň vzdělávání se skládá z několika institucí vyššího vzdělávání (soukromé vysoké školy, z nichž je řada napojená na univerzity v zahraničí a státní vysoké školy) a univerzit. Kyperská univerzita (pět fakult) nabízí programy na univerzitní a postgraduální úrovni, na základě přednášek a výzkumu. Je možné získat bakalářský, magisterský a doktorský titul.

Školné

Školné pro kyperské a EU studenty je plně hrazeno státem. Na univerzitách se platí pouze určité registrační poplatky. Poplatky pro postgraduální studenty jsou stanoveny Radou ministrů. Výši aktuálních poplatků naleznete na stránkách European University Cyprus. Na ostatních kyperských vysokých školách se stejně jako na univerzitách školné neplatí.

Zdroj: EACEA

Stipendia


Chcete-li studovat na Kypru prostřednictvím výměnné dohody nebo jako hostující student, bude možnost získání finanční pomoci záviset na vaší domovské instituci a konkrétní dohodě o výměně.

  • ERASMUS

Aktivity programu Erasmus jsou určeny pro vysokoškolské studenty, kteří si přejí studovat a pracovat v zahraničí, vysokoškolské pedagogy a školitele z podniků, kteří chtějí vyučovat v zahraničí a vysokoškolské pracovníky, kteří mají zájem o vzdělávání v zahraničí. Výše stipendií na studijní pobyty na Kypru v roce 2010/2011 činí 355 €/měsíc, u pracovní stáže 524 €/měsíc.

  • Aktuální nabídka dalších možností vysokoškolského a postgraduálního studia na Kypru

Aktuální nabídku dalších možností studia na Kypru naleznete na stránkách Domu zahraničních služeb.


Vybrané kyperské univerzity

University of Cyprus – UCY

Kyperská univerzita byla založena v roce 1989, nachází se v hlavním městě Nicosii a navštěvuje ji přibližně 6.000 studentů. I přes její krátkou historii již univerzita získala respekt na mezinárodním univerzitním poli. UCY je členěna do šesti fakult: Humanitních studií, Aplikovaných věd s oceánografickým centrem, Sociálních věd, Ekonomiky a managementu, Strojní fakulta s výzkumným nanotechnologickým centrem a Fakulta literatury.

Cyprus University of Technology – CUT

Tato mladá univerzita byla založena v roce 2004 ve městě Limassol, druhém největším městě na Kypru. Kyperské Vysoké učení technické se snaží být moderní, průkopnickou univerzitou, která je schopna poskytovat vzdělání a výzkum na nejvyšší úrovni v předních oborech vědy a techniky mající významný dopad na hospodářské, technické a vědecké sektory. Univerzita se orientuje především na aplikovaný výzkum. Ve městě Limassol se nacházejí čtyři z pěti fakult. Pátá fakulta zdravotnických věd sídlí v Nicósii.


EUC je jednou z největších a celosvětově uznávaných univerzit na Kypru, byla založena v roce 1961 a nachází se v hlavním městě Nicosii. Univerzitu navštěvuje přibližně 4.000 studentů jak řecko-kyperských, tak zahraničních.

Další univerzity: University of Nicosia, Frederick Institute of Technology, Intercollege, Open University of Cyprus, Frederick University

Kypr - zrození Afrodité
Na kyperské Paphosu se měla narodit řecká bohyně lásky Afrodita. Už prokazatelně navšťívil město, které bylo tehdy centrem ostrova, svatý Pavel. Paphos je plný starověkých památek a od roku 1980 je součástí světového kulturního dědictví UNESCO. Obraz Zrození Venuše namaloval italský malíř Sandro Botticelli. (foto: wikipedia)

Práce na Kypru

Povolení k pobytu

Na Kypru je možné pobývat tři měsíce bez povolení k pobytu. Pokud by chtěl někdo zůstat déle a pracoval by na Kypru musí si zažádat o povolení k pobytu před uplynutím tříměsíční doby na ministerstvu pro migraci a registraci, přičemž je nutné předložit řádně vyplněný standardní formulář od ministerstva pro migraci a registraci, platný cestovní pas nebo ID kartu, 2 fotografie, dokumenty od zaměstnavatele. Povolení k pobytu je vydáváno na 5 let. Povolení k pobytu je vydáno během 6 měsíců od data podání žádosti.

Registrace

Občané ČR se na území Kyperské republiky musí zaregistrovat u místně příslušného imigračního úřadu do tří měsíců od příjezdu (hotelová či obdobná ubytovací zařízení provádějí registraci turistů automaticky).

Pracovní povolení

Kypr neuplatňuje přechodná opatření, proto pro občany, které jsou členy Evropské Unie nebude potřeba pracovní povolení.

Uznávání kvalifikací

Není-li vámi vybrané povolání v regulované, jste oprávněni toto povolání vykonávat stejně jako státní příslušníci tohoto státu. Rozhodnutí o přijetí je pak na potenciálním zaměstnavateli. Pro výkon regulovaného povolání nebo činnosti jsou právními předpisy členských států stanoveny určité požadavky (např. stupeň a obor vzdělání, délka praxe nebo např. zdravotní způsobilost), jejichž splnění podmiňuje výkon tohoto povolání.

Sociální zabezpečení a daně

V případě, že začnete pracovat v Kyperské republice, budete přispívat do kyperského systému sociálního zabezpečení a získáte tedy také právo na veškeré výhody tohoto systému. Po ukončení pracovního poměru na Kypru je vhodné si nechat před odjezdem do ČR vystavit formulář U1 (E 301), který pro potřeby úřadu práce plní funkci potvrzení o zaměstnání. Současně potvrzuje doby sociálního pojištění, které budou brány v úvahu při přiznání podpory v nezaměstnanosti v ČR. O vystavení formuláře U1 (E 301) lze požádat i korespondenčně z ČR, nicméně se doporučuje obstarat si jej hned po ukončení zaměstnání ještě za pobytu na Kypru u tamního úřadu práce.

Více informací na stránkách EURES


Cestování na Kypru

Zajímavé události na Kypru

únor/březen

Limassol Karneval

festival trvá 10 dnů – slavnosti, maškaráda (Carnival Website)

polovina května

Rally historických automobilů

závody historických vozů v ulicích měst Larnaka, Limassol, Paphos a Nicósie – soutěží vozy vyrobené před rokem 1982 – nejstarším autem, které se zúčastnilo, byl model Ford z roku 1931

květen

Anthestiria – slavnost květin

oslavy inspirovány starověkým festivalem, který se konal v Athénách na počest Dionýsa – boha vína a plodnosti – květinové slavnosti probíhají v mnoha městech a vesnicích – výstavy, květinové trhy, show – nejoblíbenější místa konání – Limassol, Parphos a Larnaka

červen

Shakespearovské noci

starověký amfiteátr Kourion ve městě Limassol se přemění v jeviště pro představení Shakespearovských her – open-air divadlo je umístěno na vrcholku útesu a vytváří dokonalé prostředí pro inscenaci děl slavného anglického básníka a dramatika – charitativní akce každoročně přitahuje velké množství návštěvníků z Kypru i zahraničí

červen – na den sv. Ducha

Kataklysmos – festival potop

oslavy jsou spojeny se starověkými obřady pořádanými na počest Afrodity a Adonisy – hlavním symbolem festivalu je voda – všechna pobřežní města pořádají koncerty, hry a další události v blízkosti pobřeží – největší festival se koná v Larnace

červenec/srpen

Festival starověkého řeckého dramatu

příběhy o zradě a epických dobrodružstvích, které napsali přední antičtí dramatici jakými jsou Aischylos, Sofokles, Euripides a Aristofanes – festival trvá asi jeden měsíc a koná se v antickém divadle v Limassolu, v Odeonu v Paphosu a amfiteátru v Nicósii (Festival Websites)

srpen/září

Festival vína v Limassolu

v dávných dobách Řekové pořádali velkolepé oslavy věnované Dionýsovi – bohovi vína a Afroditě – bohyni lásky – dnešní festival přesně takovýmto oslavám odpovídá – ochutnávky vína, kyperské jídlo, tradiční hudba a tanec – sloganem festivalu je „Pijte víno, to Vám dává život“ (Festival Website)

září

Festival Kypria

mezinárodní festival umění je jednou z nejvýznamnějších kulturních akcí na Kypru – hudební vystoupení, představení divadelních a baletních umělců, výtvarníci, filmoví režiséři a herci z Kypru a celého světa – koná se na několika místech po celém Kypru


Dopravní předpisy

Pozor, jezdí se vlevo, předjíždí se zprava a na kruhovém objezdu je přednost zprava!

Povolená rychlost – 50 km/h v obci, 80 km/h mimo obec, 100 km/h na dálnici

Alkohol – povolené množství alkoholu při řízení: 0,5 ‰

Povinné vybavení – používání bezpečnostních pásů je povinné jak na předních, tak i na zadních sedadlech (je-li jimi automobil vybaven), dětské sedačky jsou povinné pro děti do věku 5 let, povinné jsou i 2 výstražné trojúhelníky

Dálniční poplatky – poplatky za používání dálnice se nevybírají

Stopování a chodci – stopování je na Kypru povoleno a Turci v tomto ohledu bývají dosti ochotní


Praktická telefonní čísla

112 nebo 199 – policie

22 313 131 – 24-hodinová pohotovostní linka Kyperské automobilové asociace (CAA)


Obvyklá pracovní doba

Obvyklá pracovní doba je 40 hodin týdně.


Otvírací doba obchodů

Banky: po – pá od 7:30 do 14:30, od října do května v po též od 15:00 do 18:00. Vybrané banky v turistických centrech provádějí směnu valut i ve všední dny odpoledne.

Úřady: po – pá od 7:00 do 14:30

Obchody: Prodejní doba je regulovaná zákonem. Od 1.11.-31.3. smí mít obchody otevřeno od 5:00 do 19:30 a od 1.4.-31.10. končí prodejní doba maximálně v 19:00. V neděli je zavřeno. Odlišnou prodejní dobu mají pouze provozovny s tzv. zvláštním statutem (např. pekárny, cukrárny, kiosky, půjčovny automobilů, hotelové a letištní prodejny).

Kouření

Kouření je zakázáno na všech veřejných místech včetně zábavních zařízení (restaurace, bary apod.), ve vládních budovách, veřejné dopravě a v osobních automobilech přepravujících pasažéry mladší 16 let. Zvláštní zákon upravuje kouření na pracovištích.

Státní svátky

1. leden

Nový rok

6. leden

Svátek tří králů (Epiphany Day)

únor/březen, pohyblivý svátek

Zelené pondělí (50. den před Velikonocemi řecké ortodoxní církve)

březen/duben, pohyblivý svátek

Velký pátek, Velikonoční pondělí

25. březen

Státní svátek Řecka – Den nezávislosti

1. duben

Den boje za nezávislost Kypru

1. květen

Svátek práce

květen/červen, pohyblivý svátek

Svatodušní pondělí

3. srpen

Výročí úmrtí arcibiskupa Makariose III.

15. srpen

Nanebevzetí P. Marie (Assumption)

1. říjen

Den nezávislosti Kypru – státní svátek Kyperské republiky

28. říjen

státní svátek Řecka – „Ne“ den – připomenutí řeckého odmítnutí italského ultimata a odporu proti invazi v roce 1940

25. prosinec

Boží hod vánoční

26. prosinec

Den Sv. Štěpána

Kromě svých vlastních státních svátků se v Kyperské republice slaví i státní svátky Řecka.

Autor: Daniela Veselá, Eurofon