Španělsko - studium, práce, cestování

Povolení k pobytu

O povolení k pobytu žádáte, pokud jste ve Španělsku zaměstnáni, nebo zde pobýváte déle jak 3 měsíce. Ze strany úřadů je možné očekávat podmínku doložení dostatku finančních prostředků. Odmítnutí vydání povolení k pobytu na základě této podmínky je možné pouze při prvním přihlašování občana EU k pobytu. Povolení je prodlužováno automaticky. U ekonomicky neaktivních občanů, kteří nejsou důchodci, se k této podmínce dále přidává podmínka zdravotního pojištění vůči všem rizikům.

Pracovní povolení

Pokud se rozhodnete pracovat ve Španělsku, není pro vás již nutné vyřizovat si pracovní povolení. Právo volného pohybu a pobytu osob se vztahuje kromě práce také na podnikání.

Povinná registrace

Po příjezdu do Španělska na příslušném úřadě pro cizince musíte získat identifikační číslo cizince – tzv. NIE (número de indentificación de extranjero). Toto číslo se poté bude uvádět na všech vydaných a zpracovávaných dokumentech. Při žádosti o NIE musíte vyplněnou žádost, originál či kopii občanského průkazu či pasu, případně další požadované dokumenty. Zaměstnavatel za vás dále musí vyřídit osobní číslo sociálního zabezpečení.

Převod podpory v nezaměstnanosti

V případě, že hledáte zaměstnání ve Španělsku, jste registrovaná/ý u českého úřadu práce a pobíráte podporu v nezaměstnanosti alespoň po dobu 4 týdnů, máte právo požádat o transfer této podpory do Španělska. Dávky jsou vypláceny nejvýše po dobu šesti měsíců. Je nutné na českém úřadě práce požádat o vystavení formuláře U2 (E303). Na základě tohoto formuláře se během 7 dní od data odjezdu z ČR (data budou upřesněny přímo na formuláři) zaregistruje na příslušném úřadu práce v Itálii a zajistí si tak pobírání exportovaných českých dávek v nezaměstnanosti.

Vzdělávací systém

Povinná školní docházka ve Španělsku trvá deset let a zahrnuje primární vzdělávání pro děti ve věku 6-12 let a povinné sekundární vzdělávání trvající do 16. roku dítěte. Školní rok ve Španělsku trvá 175 dní, rozvržený do 35 vyučovacích týdnů. Začíná v rozmezí 1. a 20. září a končí mezi 10. a 30. červnem. Pravomoc přesně vymezit trvání školního roku dala španělská vláda autonomním oblastem. Španělští školáci mají 12 týdnů letních prázdnin a 15 dní vánočních prázdnin. Osm až deset dnů je vymezeno na prázdniny v období Velikonoc.

Školné

Docházka do státních škol je bezplatná. Školné se platí pouze na soukromých školách, a to podle toho, za jsou tyto instituce příjemci státní podpory. Školy, které pobírají podporu od státu, vyžadují pouze příspěvky žáků a studentů na výukové materiály. Na školách bez státní podpory je nutné platit školné.

Sekundární vzdělání

Povinné sekundární vzdělání je čtyřleté pro žáky od 12 do 16 let. Cílem je připravit žáky na další studium nebo na vstup do světa práce.

Další vzdělávání

Pokud si žák vybere další studium, jedná se o postobligatorní sekundární vzdělávání. Tato forma vzdělávání nabízí buď všeobecné studium, nebo profesně zaměřené studium.

Vysokoškolské vzdělávání zahrnuje veškeré vzdělávání postsekundární, z největší části zastoupené univerzitním vzděláváním. Do vysokoškolského vzdělávání patří ve Španělsku veškeré postsekundární vzdělávání. Největší část představuje univerzitní vzdělávání. Zahraniční studenti ve Španělsku přibližně 12,5 % veškeré studentské populace, což dělá Španělsko velmi atraktivní studijní destinací pro zahraniční studenty.

Dopravní předpisy

Pro dopravu automobilem potřebujete doklady od automobilu, označení CZ na vnějšku vozu a zelenou kartu.

Povinné vybavení

  • přilba pro řidiče i spolujezdce na motockylu s obsahem na 125 ccm
  • bezpečnostní pásy
  • úplná sada náhradních žárovek
  • dětský zádržný systém pro spolujezdce do věku 12ti let a 135 cm
  • výstražný trojúhelník
  • povinnost užití reflexní vesty, pokud řidič nebo spolujezdec vystoupí na vozovku
  • pokud řidič nosí brýle, musí mít ve vozidle náhradní

V OBCI

MIMO OBEC

DÁLNICE

všechna motorová vozidla 50km/h auta, motocykly 100km/h auta, motocykly 120km/h
obytný vůz do 3500 kg 70km/h obytný vůz do 3500 kg 90km/h
autobus 80km/h autobus 100km/h
nákladní auta 70km/h nákladní auta 90km/h

Mýtné – Za použití některých dálnic se platí mýtné, informace o aktuálních cenách získáte na stránkách ÚAMK.

Praktická telefonní čísla

Ambulance, požárníci, policie a další pohotovostní služby 112
Občanská garda 062
Národní policie 091
Záchranná služba 092

Státní svátky

1. leden Nový rok (Ano Nuevo)
6. leden Tří králů (Reyes Magos)
19. březen sv. Josefa (San José)
pohyblivý svátek Velký pátek (Viernes Santo),
1. květen Svátek práce (Día del Trabajo)
květen/červen Boží tělo (Corpus Christi)
29. červen Petra a Pavla (San Pedro y San Pablo)
25. červenec sv. Jakuba (Santiago, patron země)
15. srpen Nanebevzetí P. Marie (Asunción)
12. říjen výroční den objevení Ameriky (1492, Día de la Hispanidad)
1. listopad Všech svatých (Todos los Santos)
8. prosinec Neposkvrněné početí P. Marie (Inmaculada Concepsión)
25. prosinec Hod boží (Navidad)

Obvyklá pracovní a prodejní doba

Obchody

9:00/10:00 – 14:00
16:00/17:00 – 20:00
v neděli jsou obchody zavřené, 1. neděli v měsíci nejsou otevřeny obchodní domy

Banky 9:00 – 15:00 (resp. 14:00)

Kouření

Ve Španělsku platí od roku 2005 zákaz kouření na veřejných prostranstvích, jako jsou například letiště nebo nádraží, v roce 2006 sem přibyla také pracoviště. Celoplošný zákaz kouření v restauračních zařízeních zaveden nebyl.

Autor: Eurofon