Rumunsko - studium, práce, cestování

Studium a stipendia v Rumunsku


Vzdělávací systém

Povinné vzdělávání se vztahuje na věkovou skupinu 7 až 15 let. Podle zákona povinnost navštěvovat školu končí, když žáci dosáhnou 16 let nebo když ukončí nižší sekundární školu. Školní rok obvykle začíná 15. září.

Vysoké školy

Vysokoškolské vzdělávání zde probíhá prostřednictvím institucí, jakými jsou: univerzity (Universitate), akademie (Académie) a postgraduální školy (Şcoală de studií academice postuniversitare).

Školné

Veřejné vysoké školy jsou částečně financovány ze státního rozpočtu. Soukromé vzdělávací instituce mají organizační a provozní autonomii a musí respektovat národní standardy.

V Rumunsku se platí školné, resp. zápisné (to se vztahuje pouze na ty, kteří nesplní stanovené požadavky k přijetí). Ministerstvo školství, výzkumu a inovací schvaluje každý rok přesný počet placených studijních míst pro každou veřejnou vysokou školou na základě propozic univerzitních senátů a podle vnitrostátních norem pro akademické hodnocení a akreditaci. Školné je pak stanoveno univerzitními senáty podle nákladů na poskytované vzdělávání. Vysokoškolské instituce mohou požadovat registrační poplatek. Školné se pohybuje mezi 1800 až 5000 €/rok, v závislosti na fakultě a původu mezinárodních studentů.

Zdroj: EACEA

Stipendia

Pro studenty veřejných vysokých škol jsou ze státního rozpočtu a/nebo z vlastní příjmů vysokých škol poskytovány různé druhy stipendií, s cílem zlepšit přístup ke kvalitnímu vzdělání. V současné době přibližně 25 % studentům využívá stipendia financována ze státního rozpočtu. 30-40 % tvoří sociální, 30-40 % studijní, 25 % prospěchová a 5 % výkonnostní stipendia. Kromě toho mohou studenti získat stipendium na základě smlouvy uzavřené s ekonomickými subjekty a jinými právnickými a fyzickými osobami, stejně jako studijní půjčky.

Zdroj: EACEA

  • ERASMUS

Aktivity programu Erasmus jsou určeny pro vysokoškolské studenty, kteří si přejí studovat a pracovat v zahraničí, vysokoškolské pedagogy a školitele z podniků, kteří chtějí vyučovat v zahraničí a vysokoškolské pracovníky, kteří mají zájem o vzdělávání v zahraničí. Výše stipendií na studijní pobyty v Rumunsku v roce 2010/2011 činí 252 €/měsíc, u pracovní stáže 363 €/měsíc.

  • CEEPUS

CEEPUS je středoevropským univerzitním programem, který zajišťuje výměnu studentů mezi zeměmi střední a východní Evropy a poskytuje stipendia na studijní pobyt v těchto státech. Programu se mohou zúčastnit studenti, kteří ukončili alespoň dva semestry na vysoké škole nebo postgraduální studenti. Věkový limit je stanoven na 35 let. Minimální délka pobytu v zahraničí jsou 3 měsíce (21 dní u doktorského studia), maximální délka je 10 měsíců. Stipendium v programu lze získat v rámci sítí vysokých škol nebo individuálně. Více informací naleznete na stránkách programu CEEPUS nebo Domu zahraničních služeb.

  • Stipendia nabízená na základě mezinárodní smlouvy

Aktuální výběrová řízení jsou k dispozici na webu Domu zahraničních služeb.

  • Další možnosti stipendií Domu zahraničních služeb

Aktuální výběrová řízení: Jiná stipendia – Rumunsko


Vybrané rumunské univerzity

Alexandru Ioan Cuza University

Tato univerzita je nejstarší vysokou školou založenou hned po vzniku rumunského státu roku 1860 a nachází se v Iasi. V době svého vzniku ji tvořily 3 fakulty, filozofie, práva a teologie. Univerzita je členem významných univerzitních sítí a sdružení: Coimbra Group, Utrecht Network, Evropská asociace univerzit (EUA), Mezinárodní asociace univerzit (IAU), University Agency of Francophony (AUF). Dnes na univerzita skládá z 15 fakult (historie, práva, ekonomie, filozofie, literatury, matematiky, informatiky, fyziky, chemie, biologie, pedagogiky, geografie, pravoslavné teologie, katolické teologie a sportu) s více než 38.000 studenty.

University of Bucharest

Univerzita byla založena v roce 1864 v Bukurešti a přispívá prostřednictvím výzkumu a vysokoškolského vzdělávání k rozvoji znalostí na národní i mezinárodní úrovni. Mnozí absolventi univerzity se stali významnými osobnostmi, se kterými se může setkat jak mezi profesory a výzkumnými pracovníky po celém světě, tak spisovateli, politiky či diplomaty. V současné době se univerzita člení do 18ti fakult a navštěvuje ji kolem 34.000 studentů.

University Babes Bolyai

Universita Babes Bolyai se nachází ve městě Cluj-Napoca. S téměř 50.000 studenty nabízí 105 specializací (105 v rumunštině, 67 v maďarštině, 17 v němčině a 5 v angličtině). Univerzita byla pojmenována po významném vědci z Transylvánie Victoru Babesovi a matematikovi Jánosi Bolyaiovi. Univerzita je v současnosti nejvíce diverzifikovanou (z hlediska zaměření) a nejkomplexnější vysokoškolskou institucí v Rumunsku. Univerzita je členěna do 21 fakult, navštěvuje ji přes 45.000 studentů z nichž 500 je mezinárodních.

University Politechnica of Bucharest

Technická univerzita v Bukurešti byla založena v roce 1864. Na 29. výroční ACM Mezinárodní univerzitní soutěži v programování (International Collegiate Programming Contest), která se konala v Shanghai v roce 2005, se umístila na 10. místě. V současné době se člení do 13 fakult a studuje zde okolo 15.000 studentů.

Další univerzity: Bucharest Academy of Economic Studies, Gheorghe Asachi Technical University, Technical University of Cluj Napoca, University Politechnica of TimisoaraPráce v Rumunsku

Povolení k pobytu

Od 1.1.2007 mohou občané EU pobývat v Rumunsku 3 měsíce od vstupu do země bez povolení k pobytu.

Registrace

Pokud chce občan ČR v Rumunsku pobývat za jiným účelem než turistickým a déle než 3 měsíce, musí se k dlouhodobému pobytu zaregistrovat na místní cizinecké policii (Autoritatea pentru Stračini). K žádosti je potřeba doložit doklad o účelu pobytu/pracovní smlouvu, rozhodnutí o přidělení stipendia apod., doklad o zajištění ubytování, potvrzení o příjmech, potvrzení o zdravotním stavu. V některých případech také výpis z trestního rejstříku domovského státu i Rumunska či další náležitosti podle účelu pobytu cizince.

Pracovní povolení

Občané ČR nepotřebují pracovní povolení.

Uznávání pracovních kvalifikací

Není-li vámi vybrané povolání v dané zemi regulované, jste oprávněni toto povolání vykonávat stejně jako státní příslušníci členského státu. Rozhodnutí o přijetí je pak na potenciálním zaměstnavateli. Pro výkon regulovaného povolání nebo činnosti jsou právními předpisy členských států stanoveny určité požadavky, jejichž splnění podmiňuje výkon tohoto povolání. Určitými požadavky se rozumí např. stupeň a obor vzdělání, délka praxe nebo např. zdravotní způsobilost. Pokud je vámi vybrané povolání nebo činnost v cílovém státě regulované, musíte požádat o uznání své odborné kvalifikace. V tomto případě vám národní koordinátor opět pomůže najít příslušný uznávací orgán (Centrul Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor).

Sociální zabezpečení a daně

Na občany ČR pracující v Rumunsku se vztahují stejná práva a povinnosti vyplývající z úpravy sociálního zabezpečení jako na občany Rumunska. Zaměstnanec ze svého hrubého měsíčního platu odvádí: 9,5% do penzijního fondu, 6,5% na zdravotní fond, 1% na příspěvek na nezaměstnanost.

Více informací na stránkách EURES


Cestování v Rumunsku

Zajímavé události v Rumunsku

březen

Fire wheel festival

půst je oslavován planoucími koly ohňů ozařujícími vesnici Sinca Noua – místní lidé se shromáždí po setmění na úpatí kopce na jehož vrcholu mladí muži v rámci obřadu zapalují kola ze sena – rituál je doprovázen hodováním a tancem.

květen

Festivinum – festival vína

vinobraní se konají v průběhu května v Bukurešti, Constantě, Iasi a Cluj-Napoca – živá hudba a spousta zábavy

konec června

Festival tradičních řemesel

řemeslníci z celého Rumunska se shromáždí ve Vesnickém muzeu v Bukurešti – ukázky tradičního řezbářství, tkaní koberců, foukání skla, vyšívání, tvarování keramiky, malování vajec atd.

konec června

Pouliční hudební festival (D’Ale Bucurestilor)

ulice bukurešťského Starého města ožívají písněmi a melodiemi ze středověku – představení se konají na několika místech, včetně Bacani, Gabroveni, Lipscani a Selari

konec června

Media – Středověké slavnosti

město Medias (v Transylvánii) hostí živý středověký festival – dobové kostýmy, přehlídky, divadelní představení i živá hudební vystoupení

začátek července

Třešňový veletrh

městečko Brancovenesti vítá léto příjemným folkový festivalem – můžete si vychutnávat sladkou svěžest třešní při sledování představení tradičních písní a tanců z Transylvánie

červenec

Středověký festival Sighisoara

festival středověkých řemesel se koná v jednom z nejkrásnějších středověkých měst v Evropě – Sighisoaře – rodném městě Drákuly – koncerty, trubadůři, pouliční představení, průvody, ohňostroje, rytířské turnaje (Sighisoara Website)

druhá polovina července

Garana – jazzový festival

malé vesnice Garana zasazená do Semenických hor je ideálním místem pro letní jazzový festival – koncerty se konají v průběhu tří dnů (Garana Jazz Website)

říjen

Jeskynní koncert

koncert vážné hudby se koná v jeskyni Romanesti (40 mil od Temešváru) – přirozená jeskynní akustika vytváří opravdu kouzelný zážitek


Dopravní předpisy

Povolená rychlost – 50 km/h v obci, 90 km/h mimo obec, 130 km/h na dálnici

Světla – motocykly i auta musejí svítit potkávacím světlem 24 hodin denně

Alkohol – povolené množství alkoholu při řízení: 0 ‰.

Povinné vybavení – je povinné používat bezpečnostní pásy. Děti mladší 12 let nesmí během jízdy sedět na předním sedadle. K povinné výbavě také patří výstražný trojúhelník, lékárnička a hasící přístroj.

Dálniční poplatky – od roku 2004 je v Rumunsku vybírán poplatek za používání silnic tzv. rovinieta i za osobní automobily. Od 1.10.2010 je k dostání pouze tzv. virtuální, elektronická známka Rovignetta. Kontrola je na silnicích prováděna kamerovým systémem snímáním registrační značky vozidla. Při kontrole se musí předložit stvrzenka.

Stopování a chodci – stopování je zakázáno na dálnicích. Běžnou praxí je řidičům za svezení zaplatit (peníze, cigarety atd.).

Více informací viz. ÚAMK

Praktická telefonní čísla

112 nouzové číslo (hasiči, záchranka..)

995 – policie

961 – záchranná služba

962 – pohotovost (sanitní služba)

981 – hasiči

931 – informace

Obvyklá pracovní doba

Pracovní doba je zákonem stanovena na 40 hodin týdně. Týdenní pracovní doba včetně přesčasů nesmí překročit 48 hodin. Každý zaměstnanec na plný pracovní úvazek má nárok na 20 dnů placené dovolené ročně.


Obvyklá doba obchodů

Banky: po – pá od 9:00 do 12:00 a od 13:00 do 15:00

Úřady: po – pá od 8:00 do 16:30

Obchody: po – pá od 8:00 do 18:00(19:00), so od 8:00 do 14:00

Supermarkety: od 7:00 do 20:00 (22:00)


Kouření

V Rumunsku zakázáno kouřit ve všech veřejných uzavřených prostorách, na veřejných prostranstvích, v budovách, úřadech a nádražích. Bary, restaurace a noční kluby jsou povinny označit kuřácké a nekuřácké prostory a zajistit, aby bylo nainstalováno ventilační zařízení.

Státní svátky

1.-2.1.

Nový rok

Pohyblivý svátek-první a druhý velikonoční den

pravoslavné Velikonoce jsou zpravidla později než katolické

1.5.

Svátek práce

1.12.

Státní svátek

25.12.

Vánoce

26.12.

Vánoce

Autor: Daniela Veselá, Eurofon