Švédsko - studium, práce, cestování

Povolení k pobytu

O povolení k pobytu žádáte v případě, že jste ve Švédsku zaměstnán/a, nebo zde pobýváte déle než 3 měsíce. Pro vystavení povolení musíte splňovat veškeré podmínky, které jsou určeny švédskými příslušnými úřady. Mezi tyto patří mimo jiné dostatek finančních prostředků pro život ve Švédsku.

Ve věci povolení k pobytu se obracejte na migrační úřad (Migration Board – Migrationsverket). Přineste s sebou doklad, který jste potřebovali ke vstupu do Švédska. Budete také požádáni, abyste předložili osvědčení, že jste zaměstnáni.

Podnikatelé jsou oprávněni dostat povolení k pobyt na pět let, jež lze následně obnovit za účelem řízení firmy v jiném členském státu. Aby podnikatel dostal takové povolení k pobytu, musí být schopen doložit, že skutečně začíná ve Švédsku podnikat. Dostatečným dokumentem je daňová karta pro podnikatele (a business tax card / F-skattesedel) nebo doklad o registraci společnosti (a registration certificate / registreringsbevis).

Pracovní povolení

Pracovní povolení není pro občany EU nutné.

Povinná registrace

Finanční úřad se zabývá evidencí povolení k pobytu (residence registration). Při návštěvě místního finančního úřadu), kde budete potřebovat svůj pas a povolení k pobytu, Vám bude přiděleno osobní číslo, které budou úřady používat pro různé účely (např. pro sociální pojištění). Obdržíte také daňovou kartu (a tax card – skattesedel), na níž bude určena správná výše daně odvozená z Vašeho příjmu.

Převod podpory v nezaměstnanosti

V případě, že hledáte zaměstnání ve Švédsku , jste registrovaná/ý u českého úřadu práce a pobíráte podporu v nezaměstnanosti alespoň po dobu 4 týdnů, máte právo požádat o transfer této podpory do Švédska. Dávky jsou vypláceny nejvýše po dobu šesti měsíců. Je nutné na českém úřadě práce požádat o vystavení formuláře U2 (E 303). Na základě tohoto formuláře se během 7 dní od data odjezdu z ČR (data budou upřesněny přímo na formuláři) zaregistruje na příslušném úřadu práce ve Švédsku a zajistí si tak pobírání exportovaných českých dávek v nezaměstnanosti.

Vzdělávací systém

Povinná školní docházka trvá ve Švédsku devět let.Žáci ve Švédsku zahajují školní rok na konci srpna, hlavní prázdniny jim pak začínají už na konci června. Během školního roku, který trvá 40 týdnů, mají žáci kratší prázdniny v období Vánoc, Velikonoc a zimní volno v únoru.

Školné

Vzhledem ke štědrému sociálnímu systému ve Švédsku a dalších skandinávských zemích je vzdělávání v rámci veřejného školského systému bezplatné. Žáci si nemusí platit výukové materiály, stravování, zdravotnické služby či dopravu do školního zařízení.

Střední školy


Docházka 16 – 19 let, 3 ročníky, existuje 16 typů středních škol, podle tématického zaměření.

Vyšší vzdělání (obecné)

  • 1 leté kurzy (nástavba ke střednímu vzdělání)
  • 2 leté kurzy – ukončeny titulem DiS
  • 3 leté studium – ukončeno titulem Bc.
  • 4 leté studium – ukončeno titulem Mgr.

Vysoké školství

Univerzitní vzdělání, 5 ročníků, magisterské a doktorandské vzdělání.

Dopravní předpisy

Povolená rychlost: 50 km/h v obci, 70 km/h mimo obec. Na velmi dobrých silnicích, dálnicích a silnicích pro motorová vozidla mohou být povoleny vyšší rychlosti (90 – 110 km/h). Za překročení rychlosti v obci o 30 km/hod může být odebrán řidičský průkaz.

Světla – Je povinné rozsvícení tlumených reflektorů po celý rok i přes den.

Alkohol – Povolené množství alkoholu při řízení: 0,2 ‰.

Pokuty – Švédská policie je oprávněna uložit pokutu na místě za menší dopravní přestupky. Policie není oprávněna pokutu vybírat, tato musí být uhrazena na poště, většinou do 2 – 3 týdnů. Pokuty uložené na místě se pohybují mezi 400 – 1200 SEK, ale jestliže jsou spáchány dva nebo více přestupků a celková částka pokud přesahuje 2500 SEK, je viník předvolán k soudu.

Dálniční poplatky – Ve Švédsku je 1 500 km dálnic a 600 km silnic pro motorová vozidla nebo dvouproudé silnice. Všechna vozidla zde mohou jezdit bez poplatku. Upozornění: Na dálnicích nejsou čerpací stanice ani servisní oblasti.

Praktická telefonní čísla

Nouzové číslo (ambulance, požárníci, policie) 112
Informace o tel. číslech ve Švédsku 118 118
Informace o tel. číslech v zahraničí 118 119

Státní svátky

1. ledna Nový rok
6. ledna Epifanie
1. května Svátek práce
pohyblivý svátekNanebevstoupení Páně
pohyblivé svátky Svatodušní svátky
23. června Svatý Jan (Midsommar)
pohyblivé svátkyVšech svatých
25. – 26. prosince vánoční svátky


Obvyklá pracovní a prodejní doba

Větší obchodní řetězce 10-22 hod
Prodejny rychlého občerstvení 24 hodin denně
Ostatní potravinové obchody do 22 hod
Nepotravinové obchody do 20 hod
Banky po-pá do 16-17 hod

Autor: Eurofon