Maďarsko - studium, práce, cestování

Studium a stipendia v Maďarsku


Vzdělávací systém

Vzdělávání je ze zákona povinné pro všechny děti ve věku od 6 do 18 let, trvá 12 let. Povinná docházka je i do školky, a to od tří let, místní samospráva může na žádost rodičů udělit výjimku. Od pěti let se děti povinně účastní předškolní výchovy. Vzdělávání nemusí být ukončeno maturitní zkouškou: dostačující je jakákoliv odborná kvalifikace. Školní rok začíná na začátku září a končí v polovině června.

Vysoké školy

Terciární vzdělávací instituce zahrnují veřejné a soukromé/církevní vysoké školy a college, které jsou akreditovány a formálně uznávány státem. Jsou specializované a organizují kurzy ve své konkrétní specializaci. Škála institucí terciárního vzdělávání zahrnuje neuniverzitní instituce, instituce na univerzitní úrovni a některé instituce poskytující kurzy vyšší odborné přípravy. Maďarsko se zapojilo do boloňského procesu slaďování vzdělávacích systémů, je tedy možné získat následující akademické hodnosti: odborník, bakalář, magistr a doktor.

Školné

Maďarsko zrušilo školné na vysokých školách v referendu v roce 2008. Maďarští a EU/EHP studenti neplatí žádné poplatky. Nejste-li EU studentem, budete muset školné a registrační poplatky uhradit.

Stipendia

Pro studium v Maďarsku existuje mnoho stipendijních programů a to na bázi bilaterálních či multilaterálních dohod či formou výměnných dohod a stipendií nabízených Ministerstvem školství a kultury Maďarské republiky. Pro zahraniční studenty i maďarské vědce zde existuje řada možností získání stipendií. Pro více informací je vhodné kontaktovat přímo danou instituci, v rámci níž je stipendium poskytováno.

  • ERASMUS

Aktivity programu Erasmus jsou určeny pro vysokoškolské studenty, kteří si přejí studovat a pracovat v zahraničí, vysokoškolské pedagogy a školitele z podniků, kteří chtějí vyučovat v zahraničí a vysokoškolské pracovníky, kteří mají zájem o vzdělávání v zahraničí. Výše stipendií na studijní pobyty v Maďarsku v roce 2010/2011 činí 348 €/měsíc, u pracovní stáže 513 €/měsíc.

  • CEEPUS

CEEPUS je středoevropským univerzitním programem, který zajišťuje výměnu studentů mezi zeměmi střední a východní Evropy a poskytuje stipendia na studijní pobyt v těchto státech. Programu se mohou zúčastnit studenti, kteří ukončili alespoň dva semestry na vysoké škole nebo postgraduální studenti. Věkový limit je stanoven na 35 let. Minimální délka pobytu v zahraničí jsou 3 měsíce (21 dní u doktorského studia), maximální délka je 10 měsíců. Stipendium v programu lze získat v rámci sítí vysokých škol nebo individuálně. Více informací naleznete na stránkách programu CEEPUS nebo Domu zahraničních služeb.

  • Visegrádský fond

Mezinárodní visegrádský fond nabízí stipendia určená pro semestrální nebo dvousemestrální magisterské a postgraduální studijní pobyty v zemích visegrádské skupiny nebo v dalších zemích střední a východní Evropy a Balkánu. Žadatel musí mít dokončen bakalářský studijní program. Podrobné informace naleznete přímo na webových stránkách Visegrádského fondu – zde se nachází mimo jiné i instrukce pro uchazeče o dané stipendium.

  • Stipendia nabízená na základě mezinárodní smlouvy

Aktuální výběrová řízení jsou k dispozici na webu Domu zahraničních služeb.

  • Další možnosti studia v Maďarsku se stipendiem

Dům zahraničních služeb – Jiná stipendia a Další nabídky ke studiu v Maďarsku.


Vybrané maďarské univerzity


Budapest University of Technology and Economics

Budapešťské Vysoké učení technické a ekonomické je nejvýznamnější technickou univerzitou v Maďarsku. Založena byla v roce 1782 a je jedním z nejstarších institutů techniky na světě. Asi třetinu z 24.000 univerzitních studentů tvoří studenti zahraniční. Vzdělávací kurzy jsou poskytovány v pěti jazycích: maďarsky, anglicky, německy, francouzsky a rusky. Univerzita je členěna do 8 fakult: stavební (1782), strojního inženýrství (1871), architektury (1873), chemicko-technologická a biotechnologie (1873), elektrotechniky a informatiky (1949), dopravního inženýrství (1955), přírodovědecká (1987) a fakulty ekonomiky a sociálních věd (1998).

Eotvos Lorand University (University of Budapest)

Jedná se o největší univerzitu v Maďarsku založenou roku 1635. Univerzita má 8 fakult (právnická a politických věd, speciální pedagogiky, humanitních studií, informatiky, pedagogická fakulta a psychologie, sociálních věd, vzdělávání ZŠ a MŠ učitelů a přírodovědecké fakulty). Navštěvuje ji více než 30.000 studentů. Univerzita se aktivně zapojuje do výzkumu.

Central European University CEU

Středoevropská univerzita je vysokoškolskou institucí nabízející studium sociálních a humanitních věd, práva, veřejné politiky, řízení obchodní činnosti, životního prostředí a matematiky v anglickém jazyce. Univerzita se nachází v Budapešti a navštěvuje ji více než 1.500 studentů ze 100 zemí. Univerzita byla založena v roce 1991 v reakci na pád socialistického bloku a zvláštní důraz klade na podporu demokracie a lidských práv na celém světě. CEU kombinuje regionální studia s mezinárodní perspektivou s důrazem na komparativní a interdisciplinární výzkum. Její knihovna je jednou z největších knihoven s anglickými výtisky ve střední Evropě (více než 255.000 dokumentů). Sbírka OSA (Open Society Archives) na CEU obsahuje velké množství materiálů souvisejících s komunistickou érou politického, sociálního, hospodářského a kulturního života a zároveň obsahuje rozsáhlý archiv textových přepisů a zpráv Rádia Svobodná Evropa/Rádia Svoboda.

Další univerzity: University of Szeged, University of Debrecen, University of Pécs, University of West Hungary, University of Miskolc, Corvinus University of Budapest

Budapešť - hrad
Budínský hrad, historické centrum maďarských králů, se dostal na seznam UNESCO v roce 1987. (foto: Wikipedia)

Práce v Maďarsku


Povolení k pobytu

Pokud Váš pobyt v Maďarsku nepřesáhne 90 dní, nepotřebujete povolení k pobytu. Povolení k pobytu je nutné si vyřídit v případě, že se v Maďarsku budete zdržovat déle. Speciální případy vydání povolení k pobytu nastanou, jestliže je povolení k pobytu uděleno za účelem výdělečné činnosti (doba platnosti může být omezena na dobu platnosti pracovní smlouvy), jestliže nezaměstnaný občan EU/EHP přijde do Maďarska hledat práci, povolení k pobytu nesmí přesáhnout dobu 6 měsíců, a u studentů , kdy se povolení uděluje na dobu trvání studia s možností ročního prodloužení. Žádost o povolení k pobytu může být zpoplatněna formou kolkové povinnosti.

Registrace

Pracovní smlouva musí být registrována zaměstnavatelem na úřadě práce a je také povinností zaměstnavatele nahlásit pracovní poměr daňovému úřadu (APEH – Adó-és Pénzűgui Ellenőrzesi Hivatal), kde získá daňové číslo pro zaměstnance. Stejně tak nahlásí zdravotní pojišťovně (Társadalombiztosító) nového zaměstnance a získá číslo zdravotního pojištění (TAJ číslo).

Pracovní povolení

V Maďarsku neplatí pro členské státy EU povinnost pracovního povolení.

Uznávání pracovních kvalifikací

Není-li vámi vybrané povolání v regulované, jste oprávněni toto povolání vykonávat stejně jako státní příslušníci tohoto státu. Rozhodnutí o přijetí je pak na potenciálním zaměstnavateli. Pro výkon regulovaného povolání nebo činnosti jsou právními předpisy členských států stanoveny určité požadavky (např. stupeň a obor vzdělání, délka praxe nebo např. zdravotní způsobilost), jejichž splnění podmiňuje výkon tohoto povolání.

Sociální zabezpečení a daně

Jestliže budete pracovat v Maďarsku, budete platit odvody z hrubého platu stejně jako občané Maďarska, a sice 9,5 % důchodové pojištění, zdravotní a sociální pojištění 7,5 %. 17 % daň z příjmu do výše příjmu 5 000 000 HUF a 32 % nad 5 000 000 HUF .

Více informací na stránkách EURES

Cestování v Maďarsku


Zajímavé události v Maďarsku

druhá polovina února

Busójárás karneval – Mohács

Busójárás je 6ti denní oslava Chorvatů žijících ve městě Mohács – končí den před Popeleční středou – oslavují zde tzv. Busós (lidé nosící strašidelné masky a mávající v dlouhých kožešinách pochodněmi) – lidová hudba, maškaráda, průvody a tance (Busójárás Website)

od poloviny března

Budapešťský jarní festival

nejprestižnější kulturní festival v zemi – vyznamní umělci z Maďarska a celého světa – nabitý program orchestrálních a komorních koncertů, jazz, moderní tanec, filmové projekce, atd. (Budapest Spring Festival Website)

První polovina června

Harley Davidson Festival

na severo-východním břehu jezera Balaton – vesnice Alsóörs – každoroční festival Harley Davidson – průvod motocyklů Harley, soutěže, kaskadérská show (HD Festival Website)

červen

Dunajský karneval

v hlavním městě – velký kulturní festival – jedna z nejbarvitějších akcí ve městě – folk, klasické a světové a taneční styly – umělci z celého světa – průvod přes Řetězový most (Duna Karnevál Website)

od první poloviny června

Operní festival Miskolc

mezinárodní operní festival ve městě Miskolc – festival vítá místní a mezinárodní umělce k úpatí pohoří Bükk v kraji vína Tokaj (Miskolc Opera Festival Website)

od začátku července

Szeged Open-Air Festival

koná se před velkolepou katedrálou ve městě Szeged – nejstarší divadelní a hudební festival – pořádán od roku 1931 – opera, balet, lidový tanec (Szeged Festival Website)

začátek srpna

Formule 1 Grand Prix Maďarska

největší sportovní akce v zemi – velká cena Maďarska přiláká každý rok na svůj okruh Hungaroring statisíce návštěvníků (F1 GP Hungary Website)

první polovina září

Mezinárodní festival vína

probíhá z velké části pod širým nebem v okolí hradu Buda- festival nabízí přednášky a workshopy pro milovníky vína – koncerty a kulinářské lahůdky (International Wine Festival Website)

první polovina října

Maďarský festival Pálinky a Klobásy

populární gastronomická akce v Budapešti – skvělá příležitost poznat svět pravých maďarských pálenek a klobás a jejich staletí staré tradiční a výjimečné recepty


Dopravní předpisy

Povolená rychlost – 50 km/h v obci, 90 km/h mimo obec, 130 km/h na dálnici

Světla – při jízdě mimo obec (včetně dálnic) je povinné osvětlení všech motorových vozidel.

Alkohol – povolené množství alkoholu při řízení: 0 ‰.

Povinné vybavení – je povinné používat bezpečnostní pásy. Děti menší 150 cm musí používat dětský zádržný systém odpovídající jejich hmotnosti. Děti do 3 let mohou cestovat na předním sedadle v autosedačce v protisměru jízdy, airbag musí být vypnutý. Děti od 3 let, které měří více než 1,35 m mohou cestovat na zadním sedadle na podsedáku s použitím bezpečnostního pásu. Je povinný výstražný trojúhelník a lékárnička.

Dálniční poplatky – dálnice jsou zpoplatněny (zdarma je asi jen 30% úseků). Motoristé si kupují tzv. „virtuální dálniční známku“. Řidič při koupi sdělí SPZ vozidla, která je ihned zanesena do počítače, což řidič potvrdí svým podpisem a obdrží doklad o zaplacení..

Stopování a chodci – Stopování je povoleno s výjimkou dálnic. Na stopaře se vztahuje pojištění řidiče.

Více informací viz. ÚAMK


Praktická telefonní čísla

112 – Integrovaný záchranný systém

107 (112) – Policie

105 (112) – Hasiči

104 (112) – Záchranka

00361 438 8080 – Tourinform pro turisty

199 – Mezinárodní informace o telefonních číslech

Obvyklá pracovní doba

Standardní pracovní doba je 8 hodin denně, 40 hodin týdně. Zaměstnavatel se může se zaměstnancem dohodnout na kratší nebo naopak delší pracovní době, maximálně však 12 hodin denně a 60 hodin týdně.


Obvyklá doba obchodů

Banky: po – čt od 8:00 do 16:00, pá od 8:00 do 13:00

Úřady: po – pá od 8:00 do 17:00

Obchody: po – pá od 10:00 do 18:00, so od 9:00 do 13:00

Některé obchody mají jeden den v týdnu otevřeno do 19.00 h. (obvykle čtvrtek).

Supermarkety po – pá od 7:00 do 19:00, so od 7:00 do 13:00

Některá obchodní centra mají otevřeno v neděli do 14:00. Některé obchody (potraviny, smíšené zboží) jsou otevřeny 24 h. denně.

Kouření

Už od roku 1993 musí být zaměstnavateli na pracovišti poskytnuta ochrana pracovníkům – nekuřákům, pro kouření mohou být vyhrazena zvláštní prostory. Od roku 1999 platí zákaz kouření na veřejných místech (s výjimkou vyhrazených prostor), a to v uzavřených prostorách veřejných institucí a ve veřejné dopravě. Není povoleno vyhrazovat kuřácké prostory či místnosti v zdravotnických zařízeních, lékárnách, veřejných vzdělávacích institucích, zařízeních sociální péče a v krytých sportovních zařízeních. Prostory pro kuřáky nemohou být vyhrazeny například v restauraci, pokud nejsou odděleny od zbytku prostor (aby nepronikal kouř). Od roku 2005 je zcela zakázáno kouření ve školkách a jiných zařízeních péče o děti, v zařízeních základní zdravotní péče a v nemocnicích. Od roku 2010 platí zákaz kouření i na hřištích a v podchodech. Několik měst včetně Budapešti zakázalo kouření na zastávkách MHD. Úplný zákaz kouření (všechny veřejné prostory včetně pracovišť a restaurací) by měl být účinný od ledna 2012.

Státní svátky

1. leden

Nový rok

15.březen

Počátek revoluce a boje za svobodu v letech 1848-49

březen/duben, pohyblivý svátek

Velikonoční neděle

březen/duben, pohyblivý svátek

Velikonoční pondělí

1. květen

Den práce

květen, pohyblivý svátek

Nanebevstoupení Krista (úterý)

květen/červen, pohyblivý svátek

Svatodušní svátky (neděle a pondělí)

červen, pohyblivý svátek

Boží tělo

20. srpen

Den sv. Štěpána, Den ústavy

23. říjen

Den vyhlášení Maďarské republiky v roce 1989

1. listopad

Všech svatých

25. prosinec

Vánoce

26. prosinec

Sv. Štěpán

Autor: Daniela Veselá, Eurofon