Řecko - studium, práce, cestování

Studium a stipendia v Řecku


Vzdělávací systém

Školní docházka je v Řecku povinná pro děti ve věku 6-15 let a platí pro první stupeň (Dimotiko) a druhý stupeň (Gymnasio). Školní rok trvá od 1. září do 21. června.

Vysoké školy

Terciární vzdělávání se skládá ze dvou paralelních sektorů:
– vysokoškolského, který zahrnuje Univerzity, Polytechniky a Vyšší odborné školy výtvarného umění
(ASKT)
– Technologického sektoru vysokého školství, který zahrnuje Vyšší technologické instituty (TEI) a Vyšší odborné pedagogické a technologické školy (ASPAITE).

Přijetí na univerzitu a další vysokoškolské instituce je podmíněno složením státní zkoušky na vyšší sekundární úrovni nebo získáním zahraniční kvalifikace, která musí být oficiálně uznána.

Školné

Na všech úrovních je vzdělávání jak pro řecké, tak pro EU/EHP studenty bezplatné. Neexistují tedy žádné vstupní ani registrační poplatky. Platí se pouze za studium na soukromých školách. V návaznosti na návrh Valného shromáždění a rozhodnutí univerzitního senátu, může být určitý poplatek požadován po postgraduálních studentech v konkrétních postgraduálních studijních programech. Studenti Hellenic Open University školné platí a studenti Mezinárodní řecké univerzity (DIPAE) poskytují finanční příspěvek na úhradu provozních nákladů vysokoškolského a postgraduálního studia. Tato částka je stanovena na základě společného rozhodnutí ministra hospodářství a ministra školství na základě doporučení Universitního Senátu.

Zdroj: EACEA

Stipendia

Pro studium v Řecku existuje mnoho stipendijních programů a to na bázi bilaterálních či multilaterálních dohod nebo formou výměnných dohod. Pro více informací je vhodné kontaktovat přímo danou instituci v rámci níž je stipendium poskytováno.

  • ERASMUS

Aktivity programu Erasmus jsou určeny pro vysokoškolské studenty, kteří si přejí studovat a pracovat v zahraničí, vysokoškolské pedagogy a školitele z podniků, kteří chtějí vyučovat v zahraničí a vysokoškolské pracovníky, kteří mají zájem o vzdělávání v zahraničí. Výše stipendií na studijní pobyty v Řecku v roce 2011/2012 činí 356 €/měsíc, u pracovní stáže 530 €/měsíc.

  • Onassisova nadace

Alexander S. Onassis Public Benefit Foundation podporuje svou činností veřejně prospěšné projekty v Řecku i za jeho hranicemi. V roce 1995 zahájila nový grantový a stipendijní program pro cizince určený

členům akademií věd, vysokoškolským pedagogům s titulem Ph. D., jiným výzkumným pracovníkům titulem Ph. D., umělcům, překladatelům (novo)řecké literatury, učitelům (novo)řeckého jazyka na základních a středních školách, kteří vyučují řečtinu, řeckou historii a kulturu a studentům magisterských a doktorských studijních programů. Podrobné informace o jednotlivých kategoriích, podmínkách a požadovaných přílohách lze najít na www.onassis.gr. Z této webové stránky lze také stáhnout formulář žádosti.

  • Dalšímožnosti studia v Řecku se stipendiem

Dům zahraničních služeb – Jiná stipendia a Další nabídky ke studiu v Řecku


Vybrané řecké univerzity

National Technical University of Athens (NTUA)

Národní technická univerzita v Aténách, patří mezi nejstarší a nejprestižnější vysoké školy v Řecku. Byla založena v roce 1837, je rozdělena do devíti fakult, osm je zaměřeno na technické obory, včetně architektury, a jedna na aplikované vědy (matematika a fyzika). Univerzitu navštěvuje kolem 8500 studentů a asi 1500 postgraduálních studentů. NTUA se může pochlubit významnou výzkumnou činností.

Aristotle University of Thessaloniki

Aristotelova univerzita v Soluni je největší univerzitou v Řecku a na Balkáně. Studuje zde více než 95000 studentů. Vyučovacím jazykem je řečtina, ale existují zde programy i v cizím jazyce a kurzy pro zahraniční studenty, které probíhají v angličtině, francouzštině, němčině a italštině. Univerzita se skládá z 12ti fakult, Zemědělské, Zubního lékařství, Pedagogické, Strojní, Výtvarných umění, Lesnické a přírodního prostředí, Práva, ekonomie a politických věd, Lékařské, Přírodovědecké, Filozofické, Teologické a Fakulty veterinárního lékařství. Mezi významné univerzitní celky patří knihovna založena roku 1927, studentský klub, sportovní centrum, koleje, seismologická stanice, univerzitní farma či kemp.

National and Kapodistrian University of Athens

Athénská univerzita je nejstarší univerzitou v jihovýchodní Evropě a je v nepřetržitém provozu od svého založení v roce 1837. Jedná se o druhou největší instituci vyššího vzdělání v Řecku s více než 50000 studenty. Univerzitní výzkum pokrývá široké spektrum oborů od medicíny, přes fyzikální vědy, mořský výzkum až po výzkum biomedicíncký.

University of Crete

Krétská univerzita je multidisciplinární výzkumně-orientovanou institucí, která se nachází ve městech Rethymnon a Heraklion. Univerzita byla založena v roce 1973 a od svého vzniku vyvíjí značné výzkumné aktivity. Univerzitu navštěvuje kolem 13000 studentů. Součástí univerzity je i Přírodovědné muzeum Kréty, založené v roce 1981 v Heraklionu. Ačkoli se jedná o ještě poměrně mladou školu, univerzita již ukázala své odhodlání rozvíjet se v rámci procesu evropské integrace a působí jako nedílná součást evropského výzkumu.


Další univerzity: University of Patras, University of the Aegean, University of Ioannina, Demokritos University of Thrace, Athens University of Economics and Business, University of Macedonia


Práce v Řecku


Povolení k pobytu

Chcete-li v Řecku pobývat méně než 3 měsíce, nepotřebujete povolení k pobytu.

Registrace

Při pobytu nad 3 měsíce by měli občané EU požádat o povolení k pobytu, které je vydáváno formou průkazu (tzv. „Adeia diamonis ipikoou kratous melous ton E. K.“/ „Residence permit for a national of a member state of the E. E. C.“). Žádost o povolení k pobytu spolu s dalšími náležitostmi se podává na místním oddělení cizinecké policie. Pro získání povolení k pobytu musí občan EU/EHP být v Řecku v pracovním poměru nebo vlastnit dostatečné finanční prostředky pro další pobyt v Řecku. Za těchto podmínek je povolení k pobytu platné 5 let a může být obnoveno.

Každý občan obdrží osobní registrační číslo (AFM) pro jednání s daňovými úřady a další registrační číslo pro služby sociálního zabezpečení.

Pracovní povolení

Od 1. května 2006 Řecko již neaplikuje přechodná opatření vůči občanům nových členských států Evropské unie, tzn. že k výkonu práce v Řecku není třeba vyřizovat pracovní povolení.

Uznávání kvalifikací

Pokud jste již rozhodnuti v Řecku pracovat, je nutné zjistit, zda povolání, které chcete vykonávat, je či není regulované. Neregulované povolání – není-li vámi vybrané povolání regulované, jste oprávněni toto povolání vykonávat stejně jako státní příslušníci Řecka. Rozhodnutí o přijetí je pak na potenciálním zaměstnavateli. Regulované povolání – pro výkon regulovaného povolání nebo činnosti jsou právními předpisy Řecka stanoveny určité požadavky, jejichž splnění podmiňuje výkon tohoto povolání. Určitými požadavky se rozumí např. stupeň a obor vzdělání, délka praxe nebo např. zdravotní způsobilost.

Sociální zabezpečení a daně

V Řecku se výplata dávek sociálního zabezpečení odvíjí od povinnosti odvádět pojistné na sociální a zdravotní pojištění a od doby pojištění. Systém pojištění zastřešuje IKA (Idrima Kinonikon Asfaliseon). Do systému sociálního pojištění vás přihlásí zaměstnavatel, přičemž vám bude vydán průkaz/dokument s označením DATE.

Daň z příjmu tvoří průměrně 35%. Fyzické osoby jsou předmětem progresivní daně z příjmu od 0% do 45%. Základním problémem v oblasti daní je určení daňové příslušnosti a rozsahu zdanění v daném státě. Pokud dojde k situaci, že si dva státy dělají nárok na zdanění jednoho příjmu, použije se v tomto případě bilaterální smlouva o zamezení dvojího zdanění. Mezi ČR a Řeckem platí od roku 1989 bilaterální dohoda o zamezení dvojího zdanění č. 98/1989 Sb. Pro vyloučení dvojího zdanění se podle této dohody použije metoda vynětí.

Více informací na stránkách EURES


Cestováni v Řecku


Zajímavé události v Řecku

přelom ledna/únory

Karneval – Apokries

3 týdenní karneval – tance a hodování probíhají před postním pondělím (Katharí Dheftera) – důležité oslavy se konají ve městě Patra, Xanthi a Kefalonii s průvody v kostýmech

21.květen

Anastenaria

tradiční náboženský obřad – věřící si dokazují svou oddanost bohu tancem a chůzí po rozžhaveném dřevěném uhlí- slaví se na svátek patronů Konstantina a Heleny ve vesnicích v severním Řecku (Soluň) anastearidy – potomky uprchlíků z Turky obsazené Thrákie

červen

Evropské hudební dny

každé léto v Aténách po dobu 3 dnů přivítá tento festival velké množství mezinárodních a národních kapel – ulice a náměstí Athén jsou plné hudby (European Music Day Website)

červen

Mezinárodní jazzový a bluesový festival v Athénách

festival se koná v krásném divadle Lycabettus na vrcholu tohoto historického kopce s nádherným výhledem na Athény-
jazzoví umělci z celého světa představují svá díla v romantických letních měsících (Festival Website)

červenec

Rockwave Festival

rockový festival konající se ve městě Malakassa několik km od Athén – jeden z nejznámějších hudebních festivalů v Řecku – mezinárodní kapely a hudebníci (Rockwave Festival Website)

od června do září

Řecký festival

festival se koná v Athénách v divadle Herodes Atticus a nabízí širokou škálu vystoupení – moderní a starověké divadlo, balet, operu, jazz a klasickou hudbu, tanec, symfonickou hudbu, skvělé zpěváky a mnoho dalších speciálních akcí (Hellenic festival Website)

červenec-srpen

Epidaurus Festival

krásné antické divadlo Epidaurus vítá festival klasických a moderních dramat – příležitost zažít divadlo jako starověcí Řekové(Festival Website)

konec srpna

Aurora festival

festival se koná na ostrově Samothraki – 7 dní světla a logiky – barevné zasvěcení do kosmického tajemství posvátného ostrova – impozantní hory, vodopády – umění, hudba (Aurora Fest Website)

polovina listopadu

Mezinárodní filmový festival Thessaloniki

jedna z nejvýznamnějších kulturních akcí v Soluni – festival se poprvé konal v roce 1960 jako „Týden řecké kinematografie“ – cílem festivalu je představit a propagovat práci mladých tvůrců – inovativní nezávislé filmy režisérů z celého světa (Thessaloniki Film Festival Website)

Dopravní předpisy

Povolená rychlost – 50 km/h v obci, 110 km/h mimo obec,120 km/h na dálnici

Světla – v Řecku se přes den nesvítí

Alkohol – povolené množství alkoholu při řízení: 0,0 ‰

Osoby pod vlivem alkoholu nebo toxických látek mají zakázáno řídit motorové vozidlo. Hladina alkoholu v krvi řidiče 0,05% a více se posuzuje za kriminální čin a uděluje se pokuta. U začátečníků (ŘP kratší dobu než 2 roky), služebních řidičů a motocyklistů je limit max. 0,02%

Povinné vybavení – k povinnému vybavení auta patří bezpečnostní pásy na předních sedadlech automobilů. Dětem do 3 let a do 150 cm je zakázáno sedět při jízdě na předním sedadle, musí používat dětský zádržný systém. K povinné výbavě patří dále výstražný trojúhelník a hasicí přístroj

Dálniční poplatky – na řeckých dálnicích se platí mýtné

Stopování a chodci – nejsou zde žádná zvláštní nařízení pro stopaře

Více informací na stránkách ÚAMK

Praktická telefonní čísla

112 – nouzové číslo – tísňové volání

100 – policie

199 – hasiči

166 – první pomoc

171 – speciální pohotovostní Turistická policie má telefonní číslo

10400 – Silniční asistence


Obvyklá doba obchodů

V Řecku se dodržuje v létě doba poledního klidu, která je zákonem stanovena od 14:30 do 17:00 hodin.

Banky: po – pá od 8:00 do 18:00 (v turistických oblastech), jinak po – čt od 8:00 do 14:00 a pá od 8:00 do 13:30

Úřady: úřady si pracovní dobu určují individuálně v rámci stanoveného rozmezí.

Pracovní doba na ústředních orgánech: po – pá od 7:30 do 15:00, jednání se však nedoporučuje dříve než po 10:00

Obchody: „krátké dny“ – po, st od 8:30 do 15:30 a od 16:30; „dlouhé dny“ – út, čt, pá od 8:30 do 14:00 a od 17:00 do 20:00. so od 8:30 do 15:00

Obchody s potravinami: po – pá od 8:00 do 20:00, so od 8:00 do 15:00


Kouření

Na podzim roku 2002 vstoupil v Řecku v platnost zákon zakazující kouření na mnoha veřejných místech. Od září 2010 Řecko zavedlo nové nekuřácké nařízení zakazující kouřit v barech, restauracích, kavárnách, na pracovištích (bez oddělené místnosti kouření) a ve veřejné dopravě.


Státní svátky

01.01.

Nový rok

06.01.

Tří králové/Theofania

březen

Zelené pondělí

duben

Velký pátek, Velikonoční pondělí

01.05.

Svátek práce

červen

Svatodušní svátky ortodoxní

15.08.

Nanebevzetí Panny Marie

28.10.

Den „NE“ (Ochi)

25.12.

Vánoce

26.12.

Vánoce

Autor: Daniela Veselá, Eurofon