Malta - studium, práce, cestování

Studium a stipendia na Maltě


Vzdělávací systém

Povinná školní docházka trvá na Maltě od 5 do 16 let a je rozdělena do dvou stupňů – na primární (od 5 do 11 let) a sekundární (od 11 do 16 let) vzdělávání. Maltským školákům začíná školní rok každé čtvrté pondělí v září a končí 6. července.

Vysoké školy

Vysokoškolské vzdělávání na bakalářské, magisterské a postgraduální úrovni na Maltě poskytuje Maltská univerzita, která je plně financovaná z veřejných zdrojů. Neuniverzitní vysokoškolské vzdělávání na Maltě nabízí Maltská vysoká škola umění, vědy a technologie.

Školné

Jak na univerzitě tak na vysoké škole umění, vědy a technologie se školné neplatí. Školné na univerzitě platí pouze studenti ze zemí mimo EU.

Zdroj: EACEA


Stipendia

Chcete-li studovat na Maltě prostřednictvím výměnné dohody nebo jako hostující student, bude možnost získání finanční pomoci záviset na vaší domovské instituci a konkrétní dohodě o výměně.

  • ERASMUS

Aktivity programu Erasmus jsou určeny pro vysokoškolské studenty, kteří si přejí studovat a pracovat v zahraničí, vysokoškolské pedagogy a školitele z podniků, kteří chtějí vyučovat v zahraničí a vysokoškolské pracovníky, kteří mají zájem o vzdělávání v zahraničí. Výše stipendií na studijní pobyty na Maltě v roce 2010/2011 činí 346 €/měsíc, u pracovní stáže 511 €/měsíc.

  • Stipendia nabízená na základě mezinárodní smlouvy

Aktuální výběrová řízení jsou k dispozici na webu Domu zahraničních služeb.

  • Další možnosti studia na Maltě se stipendiem

Dům zahraničních služeb – Další nabídky ke studiu na Maltě.

Vybrané maltské univerzity

University of Malta

Maltská univerzita (L-Università ta ‚Malta) je hlavní vzdělávací institucí na Maltě. Univerzita nabízí možnost získání bakalářských, magisterských a postgraduální titulů. Univerzita je známa přísnými vstupními požadavky do některých kurzů, například Fakulta zubního lékařství umožňuje přijmout maximálně 6 evropských studentů ročně. Univerzita se skládá z následujících 13 fakult: filozofické, stavební, zubního lékařství, provozně ekonomické, fakulty managementu a účetnictví, pedagogické fakulty, fakulty strojní, práva, lékařské fakulty a chirurgie, zdravotnických věd, přírodovědecké fakulty, teologické fakulty, fakulty informačních a komunikačních technologií a fakulty médií. Univerzitu navštěvuje asi 10.000 studentů z nichž přibližně 600 je mezinárodních.

Malta College of Arts, Science & Technology – MCAST

Posláním Maltské vysoké školy umění, vědy a technologie je „zajistit všeobecně přístupné odborné vzdělávání s mezinárodním rozměrem reagující na potřeby jednotlivce a ekonomiky „. Její hlavní kampus je umístěn v Paole s několika pobočkami po celé Maltě a Gozu. Škola se člení do několika institutů: agropodnikání, umění a designu, stavebního inženýrství, podnikání a obchodu, komunitních služeb, elektrotechniky a elektroniky, informačních a komunikačních technologií, námořní, strojírenský a Goza centra.

Malta - La Valetta
Město La Valetta bylo v roce 1980 zapsáno na seznam Světového kulturního dědictví. (foto: Wikipedia)

Práce na Maltě


Povolení k pobytu

V případě pobytu kratším než 3 měsíce na Maltě nepotřebujete povolení k pobytu. Dokážete-li, že si nepřetržitě hledáte zaměstnání, může Vám být tato doba prodloužena na 6 měsíců.

Registrace

Při pobytu do 3 měsíců není nutná. Za předpokladu, že Váš pobyt přesáhne 3 měsíce, jste povinen zažádat o vydání povolení k pobytu. Každý občan EU/EHP má na základě „práva pobytu“ právo se usadit, pobývat či pracovat na Maltě. Toto právo má každý občan EU/EHP, který buď na Maltě pracuje nebo nepracuje, ale má dostatečné množství finančních prostředků, aby se po dobu pobytu nestal zátěží pro sociální systém.

Pracovní povolení

Od 1. květnu 2004 již není zapotřebí žádat o pracovní povolení. Nicméně je zachován stávající systém vydávání pracovních povolení s tím rozdílem, že pracovní povolení jsou vydávána automaticky.

Uznávání kvalifikací

Není-li vámi vybrané povolání v regulované, jste oprávněni toto povolání vykonávat stejně jako státní příslušníci tohoto státu. Rozhodnutí o přijetí je pak na potenciálním zaměstnavateli. Pro výkon regulovaného povolání nebo činnosti jsou právními předpisy členských států stanoveny určité požadavky (např. stupeň a obor vzdělání, délka praxe nebo např. zdravotní způsobilost), jejichž splnění podmiňuje výkon tohoto povolání.

Sociální zabezpečení a daně

V případě, že začnete pracovat na Maltě, budete přispívat do maltského systému sociálního zabezpečení, tudíž získáte také právo na veškeré výhody tohoto systému. Podrobnější informace naleznete na stránkách maltského Ministerstva pro rodinu a sociální solidaritu. Základním problémem v oblasti daní je určení daňové příslušnosti a rozsahu zdanění v daném státě. Pokud dojde k situaci, že si dva státy dělají nárok na zdanění jednoho příjmu použije se v tomto případě bilaterální smlouva o zamezení dvojího zdanění, která je mezi těmito státy uzavřena.

Více informací na stránkách EURES

Cestování na Maltě


Zajímavé události na Maltě

10.února

Vzpomínka na ztroskotání sv. Pavla

jeden z hlavních svátků na Maltě – slaví se v hlavním městě Valletta – kapely hrající v ulicích města – konfety, ohňostroje, vypuštění stovky holubů

začátek března

Karnevalový týden ve Vallettě

velkolepé slavnosti příchodu jara – karneval se koná tři dny před Popeleční středou – průvody, masky, ohňostroje a soutěže lidových tanců konající se v ulicích města

druhá polovina dubna

Festival ohňostrojů

koná se v Grand Harbour ve Vallettě – ohromující množství velkolepých ohňostrojů – pyrotechničtí experti z celého světa představují městu svá umění (Fireworks Festival Website)

květen

Národní folkový festival

folková událost – vystoupení se konají po celém Středomoří – na Maltě konkrétně v úchvatných Argotti zahradách ve městě Floriana

polovina května

Mdina Festival

týdenní oslava ve starobylém městě Mdina – folklorní přehlídky, koncerty, průvody v ulicích líčí události od dávných dnů,kdy rytíři Sv. Jana z Jeruzaléma vládli Maltě(Mdina Festival Website)

29. červen

Svátek sv. Petra a Pavla a festival sklizně

týden trvající svátky jsou velmi důležitou součástí tradičního životního stylu Malťanů – slaví se zejména ve městě Mdina – oslavy zahrnující ohňostroje, zpěv, tanec, hudbu a spoustu jídla a pití

konec září

Mezinárodní letecká show

velkolepá každoroční událost na letišti Luqa – výstavy historických, civilních i vojenských letadel představovanými předními světovými piloty (Maltairshow Website)

počátek října

Festival historických měst

úžasná událost – festival trvá 11 dní a koná se v hlavních městech Malty (hlavně Valletta, Medina a Vittoriose) – ztvárnění důležitých událostí v historii země – kulturní akce

druhá polovina října

Závody Středozemního moře

Jedním z nejstarších a nejtěžších offshore Classics závodů – start a cíl v historickém Maltském přístavu – závod kolem ostrova Sicílie (Middle Sea Race Website)

konec října

Středomořský festival

koná se na ostrově Gozo – opera, klasická hudba a folklorní akce – festival změní ostrov v pulzující party protknutou teplými barvami maltského podzimu – vystoupení, lahodná kuchyně (Festival Mediterranea Website)


Dopravní předpisy

Na Maltě se jezdí vlevo. V provozu je trajekt mezi hlavním městem Valetta a Sliema.

Povolená rychlost – 50 km/h v obci, 80 km/h mimo obec

Světla – povinné používat světla v tunelech

Alkohol – povolené množství alkoholu při řízení: 0,8 ‰

Povinné vybavení – bezpečnostní pásy jsou povinné pro všechny osoby cestující ve vozidle. Děti do 3 let mohou cestovat pouze ve vhodném zádržném systému. Děti od 3 do 10 let nebo pod 1,5 m musí též používat vhodný zádržný systém.

Stopování a chodci – stopování je povoleno, nicméně není běžné.

Praktická telefonní čísla

191 (112) – policie

196 (112) – ambulance

199 (112) – hasiči

2124 2222 / 2144 2422 – Pomoc motoristům


Obvyklá pracovní doba

Běžná týdenní pracovní doba činí 40 hodin týdně, 8 hodin denně. Maximálně však může představovat 48 hodin včetně přesčasů, za které však náleží zaměstnanci příplatek.


Obvyklá doba obchodů

Banky: po – pá od 8:00 do 12:00, so od 8:00 do 11:30

Obchody: po – pá od 9:00 do 19:00, so od 9:00 do 20:00 s polední 2 až 3 hodinovou přestávkou.

Kouření

Od roku 2004 platí na Maltě zákaz kouření v uzavřených prostorách, kromě místností speciálně vyhrazených kuřákům. Zákaz se týká také restaurací a barů.

Státní svátky

1. leden

Nový rok

10. únor

Ztroskotání svatého Pavla

19. březen

Den sv. Josefa

31. březen

Den svobody

1. květen

Svátek práce

7. červen

Sedmý červen

29. červen

Svatého Petra a Pavla

15. srpen

Nanebevzetí Panny Marie

8. září

Svátek Panny Marie Vítězné

21. září

Den nezávislosti

8. prosinec

Neposkvrněné početí

13. prosinec

Den republiky

25. prosinec

Vánoce

Autor: Daniela Veselá, Eurofon