Nizozemsko - studium, práce, cestování

Studium a stipendia v Nizozemsku


Vzdělávací systém

Nizozemský školský systém se vyznačuje velmi vysokým podílem soukromých škol (přes 70%). Tak velký podíl nenalezneme v současnosti v žádné jiné evropské zemi, přičemž se projevuje tendence k jeho růstu i v jiných státech. Žáci musí povinně absolvovat primární a sekundární docházku, která trvá od 5 do 16 let. Školní rok trvá od srpna do června.

Vysoké školy

V Nizozemsku funguje dvojí sytém vysokého školství – akademické vzdělávání (univerzity) a profesní vysokoškolské vzdělávání (profesní vysoké školy).

Školné

V případě státního školství je vzdělávání poskytováno zdarma studentům do věku 16 let. Od tohoto věku se již musí platit školné, a to vždy nejpozději na počátku školního roku. Studenti vysokých škol platí školné dané instituci. Studentům mladším 30 let je účtovaná výše školného stanovena zákonem. Zákonné roční školné např. v průběhu akademického roku 2009/2010 činilo 1,620 €. Výše zákonem stanovených poplatků je každoročně upravována v souladu s výdajovým indexem dané rodiny. Studenti ve věku nad 30 let musí platit poplatky za školné se zvláštní sazbou, kterou stanoví samotná vzdělávací instituce a proto se v rámci jednotlivých vysokých škol může lišit.

Zdroj: EACEA

Stipendia

Ministerstvo školství, kultury a vědy zaručuje dostupnost vysokoškolského vzdělávání a vláda je zodpovědná za finanční podporu studentů. Student Finance Act 2000 se vztahuje na studenty vysokých škol, kteří jsou mladší 34 let a kteří zahájili studium před dosažením věku 30 let. Každý student, který splňuje příslušné podmínky, má nárok na finanční pomoc, která se skládá z příspěvku na výdaje jakými jsou životní náklady, knihy, studijní materiály, školné a cestování.

Hlavní organizací spravující a poskytující informace o možnostech získání stipendií v Holandsku je NUFFIC (Nizozemská Organizace pro mezinárodní spolupráci ve vysokoškolském vzdělávání). Aktuální informace o všech stipendiích lze vždy nalézt na jejich internetových stránkách www.nuffic.nl. Přehled, pro které granty a stipendia jsou zahraniční studenti způsobilí, naleznete na webových stránkách www.grantfinder.nl.

Zdroj: EACEA

  • ERASMUS

Aktivity programu Erasmus jsou určeny pro vysokoškolské studenty, kteří si přejí studovat a pracovat v zahraničí, vysokoškolské pedagogy a školitele z podniků, kteří chtějí vyučovat v zahraničí a vysokoškolské pracovníky, kteří mají zájem o vzdělávání v zahraničí. Výše stipendií na studijní pobyty v Nizozemsku v roce 2010/2011 činí 459 €/měsíc, u pracovní stáže 625 €/měsíc.

  • Huygensův stipendijní program

Prestižní stipendium je otevřeno pro vynikající studenty ze všech zemí. V zahraničí je často spravováno místními nizozemskými velvyslanectvími. Je zaměřeno na talentované studenty, kteří chtějí přijet do Nizozemí v závěrečné fázi svého bakalářského studia nebo v průběhu jejich studia magisterského. Více informací naleznete NUFFIC či Domu zahraničních služeb.

  • Další možnosti studia v Nizozemsku se stipendiem

Aktuální výběrová řízení: Dům zahraničních služeb – Jiná stipendia, Další nabídky ke studiu v Nizozemí.


Vybrané nizozemské univerzity

University of Amsterdam

Jedná se o třetí nejstarší univerzitu v Nizozemsku. Zabývá se komplexním výzkumem a je hodnocena jako nejlepší univerzita v zemi a jedna z nejlepších i v celosvětovém měřítku. Navštěvuje ji více než 30.000 studentů a je členěna do 7 fakult: humanitní, sociální a behaviorální vědy, ekonomie, práva, přírodních věd, lékařství a zubního lékařství. Nabízí přes 85 magisterských programů vyučovaných v angličtině stejně jako množství anglických a nizozemských jazykových kurzů. V roce 2006 se připojila k Lize evropských výzkumných univerzit (LERU).

Utrecht University

Univerzita v Utrechtu je jednou z nejstarších univerzit v Nizozemsku a jednou z největších v Evropě. Patří mezi nejlepší univerzity v zemi i celosvětovém měřítku. Založena byla roku 1636 a navštěvuje ji kolem 29.082 studentů. Univerzita je tvořena 7 fakultami: humanitních studií, sociálních věd, ekonomie a práva, zeměpisných věd, lékařství, veterinárního lékařství a přírodovědecké fakulty. Utrechtská univerzita nabízí nejširší škálu anglicky vyučovaných programů v Nizozemsku. Univerzita hostí přes 1.900 zahraničních studentů ze 125 různých zemí.

University of Groningen

Univerzita byla založena v roce 1614 a je členěna do 9 fakult, které nabízí programy a kurzy v oblasti humanitních a sociálních věd, práva, ekonomiky a podnikání, prostorových věd, věd o živé přírodě a přírodních věd a techniky. Každá fakulta nabízí bakalářské, magisterské, doktorské a výměnné programy. Univerzitu navštěvuje přes 27.000 studentů a je zařazena v top 3 evropských výzkumných univerzit v oblastech ekologie, materiálových věd, chemie a astronomie.

Delft University of Technology TU Delft

Jedná se o největší a nejstarší nizozemskou veřejnoprávní technickou univerzitu. S 8 fakultami a řadou výzkumných ústavů hostí více než 16.000 studentů. Univerzita byla založena roku1842. TU Delft je členem několika univerzitních sdružení včetně IDEA League, CESAER, UNITECH, a 3TU.

Další univerzity: University of Twente, Erasmus University of Rotterdam, Maastricht University, Leiden University, Eindhoven University of Technology, Radboud University, VU University of Amsterdam

Nizozemí - větrné mlýny
Jedním ze symbolů Nizozemí jsou větrné mlýny. U města Kinderdijk-Elshout již od středověku existuje systém k odvodňování zemědělské půdy. Na seznam UNESCO v roce 1997 zapsaná památka ilustruje typické rysy spojené s touto technologií – hráze, vodní nádrže, čerpací stanice a také řada nádherně zachovaných větrných mlýnů. (foto: Wikipedia)

Práce v Nizozemsku


Povolení k pobytu

Chcete-li v Nizozemsku pobývat méně než 3 měsíce, jako občan EU nepotřebujete povolení k pobytu.

Registrace

Pokud chcete v Nizozemsku pobývat déle než 3 měsíce, je třeba se zaregistrovat u městského/obecního úřadu v místě bydliště. K registraci budete potřebovat: rodný list, cestovní pas a doklad o místě bydliště v zemi.

Dále pro pobyt delší než 3 měsíce byste se měli registrovat u nizozemské Imigrační a naturalizační služby (IND) s uvedením účelu pobytu. Při registraci u IND budete prokazovat účel pobytu a skutečnost, že jste zdravotně pojištěni.

Pracovní povolení

Nizozemí od 1.5.2007 plně otevřelo svůj pracovní trh pracovníkům z ČR. Občané ČR tedy pracovní povolení nepotřebují. Pokud chcete v Nizozemí pracovat, budete potřebovat osobní registrační číslo BSN – Burger Service Nummer. Toto číslo získáte na místním finančním úřadě a jeho přidělením budete registrováni v místním systému sociálního zabezpečení a daní.

Uznávání kvalifikací

V Nizozemsku, stejně jako v některých dalších státech EU, jsou určité profese regulované. Znamená to, že pokud zde chcete vykonávat jednu z těchto profesí, musíte požádat o uznání vašich odborných kvalifikací. Např. pokud chcete pracovat ve zdravotnictví, musí vaší kvalifikaci uznat nizozemské ministerstvo zdravotnictví.

Sociální zabezpečení a daně

Jestliže budete v Nizozemsku pracovat, budete platit odvody z hrubého platu stejně jako občané Nizozemska. Všichni občané, kteří pracují v Nizozemsku, si musí zažádat o již zmíněné osobní registrační číslo BSN. Z hrubého platu se odvádí částka na zdravotní pojištění (nominální částka € 1 100/ročně) a daň z příjmu. Daň z příjmu je rozdělena do tří sektorů (tzv. „box system“): sektor 1: daň z příjmu ze zaměstnání, sektor 2: daň z podnikání atp., sektor 3: daň z pronájmu, z investic atp.

Pro vyloučení dvojího zdanění u závislé činnosti se použije metoda vynětí.

Více informací na stránkách EURES

Cestování v Nizozemsku


Zajímavé události v Nizozemsku

únor

Karneval

oslavy se konají během víkendu před masopustním úterým – 3 dny a noci se v mnoha městech tančí, zpívá a hraje na ulicích a v barech – nejživější slavnosti se konají v Maastrichtu

první polovina března

Maastrichtská umělecká show

evropský veletrh výtvarného umění – největší výstava v Evropě zobrazuje širokou škálu působivých uměleckých děl od Vermeera po Van Gougha a mnoha dalších (The European Fine Art Fair Website)

druhá polovina března

Otevření bran Keukenhofu

v 77 akrů velkém lesoparku v Lisse – nejvelkolepější květinové zahrady světa – založeny v roce 1949 – více než 7 miliónů pupenů se rozevírá k nebi – soutěže pěstitelů – ohromující barvy a vůně – japonské třešně, azalky a rododendrony (Keukenhof Website)

30.duben

Královnin den

oslavy ve městech – země ožívá tancem, průvody, živou hudbou – bleší trh – lidé se oblečou do oranžové barvy

druhá sobota v květnu

Den větrných mlýnů

téměř každý funkční větrný mlýn v zemi (více než 600), otevírá své brány návštěvníkům – mnoho mlynářů zde předvádí své každodenní pracovní činnosti (National Windmill Day Website)

druhá polovina června

Amsterdam Roots Festival

dobrodružný program světové hudby a kultury – hudebníci z celého světa – představení se konají jak v přírodě, tak ve městech (Amsterdam Roots Website)

červen

Holandský festival

tanec, hudba a divadlo v Muziektheater a dalších významných místech v Amsterdamu – umělci z celého světa – silná vazba na avantgardu (Holland Festival Website)

začátek srpen

FFWD Dance Parade

centrum Rotterdamu se promění v jeden velký open-air „techno klub“

poslední víkend v srpnu

Festival nížin

alternativní hudební koncerty v zábavním parku Walibi World v Biddinghuizenu – filmy, divadelní představení – 6 plně vybavených kempů, teplé sprchy, supermarket, restaurace, chillout místnosti, sportovní vyžití (Lowlands Website)

srpen

Sneekweek

slavný plachetní festival ve městě Sneek – ohňostroje, fascinující námořní přehlídky a závody – vrcholem týdne je Sneker Hardzeildag, karneval, který se koná vždy ve středu (Sneekweek Website)

druhá polovina listopadu

Cannabis Cup

oslava konopí – v kavárnách dostanete příležitost předvést své výrobky a utkat se v soutěžích o – nejlepší marihuanu, hašiš a nejlepší výrobky z konopí – návštěvníci mohou vidět novou konopnou módu a potraviny od konopno-burgerů až po konopné sýry (Cannabis Cup)


Dopravní předpisy

Pro Nizozemí je typická doprava na kole – je ekologičtější a výhodnější v dopravních zácpách.

Povolená rychlost – 50 km/h v obci, 80 km/h mimo obec, 80-120 km/h, na některých dálnicích až 130 km/h

Světla – svícení je povinné při zhoršené viditelnosti

Alkohol – povolené množství alkoholu při řízení: 0,5 ‰, u nových řidičů je na prvních 5 let limit 0,2 ‰

Povinné vybavení – je povinné používat bezpečnostní pásy. Osoby mladší 18ti let a menší než 135 cm musí být chráněny zádržným bezpečnostním systémem odpovídajícím jejich velikosti. Děti do 3 let musí mít speciální autosedačku. Mezi povinné vybavení patří výstražný trojúhelník.

Dálniční poplatky – poplatek za dálnice se nevybírá

Stopování a chodci – stopování je povoleno jen v oblastech, kam mohou pěší

Více informací viz. ÚAMK

Praktická telefonní čísla

112 – Policie, první pomoc, hasiči

0900 8844 – Policie (jiné než naléhavé případy)

Obvyklá pracovní doba

Nizozemsko má ze všech států Unie nejvyšší podíl obyvatel pracujících na částečný úvazek. Zákon zakazuje, aby pracovní doba přesáhla 9 hodin denně a 45 hodin za týden.

Obvyklá doba obchodů

Banky: po – pá od 9:00 do 16:00(17:00)

Úřady: po – pá od 8:30 do 17:00

Obchody: po – pá od 8:30(9:00) do 17:30(18:00), so od 8:30(9:00) do 16:00(17:00)

Většina obchodů povinně na půl dne v týdnu zavírá. Obchody jsou v tento den zavřeny buď do 13:00 nebo od 13:00.

Kouření

Od roku 2004 platí v Nizozemsku plošný zákaz kouření na veřejných prostranstvích. Od července 2008 je zakázáno kouření v restauračních zařízeních, kavárnách a barech. Všechny formy tabákové reklamy, propagace a sponzorství jsou zakázány. Kouření konopí (marihuana a hašiš) v coffee-shopech je povoleno, pokud není ve směsi s tabákem. V roce 2010 se nová vláda vyslovila proti zákazu kouření v malých stravovacích podnicích. Zákaz byl totiž široce ignorován a statistiky ukazovaly, že přibližně 41 % barů a diskoték zákon nedodržovalo. 3. listopadu 2010 nová vláda tedy zrušila zákaz pro bary o velikosti 70 m2 a menších, kde veškerý personál tvoří pouze majitel podniku (tedy jedna osoba).

Státní svátky

1. leden

Nový rok

pohyblivé svátky

Velikonoce

30. duben

Narozeniny královny

4. květen

Památka padlých

5. květen

Den osvobození

pohyblivý svátek

Nanebevstoupení Páně

pohyblivý svátek

Svatodušní pondělí

25. prosinec

1. svátek vánoční

26. prosinec

2. svátek vánoční

Autor: Daniela Veselá, Eurofon