Rakousko - studium, práce, cestování

Přechodné období pro volný pohyb pracovních sil

Rakousko je jednou ze zemí, která stále aplikuje tzv. přechodné období pro volný pohyb pracovních sil. Přechodné období je vymezeno v Příloze č. V Aktu o přistoupení a umožňuje „starým“ členským státům Evropské unie uplatňovat národní opatření pro zaměstnávání cizinců i na občany nových členských států.

Rakousko může toto specifické opatření uplatňovat do května 2011. Pro české občany, kteří mají zájem pracovat v Rakousku, platí povinnost získání pracovního povolení. Od 1. května 2011 musí všechny členské státy Evropské unie zavést volný pohyb pracovních sil pro všechny občany států, které přistoupily do EU k 1. května 2004.

Více informací na portálu Businessinfo.

Vzdělávací systém

V Rakousku je školní docházka povinná a trvá minimálně devět let. Je možno volit mezi soukromými a státními školami. Školní rok v Rakousku začíná prvního září a končí na konci měsíce června. Vzdělání na veřejných školách je poskytováno zdarma. Téměř bezplatná je také doprava dětí do škol a učební pomůcky, rodiče přispívají do výše 10 % celkových nákladů.

Děti mohou od 5ti let navštěvovat předškolní přípravu. Všeobecná povinná školní docházka začíná pro děti v 6ti letech. Jedná se čtyřleté studium v obecné (nebo zvláštní) škole.

Sekundární vzdělávání – po absolvování primární úrovně mají žáci možnost zvolit čtyřleté studium na dvou typech škol: měšťanská škola nebo nižší stupeň všeobecně vzdělávací vyšší školy (AHS). Po ukončení studia na těchto školách mohou studenti dále pokračovat buď na všeobecné nebo na odborné škole.

Školy poskytující všeobecné vzdělání (tedy vyšší stupeň všeobecně vzdělávacích vyšších škol), připravují žáky ke studiu na univerzitě a zároveň poskytují solidní základy pro speciální studium. Jedná se především o gymnázia. Studium zde je čtyřleté, zakončené maturitou. Pro školy existují společné osnovy povinných předmětů, je ale možná specializace v různých oborech. Asi pětina všech žáků zakončí devátý rok povinné školní docházky na jednoroční polytechnické škole, která je připraví na přechod do učebního oboru.

Od roku 1997 mají absolventi učebních oborů možnost složit odbornou maturitu (Berufsreifeprüfung), která dodatečně znamená přístup k vysokoškolskému vzdělání.

Vysoké školy – maturita umožňuje přístup na akademie a nástavby, odborné vysoké školy a univerzity. Od podzimu 2001 se platí na odborných vysokých školách a na univerzitách školné. Nové zákony o studiu předpokládají pro odborné vysoké školy a univerzity tříleté bakalářské studium a navazující 1-2 leté magisterské/ inženýrské studium. Absolventi magisterského, nebo inženýrského studia jsou oprávněni absolvovat postgraduální studium.

Dopravní předpisy

K povinné výbavě auta patří bezpečnostní pásy je nutné používat na všech sedadlech, která jsou jimi vybavena; bezpečnostní helmy jsou povinné pro řidiče i spolucestující na motocyklu; světla po celý rok; výstražný trojúhelník; lékárnička; reflexní vesty.

Rychlostní limity

V OBCI

MIMO OBEC

DÁLNICE

Všechna
motorová
vozidla
50 km/h motocykly,
osobní auta

100
km/h

motocykly,
osobní auta

130
km/h

osobní vozidla
s přívěsem,
karavan,
nákladní vozy
nad 3,5 t

60
km/h

osobní vozidla
s přívěsem,
karavan,
nákladní vozy
nad 3,5 t

70
km/h

autobusy

80
km/h

autobusy

100
km/h


Alkohol v krvi
– je-li v krvi řidiče zjištěno 0,5 promile alkoholu nebo více (popřípadě v jeho dechu 0,4 mg/l a více), pokládá se za osobu pod vlivem alkoholu, která nesmí řídit motorové vozidlo.


Praktická telefonní čísla

Nouzové číslo

112

Záchranka

144

Policie

133

Hasiči

122

Poruchy vozidel

120, 123

Státní svátky

1.1. Nový rok
6.1. Tři králové
pohyblivý svátek (březen/duben) Velikonoční pondělí
1.5. Svátek práce
pohyblivý svátek (květen/červen) Nanebevstoupení Páně
pohyblivý svátek (květen/červen) Svatodušní svátky
pohyblivý svátek (květen/červen) Boží tělo
15.8. Nanebevzetí Panny Marie
26.10. Státní svátek Rakouské republiky
1.11. Svátek všech svatých
8.12. Zvěstování Panny Marie
25.-26.12. Svátky vánoční


Níže uvedené svátky platí na celém území Rakouska. Jednotlivé spolkové země mohou mít ještě některá specifika, např. každá země má svého patrona


Obvyklá pracovní a prodejní doba

Obchody 9:00 – 19:00 (všední dny)
9:00 – 13:00 (soboty)
Úřady 8:00 – 17:00
(v pátek končí dříve)
Autor: Eurofon