Maďarsko

Maďarsko vstoupilo do Evropské unie 1. května 2004. Do Evropského parlamentu volí 21 poslanců. Maďarsko je členem Schengenu a není součástí eurozóny.

Maďarsko

Fakta o Maďarsku

 • Oficiální název země je Maďarsko (Magyarország)
 • Rozloha Maďarska je 93 028 km2.
 • Hlavní město je Budapešť (1,78 milionu lidí).
 • Oficiálním jazykem je maďarština.
 • Země je administrativně rozdělena na 19 žup a hlavní město Budapešť.
 • V zemi žije 9,06 milionu lidí. Maďaři tvoří 85,6 procent.
 • Většina obyvatel Maďarska se hlásí k římskokatolické církvi (37.2 %), kalvinisté 11.6 %, luteráni 2.2 %, řeckokatolická církev 1.8 %, ostatní 1.9 %, bez vyznání 27.2 %.
 • HDP na hlavu je v Maďarsku 31,000 dolarů.

Maďarsko a EU

Vstup Maďarska do Evropské unie měl od 90. let podporu více než dvou třetin Maďarů. Země byla v přijímaní jednotlivých kapitol aquis jedním z nejrychlejších kandidátů. Maďaři hlasovali o vstupu do Evropské unie v referendu 12. dubna 2003. Členství podpořilo 84 procent lidí, kteří hlasovali. Účast ale byla pouze 45 procent.
Maďarsko se nachází v bezprostředním sousedství západního Balkánu a podporuje budoucí členství těchto zemí v EU. Pokud jde o rozpočet EU je pro Maďarsko velice důležitá kohezní politika a Společná zemědělská politika. Na příjmové straně rozpočtu se Maďarsko – jako čistý příjemce – staví proti korekčním mechanismům.
Maďarsko před krizí mělo zájem na vstupu do eurozóny. Mělo však problémy s některými požadovanými kritérii, například s inflací, rozpočtovým schodkem i veřejným dluhem. Maďarský forint zatím není v systému ERM II. a vůči euru vykazuje značnou volatilitu.
Smlouvu o Ústavě pro Evropu ratifikovalo Maďarsko v parlamentu 20.12.2004 (jako druhé v pořadí, po Litvě). Při vyjednávání smlouvy nové patřilo pak mezi tzv. přátele ústavy a chtělo zachovat původní text. Lisabonskou smlouvu ratifikoval maďarský parlament jako první z členských zemí EU 17. prosince 2007.

Maďarsko poprvé předsedalo EU v první polovině 2011. Uzavíralo Trio se Španělskem a Belgií. Příště převezme předsednictví v druhé polovině roku 2024.

Maďarský eurokomisař

Maďarským komisařem je Olivér Várhelyi, který má na starost oblast sousedství a rozšíření.

Předchozími eurokomisaři byli:

 • Tibor Navracsics (2014-2019), portfolio vzdělávání, kultura, mládež a sport
 • László Andor (2009-2014), portfolio zaměstnanost, sociální věci a sociálního začlenění
 • Lázsló Kovácz (2004-2009), portfolio daně a celní unie
 • Péter Balácz (2004), portfolio regionální politika

Maďarští europoslanci

Maďarsko má 21 křesel v Evropském parlamentu.

Politický systém Maďarska

Maďarsko je parlamentní republikou. Hlavou státu je prezident, který je volen maďarským parlamentem na dobu pěti let s možností jednoho znovuzvolení. Výkonnou moc má vláda v čele s premiérem.

Maďarský parlament (Národní shromáždění) je jednokomorový a má od voleb 2014 celkem 199 poslanců volených na 4 roky.

Nová maďarská ústava byla přijata v roce 2011.

V březnu 2022 byla zvolena prezidentkou Katalin Nováková. Od roku 2010 vládne kabinet premiéra Viktora Orbána.

Moderní historie Maďarska

 • 1848-49 – revoluce v Uhersku
 • 1867 – vydání nové ústavy, která reflektovala požadavky Uherska na větší autonomii, prosazení dualistické koncepce státu, Rakousko-Uhersko má jednotnou osobu panovníka, zahraniční politiku, armádu a finance
 • 16. listopadu 1918 – vyhlášena 1. maďarská republika
 • 1919 – vznik Maďarské republiky rad pod vedením komunisty Bély Kuna. Diktaturu a revoluční teror ukončila intervence Rumunska.
 • 1920 – parlament vyhlásil Maďarské království. Jeho regentem se stal Miklós Horthy. Maďarsko také muselo podepsat Trianonskou smlouvu, která stanovila jeho nové hranice. Maďarsko ztratilo celých 71,5 % svého území.
 • 1938 – Po Mnichovské dohodě získalo Maďarsko v listopadu 1938 jižní část Slovenska, obydlenou zčásti Maďary, a část Podkarpatské Rusi, kterou v březnu 1939 zabralo celou.
 • 1940 – Maďarsko získalo zpátky území Sedmihradska (Transylvánie)
 • 1941 – země se podílí na útoku vůči Jugoslávii
 • 1945 – Sovětská armáda obsazuje Maďarsko
 • 1946 – vyhlášení 2. maďarské republiky
 • 1949 – komunisté vyhlašují Maďarskou lidovou republiku
 • 1956 – vypuknutí povstání, které potlačuje sovětská armáda
 • 1989 – 3. maďarská republika
 • 1999 – vstup Maďarska do NATO
 • 2004 – Maďarsko členem EU

Odkazy

ČR v Maďarsku

1064 Budapest VI., Rózsa u. 61.

Tel.: +36 1 462 50 11

konzulární oddělení +36 1 462 50 14
nebo +36 1 462 50 26

budapest@embassy.mzv.cz

https://www.mzv.cz/budapest/cz/

Maďarské velvyslanectví v Praze

Pod Hradbami 17

Praha 6 – Střešovice

Tel.: 220-317-200

Fax: 233-322-104

prague@mfa.gov.hu

https://praga.mfa.gov.hu/eng

Autor: Euroskop