Slovensko - studium, práce, cestování

Podmínky pro vstup na pracovní trh

Povolení k pobytu – Od 1. května 2004 vstoupila v platnost ustanovení upravující pobyt občanů členských států Evropského hospodářského prostoru a jejich rodinných příslušníků. Během prvních 3 měsíců pobytu na území Slovenska není nutno dokládat účel pobytu.
Občané členských států Evropského hospodářského prostoru mají právo na trvalý pobyt na území Slovenska.

Povinná registrace – Pracovníci z jiných členských zemí jsou standardně přihlašováni na slovenských úřadech práce výhradně z registračních důvodů. Tato povinnost je na straně zaměstnavatele a bližší informace podají pracovníci na kterémkoli slovenském úřadě práce.

Pracovní povolení – Slovensko plně otevřelo svůj trh práce pro zájemce z Evropské unie a není proto nutné žádat o vydání pracovního povolení.

Poradenství a informace – První kontaktní adresy poskytnou slovenské ambasády a konzuláty, které jsou součástí Ministerstva zahraničních věcí. Zde získáte podrobné informace a kontakty, včetně těch z oblasti práce. Další informace poskytuje Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny a EURES.Daně a odvody

Daně a poplatky jsou nedílnou součástí pracovního pobytu na Slovensku. Část odvodů platí zaměstnavatel, část přímo zaměstnanec. Nejdůležitější daně spojené s oblastí práce jsou:

Přímé daně – Daň z příjmu fyzických osob: Odvádí se z příjmu fyzických osob, který nabyly během roku. Jedná se o příjem z pracovní, profesní nebo podnikatelské činnosti a z příjmů z kapitálu. V důsledku daňové reformy v roce 2004 na Slovensku existuje jednotná sazba daně 19 %. Daň z příjmu právnických osob: V podstatě stejná daň jako předchozí, ale vztahuje se na právnické osoby. Od roku 2004 je 19 %.

Nepřímé daně – Vztahují se na nákupy na Slovensku. Pouze občané z jiných než EU států mohou žádat zpět. Daň z přidané hodnoty (DPH) : Platí se při nákupy zboží a služeb. Od roku 2004 je 19 %. Spotřební daň: na rozdíl od DPH, které se vztahuje na spotřebu obecně, tyto daně se vztahují na specifické druhy zboží.

Místní daně – Zákon stanoví předmět místních daní. Zpravidla se jedná o daň z nemovitosti nebo daň která vyplývá z podnikatelských aktivit na místní úrovni.

Odvody na sociální pojištění

Každá pracující osoba je povinna přispívat na starobné a sociálne odvody. Odvody na sociální a zdravotní pojištění hradí jak zaměstnanec, tak zaměstnavatel. V roce 2005 zaměstnanec odváděl 9,4 % a zaměstnavatel 25,2 %. Zaměstnanci přispívají také 4 % na zdravotní pojištění a zaměstnavatel 10 %.

Vzdělávací systém

Povinná školní docházka začíná v šesti letech a trvá 10 let. Děti musí povinně navštěvovat první stupeň základní školy. Poté si mohou vybrat, zda budou navštěvovat druhý stupeň základní školy, nebo půjdou přímo na gymnázium. Studium na Gymnáziu je rovněž možné zahájit po absolvování druhého stupně základní školy. Školní rok začíná 1. září a končí na konci června. Letní prázdniny jsou v červenci a srpnu, během školního roku mají školáci další volné dny.

Školné

Na státních školách se školné neplatí. Rodiče dětí však musí přispívat na školní pomůcky (učebnice aj.) a na stravování svých dětí ve školském zařízení.

Sekundární vzdělávání

Sekundární vzdělávání mohou studenti absolvovat buď na gymnáziu, na střední škole nebo ve středních odborných učilištích. Ve Stredných odborných školách, stredých odborných učilištích nebo odborných učilištích studenti absolvují praxi buď ve škole nebo v centre praktického vyučovania. Po obdržení maturitního vysvědčení se zájemci mohou hlásit na vysokou školu.

Celoživotní vzdělávání

Celoživotní vzdělávání na Slovensku zahrnuje: formální vzdělávání: vzdělávací aktivity v rámci školského systému, neformální vzdělávání: vzdělávací aktivity mimo školský systém, informální vzdělávání: neinstitucializované, nestrukturované nebo náhodné vzdělávání.

Kromě již uvedených typů vzdělávání systém nabízí vzdělávání dospělým, a také lidem ze speciálními potřebami (hendikepovaní, zahraniční studenti, žáci se zvláštními učebními potřebami apod.).

Dopravní předpisy

Povinné vybavení

  • Přilba pro řidiče i spolujezdce na motocyklu nad 50 ccm
  • Bezpečnostní pásy
  • Trojúhelník
  • Svícení po celý rok je doporučené, nikoli však povinné
  • Reflexní vesta

V OBCI

MIMO OBEC

DÁLNICE

Všechna
motorová
vozidla
60 km/h motocykly,
osobní auta

90
km/h

motocykly,
osobní auta

130
km/h

osobní vozidla
s přívěsem,
karavan,
nákladní vozy
nad 3,5 t

80
km/h

osobní vozidla
s přívěsem,
karavan,
nákladní vozy
nad 3,5 t

80
km/h

autobusy

90
km/h

autobusy

110
km/h

Obvyklá pracovní a prodejní doba

Obchody po – pá 8 – 18; so, ne 8 – 12
Banky po – pá 8:30 – 16:30

Praktická telefonní čísla

Nouzové číslo
(hasiči, záchranka, policie)

112

Hasiči

150

Záchranná služba

155

Policie

158, 16155

Informace o telefonních
číslech v SR

1181

Informace pro motoristy

1815, 18123

Státní svátky

1. ledna Deň vzniku Slovenskej republiky
6. ledna Zjavenie Pána
1. května Sviatok práce
8. květnaDeň víťazstva nad fašizmom
5. červenceSviatok svätého Cyrila a svätého Metoda
29. srpna Výročie Slovenského národného povstania
1. záříDeň Ústavy Slovenskej republiky
15. září Sedembolestná Panna Mária
1. listopadu Sviatok Všetkých svätých
17. listopadu Deň boja za slobodu a demokraciu
24. prosince Štedrý deň
25. prosince Prvý sviatok vianočný
26. prosince Druhý sviatok vianočný

Autor: Eurofon