Lucembursko - studium, práce, cestování

Studium a stipendia v Lucembursku


Vzdělávací systém

Od 4 let je v zemi povinná předškolní docházka. Školní docházku v rámci primárního vzdělání pak musí děti plnit od 6 do 12 let, sekundární vzdělání je povinné od 12-16 let. Pro lucemburský vzdělávací systém je charakteristický typ výuky střídající různé vyučovací jazyky. Vyučovaní na základních školách začíná v „Lëtzebuergesch“ a v němčině. V polovině druhého roku je připojena francouzština jakožto druhá cizí řeč. Školní rok obvykle začíná 15. září a končí 15. července.

Zdroj: EACEA

Vysoké školy

Až do nedávné doby Lucembursko nemělo žádnou univerzitu. Studenti, kteří chtěli dosáhnout vysokoškolského studia, se museli zapsat na univerzitě zahraniční. Většina lucemburských studentů studuje pro získání svých titulů ve Francii nebo v Belgii. Značné množství jich také studuje v Německu, Rakousku či Švýcarsku. Lucemburská univerzita byla založena až v roce 2003.

Školné

Studenti nemusí platit školné v rámci většiny univerzitních studijních programů s výjimkou několika speciálních kurzů, kde školné bývá 600 € za semestr. Nicméně vysokoškoláci musí zaplatit registrační poplatek 100 € za semestr.

Zdroj: EACEA

Stipendia

Chcete-li studovat na Lucemburské univerzitě prostřednictvím výměnné dohody nebo jako hostující student, bude možnost získání finanční pomoci záviset na vaší domovské instituci a konkrétní mezinárodní smlouvě.

  • ERASMUS

Aktivity programu Erasmus jsou určeny pro vysokoškolské studenty, kteří si přejí studovat a pracovat v zahraničí, vysokoškolské pedagogy a školitele z podniků, kteří chtějí vyučovat v zahraničí a vysokoškolské pracovníky, kteří mají zájem o vzdělávání v zahraničí. Výše stipendií na studijní pobyty v Lucembursku v roce 2010/2011 činí 404 €/měsíc, u pracovní stáže 570 €/měsíc.

  • Stipendia nabízená na základě mezinárodní smlouvy

Aktuální výběrová řízení je k dispozici na webu Domu zahraničních služeb.

  • Další možnosti studia v Lucembursku se stipendiem

Dům zahraničních služeb – Jiná stipendia a Další nabídky ke studiu v Lucembursku.


Lucemburská univerzita

Jedná se o jedinou univerzitu v Lucembursku, založenou 13. srpna 2003. Univerzita je v současné době rozdělena do 3 fakult:

  • Fakulta vědy, techniky a komunikace nabízející bakalářské obory v přírodních vědách, inženýrství, informatice a vědě o živé přírodě a magisterské tituly v oblasti informačních a počítačových věd, biologie, udržitelného rozvoje, inženýrských věd, matematiky a veterinární vědy. Fakulta také nabízí zvláštní odbornou přípravu ve všeobecném lékařství.
  • Fakulta práva, ekonomie a financí nabízí vysokoškolské vzdělání v oblasti práva, ekonomie, managementu a správy IT. Studenti se specializují na evropské právo, ekonomii, bankovnictví a finance, management informačních systémů a podnikání a inovace.
  • Fakulta jazyků a literatury, humanitních věd, umění a vzdělávání – nabízí bakalářské studium voblasti historie, psychologie, sociálních a pedagogických věd. Magisterské studium zahrnuje soudobé evropské dějiny, psychologii, gerontologii, přes-hraniční spolupráci, filozofii a územní rozvoj.

Studium na univerzitě v Lucembursku je mnohojazyčné. Kurzy jsou obvykle vedeny ve dvou jazycích: francouzština/angličtina, francouzština/němčina nebo angličtina/němčina. Lucemburskou univerzitu navštěvuje přibližně 5000 studentů pocházejících zhruba ze 95 zemí světa.

Lucembursko - hrob Jana Lucemburského
Hrob českého krále Jana Lucemburského (foto: Wikipedia)


Práce v Lucembursku


Povolení k pobytu


Pokud budete v Dánsku pobývat méně než 3 měsíce, nepotřebujete žádné zvláštní povolení k pobytu. Za účelem pobytu nad tři měsíce byste měli požádat co nejdříve o „carte de s éjour“, povolení k pobytu, které vystavuje obecní úřad. Povolení Vám bude vydáno na základě předložení patřičných písemných dokladů, např. identifikační doklad, doklad o tom, že vykonáváte pracovní činnost, doklad o zdravotním pojištění, o studiu, o dostatečném množství finančních prostředků (u ekonomicky neaktivních).

Registrace

Lucembursko vyžaduje, aby se nově příchozí osoba během tří dnů registrovala na místním obecním úřadu a vyplnila „déclaration d’arrivée“. Pokud byste se stěhovali do Lucemburska, budete muset oznámit příjezd komunální službě v místě, kde budete bydlet, a to během 8 pracovních dnů po Vašem příjezdu. Od úřadu obdržíte potvrzenou kopii tohoto svého oznámení.

Pracovní povolení

Od 1. listopadu 2007 neomezuje Lucembursko přístup českých státních příslušníků k zaměstnání, takže není třeba pracovní povolení.

Uznávání kvalifikací

Není-li vámi vybrané povolání v regulované, jste oprávněni toto povolání vykonávat stejně jako státní příslušníci tohoto státu. Rozhodnutí o přijetí je pak na potenciálním zaměstnavateli. Pro výkon regulovaného povolání nebo činnosti jsou právními předpisy členských států stanoveny určité požadavky (např. stupeň a obor vzdělání, délka praxe nebo např. zdravotní způsobilost), jejichž splnění podmiňuje výkon tohoto povolání.

Sociální zabezpečení a daně

V začátku zaměstnání by zaměstnanci měly být zaregistrováni na úřadu sociálního zabezpečení, Centre Commun de la Sécurité Sociale. Registraci by měl zařídit zaměstnavatel. Jestliže budete pracovat v Lucembursku, budete tam ze mzdy platit zálohy na daň a odvody na sociální zabezpečení či pojištění podle platných předpisů země.

Více informací na stránkách EURES

Cestování v Lucembursku


Zajímavé události v Lucembursku

konec února

Grand Duchy

karnevalové procesí s maskami, koncerty, maškarním bálem – hodování a pití hlavně ve Vianden, Wormeldange, Echternachu a Steinselu

březen-květen

Printemps festival

festival se koná na různých místech po celém městě Lucemburku – diváci jsou ohromeni eklektickým mixem mezinárodně uznávaného jazzu a soulu umělců z celého světa (Printemps Website)

druhá polovina května

Mezinárodní festival Echternach

pohanský taneční festival, který se koná v oblíbeném opatství města Echternach na severovýchodě Lucemburska – akce vrcholí průvodem hudebníků z celé země ulicemi starého města (Echternach Website)

23.červen

Národní den

nejvýznamnější den pro Luxembourčany – prokazování úcty královské rodině – přehlídka vojáků – průvod kolem paláce velkovévody v Lucemburku a působivý ohňostroj na Adolphe Bridže – hudebníci, klauni, polykači ohně

přelom červen/červenec

Mezinárodní divadelní a hudební festival

koná se v malém severním městě Wiltz – divadelní hry, klasická hudba (Wiltz festival Website)

červenec

Rock um Knuedler
festival

rockový open-air festival představuje jak místní, tak mezinárodní umělce – jedno-denní akce se koná na Place Guillaume II v hlavním městě – všechny koncerty jsou zdarma (Knurdler Website)

polovina srpna

Streetartnimation

festival přitahuje tisíce nadšených obyvatel i návštěvníků – udělejte si procházku po pěší zóně a objevte přes 45 různých umělců se 77 představení – malíři, pouliční umělci, kejklíři hudebníci a další baviči představují svá umění (Streetartnimation Website)PoslechFonetický přepis Slovník

přelom srpen/září

Schueberfouer lunapark

starověký lunapark založený již roku 1340 – na náměstí Glacis v hlavním městě Lucemburku – spoustu zábavy a atrakcí pro rodiny s dětmi – nabízí také průvod ovcí zdobené barevnými stuhami (Schueberfouer Website)

koncem listopadu

Festival Winterlight

hlavní město Lucemburk nabízí mnoho zábavy s vánoční tematikou -koncerty, výstavy, představení, vánoční trhy – tradiční jídla a místní nápoje (Glühwäin nebo svařené víno) od konce listopadu až do Štědrého dne (Winterlights Website)


Dopravní předpisy

Povolená rychlost – 50 km/h v obci, 90 km/h mimo obec, 130 km/h na dálnici

Světla – motocykly musí jezdit s rozsvíceným světlem jak ve dne, tak v noci, u ostatních vozidel je to doporučeno. Vozidla musí při špatné viditelnosti použít tlumená světla. Zadní červené mlhovky mohou být použity pouze pokud je viditelnost pod 50 m. V obytné zóně je nutno i v noci používat pouze potkávací světla. Při předjíždění mimo obec se používá zvukový signál.

Alkohol – povolené množství alkoholu při řízení: 0,5 ‰, u služebních řidičů 0,02%

Povinné vybavení – je povinné používat bezpečnostní pásy na všech místech, kde je jimi vozidlo vybaveno. Děti do 12-ti let nebo osoby menší než 1.50 m mohou sedět na předním sedadle pokud jsou umístěny ve speciálním bezpečnostním systému, upraveném na jejich velikost. Hasicí přístroj u osobních vozů a lékárnička nejsou povinné.

Dálniční poplatky – dálnice jsou bezplatné pro osobní automobily.

Stopování a chodci – stopování je povoleno. Zakázáno je pouze na dálnicích a 4-proudých silnicích.


Praktická telefonní čísla

112 – první pomoc a hasiči

113 – policie

117 – informace o tel.číslech v Lucembursku

116 – informace o tel.číslech v zahraničí


Obvyklá pracovní doba

Běžná pracovní doba je 8 hodin denně, 40 hodin týdně. Denní pracovní doba nesmí překročit 10 hodin.

Obvyklá doba obchodů

Banky: po – pá od 8:30 do 12:00(13:30) a od 13:30 do 16:30

Obchody: po – od 14:00 do 18:30, út – so od 8:30(9:00) do 12:00 a od 14:00 do 18:00

Některé obchody zůstávají otevřeny od 12:00 do 14:00 a potraviny a řeznictví zavírají většinou v 15:00.


Kouření

Kouření je zakázáno na určitých veřejných místech, a to v restauracích (oddělené kuřácké místnosti nesmí zabírat více než 25 % celkové plochy) a v kavárnách (úplný zákaz v době stravování). Úplný zákaz kouření platí ve školách a veřejných budovách, autobusech a vlacích. Pokud jde o pracoviště, zaměstnavatel musí zajistit, aby byli pracovníci ochráněni před pasivním kouřením. Jednotlivci porušující zákon kouření mohou dostat pokutu až 250 € a podniky až 1000 €.


Státní svátky

1. leden

Nový rok

březen/duben, pohyblivý svátek

Velikonoční neděle

březen/duben, pohyblivý svátek

Velikonoční pondělí

1. květen

Den práce

květen, pohyblivý svátek

Nanebevstoupení Krista (úterý)

květen/červen, pohyblivý svátek

Svatodušní svátky (neděle a pondělí)

červen, pohyblivý svátek

Boží tělo

23. červen

Národní svátek (narozeniny velkovévody)

15. srpen

Nanebevzetí Panny Marie

25. prosinec

Vánoce

26. prosinec

Sv. Štěpán

Autor: Daniela Veselá, Eurofon