Polsko - studium, práce, cestování

Studium a stipendia v Polsku


Vzdělávací systém

Povinná školní docházka trvá od 6 do 16 let. Školní rok v Polsku začíná 1. září stejně jako v České republice a končí v červnu.

Vysoké školy

Vysokoškolské vzdělání zahrnuje univerzity, neuniverzitní instituce (odlišeny v závislosti na tom, zda alespoň jedna z jejich organizačních jednotek, má právo udělovat titul PhD), dále specializované vysoké školy a vyšší odborné školy.

Školné

Žádné školné se na vysokých školách a univerzitách v Polsku neplatí. Platí pouze ti, co opakují studium z důvodu neuspokojivých předešlých studijních výsledků a ti, kteří navštěvují jinou než prezenční formu studia (výši těchto poplatků stanoví ředitel školy). Veřejné vysoké školy také mohou účtovat poplatek za specifické kurzy či předměty vyučované v cizím jazyce. Nejsou zde žádné registrační poplatky, nicméně veřejné vysoké školy účtují poplatky spojené s přijímacími zkouškami (maximální výše těchto poplatků je stanovena nařízením vlády a maximální poplatky spojené s přijímacím řízením pro akademický rok 2009/10 činily 150 PLN).

Zdroj: EACEA

Stipendia

Pro studium v Polsku existuje mnoho stipendijních programů a to na bázi bilaterálních či multilaterálních dohod či formou výměnných dohod a stipendií nabízených Ministerstvem školství a vědy Polské republiky. Pro více informací je vhodné kontaktovat přímo danou instituci v rámci níž je stipendium poskytováno.

  • ERASMUS

Aktivity programu Erasmus jsou určeny pro vysokoškolské studenty, kteří si přejí studovat a pracovat v zahraničí, vysokoškolské pedagogy a školitele z podniků, kteří chtějí vyučovat v zahraničí a vysokoškolské pracovníky, kteří mají zájem o vzdělávání v zahraničí. Výše stipendií na studijní pobyty v Polsku v roce 2010/2011 činí 316 €/měsíc, u pracovní stáže 464 €/měsíc.

  • CEEPUS

CEEPUS je středoevropským univerzitním programem, který zajišťuje výměnu studentů mezi zeměmi střední a východní Evropy a poskytuje stipendia na studijní pobyt v těchto státech. Programu se mohou zúčastnit studenti, kteří ukončili alespoň dva semestry na vysoké škole nebo postgraduální studenti. Věkový limit je stanoven na 35 let. Minimální délka pobytu v zahraničí jsou 3 měsíce (21 dní u doktorského studia), maximální délka je 10 měsíců. Stipendium v programu lze získat v rámci sítí vysokých škol nebo individuálně. Více informací naleznete na stránkách programu CEEPUS nebo Domu zahraničních služeb.

  • Visegrádský fond

Mezinárodní visegrádský fond nabízí stipendia určená pro semestrální nebo dvousemestrální magisterské a postgraduální studijní pobyty v zemích visegrádské skupiny nebo v dalších zemích střední a východní Evropy a Balkánu. Žadatel musí mít dokončen bakalářský studijní program. Podrobné informace naleznete přímo na webových stránkách Visegrádského fondu – zde se nachází mimo jiné i instrukce pro uchazeče o dané stipendium.

  • Stipendia nabízená na základě mezinárodní smlouvy

Aktuální výběrová řízení jsou k dispozici na webu Domu zahraničních služeb.

  • Další možnosti studia v Polsku se stipendiem
Dům zahraničních služeb – Jiná stipendia a Další nabídky ke studiu v Polsku.

Vybrané polské univerzity

Jagellonská Universita

Jagellonská univerzita se nachází v Krakově. Založena byla v roce 1364 a je po Univerzitě Karlově druhou nejstarší univerzitou ve střední Evropě. Univerzita má přibližně 50.000 studentů (přes 1.600 zahraničních) a je členěna do 15 fakult: práva, lékařství, farmacie, zdravotní péče, filozofie, historie, filologie, polského jazyka a literatury, fyziky, astronomie a aplikované informatiky, matematiky a informatiky, chemie, biologie a vědy o Zemi, managementu a sociální komunikace, mezinárodní a politické studie, a fakulty biochemie, biofyziky a biotechnologie.

Wroclaw University of Technology

Jedná se o autonomní technickou univerzitu ve Vratislavi. V současné době univerzitu navštěvuje více než 32.000 studentů v téměř 50 různých bakalářských, magisterských a doktorských programech. Jedná se o nejlepší technickou univerzitu v Polsku, která je členěna do 12 fakult: architektury, stavební, chemická, elektroniky, elektrotechnická, geoengineeringu, hornictví a geologie, životního prostředí, informatiky a managementu, strojní a elektrotechnická, strojní, technologie a Fakulty elektroniky a mikrosystémů.

Wroclaw University

Vratislavská univerzita byla založena v roce 1702 jako Leopoldina. V současnosti se univerzita v první řadě zaměřuje na vědecký výzkum a na tomto poli slaví mnoho úspěchů. Univerzitu navštěvuje přes 40.000 studentů a skládá se z 10 fakult: biologická, biotechnologie, chemická, Fakulta vědy o Zemi a managementu životního prostředí, Fakulta historických a pedagogických věd, Právnická fakulta, administrace a ekonomiky, Fakulta matematiky a informatiky, Fakulta filologie, Fakulta fyziky a astronomie a Fakulta sociálních věd.

Další univerzity: AGH University of Science & Technology, Adam Mickiewicz University Poznan, Warsaw University, Warsaw University of Technology, Nicolaus Copernicus University, University of Lodz, Gdansk University of Technology

Polsko - Gdaňsk
Pohled na Mariánský kostel v Gdaňsku. (foto: Wikipedia)

Práce v Polsku


Povolení k pobytu

K pobytu do 3 měsíců nepotřebují občané EU povolení k pobytu.

Registrace

Kdokoliv, kdo se zdržuje v Polsku déle než tři dny, musí vyplnit registrační hlášení o pobytu na Místním úřadě (bydlíte-li v hotelu, učiní tak hotel za Vás). Pro pobyt delší než 3 měsíce, musíte požádat o tzv. povolení k pobytu na vojvodském úřadě (obdoba krajského) v místě bydliště. Povolení k pobytu by nebylo vydáno, pokud by se žadatel stal zátěží pro polský sociální systém. Cizinci přihlášení na trvalý pobyt nebo pobyt delší než 2 měsíce, stejně jako cizinci se sociálním či zdravotním zajištěním v Polsku, obdrží identifikační číslo PESEL.

Pracovní povolení

Pro výkon práce v Polsku nepotřebujete žádné pracovní povolení.

Uznávání pracovních kvalifikací

Je důležité zjistit, zda povolání, které chcete vykonávat, je či není v Polsku regulováno. Pro výkon regulovaného povolání nebo činnosti jsou právními předpisy členských států stanoveny určité požadavky, jejichž splnění podmiňuje výkon tohoto povolání. Není-li vámi vybrané povolání v Polsku regulované, jste oprávněni toto povolání vykonávat stejně jako státní příslušníci tohoto státu. Rozhodnutí o přijetí je pak na potenciálním zaměstnavateli.

Sociální zabezpečení a daně

Jedním ze základních prvků polského systému sociálního zabezpečení je systém sociálních plateb financovaných z polského Fondu sociálního zabezpečení. Tyto platby zahrnují důchodové pojištění, penzijní pojištění, nemocenskou, pojištění v mateřství a pojištění proti úrazu a nemoci z povolání. Do systému sociálního zabezpečení patří i rodinné dávky a dávky v nezaměstnanosti. Zdravotní pojištění je povinné pro pracovníky v zemědělství. Pro osoby zaměstnané v obchodě, samostatně podnikající, pracující v pracovním poměru a duchovní je zdravotní pojištění dobrovolné.

Více informací na stránkách EURES.


Cestování v Polsku

Zajímavé události v Polsku

únor

Lotos Jazz Festival

známé mezinárodní hvězdy a významní umělci – široké spektrum stylů a žánrů – festival také upozorňuje na krásnou architekturu a turistické atrakce města Bielsko-Biała (Lotos Festival Website)Slovník

přelom červen/červenec

Mezinárodnífestivalsoudobého tance

koná se ve Varšavě po dobu 12 dnů od konce června do začátku července – 14 představení, včetně 2 světových premiér a 6 polských premiér – více informací a podrobný program jsou k dispozici na tel.čísle 826-13-04, 826-04-52

konec června

Festival židovské kultury

festival v Krakově je jednou z nejvýznamnějších a největších akcí svého druhu na světě – klasická a židovská lidová hudba, tance, filmy, představení, výstavy (Jewish Festival Website)

červenec

Letní jazzový festival

tento oblíbený venkovní hudební festival se koná v Krakově – asi 50 koncertů s více než 200 umělci z Polska i zahraničí (Summer Jazz Festival Website)

srpen

Mezinárodní Chopinův festival

festival v Chopinově panství, které se nachází v krásné parku a těsné blízkosti Národního parku Stolové hory obklopujícího město Duszniki-Zdrój – nejstarším polským a největším Chopinovým festivalem na světě – asi 25 koncertů odehráno nejlepšími světovými klavíristy (Chopin Festival Website)

konec srpna

Mezinárodní festival ve městě Sopot

nejpopulárnější hudební festival se koná v lesní opeře – krásný amfiteátr mezi zalesněnými kopci – různé styly hudby, výstavy, divadla – soutěž „Song Sopot“ je jednou z nejstarších hudebních soutěží v Evropě (Sopot Festival Website)

září

Festival draků

na otevřených polích Gdaňsku se koná festival pouštění létajících draků – na obloze můžete vidět ve vzduchu tančit draky všech možných tvarů, barev a velikostí

začátek října

Rawa Blues Festival

tisíce bluesových fanoušků se shromažďují, aby si vychutnali vystoupení populárních polských, amerických a evropských bluesových hudebníků – koná se v Katowici (Rawa Blues Website)

polovina října

Varšavský mezinárodní filmový festival

filmový festival představuje více než sto filmů ze čtyřiceti zemí – je originální výběrem prezentovaných filmů (WFF Website)


Dopravní předpisy

Povolená rychlost50 km/h v obci od 5:00 do 23:00 (jinak 60km/h), 90 km/h mimo obec, 140 km/h na dálnici

Světlavšechna vozidla musí mít rozsvícená tlumená světla či světla pro denní svícení celý den a noc

Alkoholpovolené množství alkoholu při řízení: 0,2 ‰

Povinné vybavenípoužívání bezpečnostních pásů je na předních sedadlech povinné, na zadních jen u vozidel, která jsou jimi vybavena. Děti mladší 12 let a menší než 150 cm musí být převáženy pouze ve schváleném dětském zádržném systému. Zproštěni povinnosti používat bezpečnostní pásy jsou řidiči taxíků, těhotné ženy a držitelé lékařského potvrzení. K povinné výbavě patří výstražný trojúhelník, hasicí přístroj a lékárnička (pro auta registrovaná v Polsku).

Dálniční poplatkyse zavedením elektronického mýtného pro vozidla do 3,5t se počítá od roku 2012

Stopování a chodciStopování není v Polsku povoleno.

Více informací viz. ÚAMK

Praktická telefonní čísla

112 – nouzové číslo

997 (112) – policie

998 – hasiči

999 – ambulance

Obvyklá pracovní doba

Pracovní doba v Polsku činí 40 hodin týdně, 8 hodin denně.

Obvyklá doba obchodů

Banky: po – pá od 8:00 do 17:00(19:00)

Úřady: po – pá od 8:00(9:00) do 16:00(17:00)

Obchody: po – pá od 11:00 do 20:00, so – od 9:00 do 14:00(16:00), obchodní domy: po – pá od 8:00 do 19:00, hypermarkety: od 9:00 do 22:00, potraviny: po – pá od 6:00 do 19:00, so – od 7:00 do 13:00

Kouření

Kouření je zakázáno ve školách, nemocnicích a dalších zdravotnických zařízení a veřejné dopravě. Od 15. listopadu 2010 je zakázáno kouřit ve všech veřejných vnitřních prostorách, včetně barů, kaváren, restaurací a diskoték. Výjimku mají pouze podniky, které mají dobře větrané kuřárny, odkud se cigaretový dým nedostane do prostor pro nekuřáky.

Státní svátky

1.leden

Nový rok

pohyblivý (březen/duben)

Velikonoční pondělí

1.květen

Svátek práce

3.květen

Den konstituce

pohyblivý (červen)

Boží tělo

15.srpen

Nanebevzetí Panny Marie

1.listopad

Svátek všech svatých

11.listopad

Den nezávislosti

25.-26.prosinec

Vánoce

Autor: Daniela Veselá, Eurofon