Litva

Litva je členem Evropské unie od 1. května 2004. Do Evropského parlamentu volí 11 poslanců. Litva je od roku 2007 součástí Schengenu. Od roku 2015 je členem eurozóny.

Litva

Fakta o Litvě

 • Oficiální název země je Litevská republika (Lietuvos Respublika).
 • Rozloha Litvy je 65 303 km.
 • Hlavní město je Vilnjus (588 tisíc lidí).
 • Oficiálním jazykem je litevština.
 • Země je administrativně rozdělena na 10 oblastí (krajů) se 60 administrativními celky (43 regionů, 9 městských a 8 místních samospráv).
 • V zemi žije 2,78 milionu lidí. Většinu 86,4% tvoří Litevci, největšími menšinami jsou Poláci (5,7 %) a Rusové (4,5 %).
 • Většina obyvatel Litvy se hlásí ke křesťanství (93 % – 75 % římští katolíci, 18 % ostatní křesťanské církve), 6 % bez vyznání a 1 % jsou ostatní.
 • HDP na hlavu je v Litvě 41,288 dolarů.

Litva v Evropské unii


Litva podala žádost o členství v Evropské unii v roce 1999, jako první z pobaltských republik. Již předtím existovaly mezi Litvou a Evropskými společenstvími kontakty – roku 1992 podepsala Litva s ES dohodu o obchodu a hospodářské spolupráci a v roce 1995 dohodu o přidružení Litvy k EU, která začala platit od roku 1998. V roce 1993 začala Litva čerpat prostředky z fondů PHARE.

O členství u unii rozhodovali Litevci v referendu, které se uskutečnilo 10.-11. května 2003. Pro vstup země do EU se vyslovilo 91,04 procent lidí. Volební účast dosáhla 63,3 procent.

Livetvský parlament ratifikoval v listopadu 2004 jako první členský stát Smlouvu o ústavě pro Evropu. Po jejím zamítnutí po referendech ve Francii a Nizozemí, patřila Litva mezi tzv. přátele ústavy a podporovala zachování jejího ducha v textu nové reformní smlouvy. Se schvalováním Lisabonské smlouvy již Litva tolik nespěchala a ratifikovala ji 8. května 2008.

Litevský litas je od 28. června 2004 členem Evropského mechanismus směnných kurzů (ERM II) a je pevně navázán na euro. Členství v eurozóně patřilo dlouho k důležitým cílům litevské evropské politiky. Litva se chtěla stát členem eurozóny ve stejnou dobu jako Slovinsko, které platí eurem od roku 2007. V posudku z roku 2006 však Evropská komise došla k závěru, že země neplní inflační kritérium a není na zavedení eura připravená.

Litva se v mezinárodních vztazích orientuje na spolupráci s Lotyšském a Estonskem a se severskými zeměmi (Švédsko, Finsko, Dánsko).

Litva se poprvé stala předsednickou zemí ve druhé polovině roku 2013. V Triu byla s Irskem a Řeckem. Příště se předsednictví ujme v první polovině roku 2027.

Litevský eurokomisař

Litevský komisařem je Virginijus Sinkevičius, který má na starost životní prostředí a oceány.

Bývalí litevší eurokomisaři jsou:

 • Vytenis Andriukaitis – komisař pro zdraví a potravinovou bezpečnost (2014-2019)
 • Algirdas Šemeta– komisař pro finanční plánování a rozpočet (2009-2010) a pro daně, celní unii, audit a boj proti podvodům (2010-2014)
 • Dalia Grybauskaiteová– komisařka pro vzdělání a kulturu (2004) a pro finanční plánování a rozpočet (2004-2009)


Litevští europoslanci


Litva má 11 poslanců v Evropském parlamentu.


Politický systém Litvy


Litva je parlamentní republika v čele s přímo voleným prezidentem. Funkční období prezidenta je 5 let, s možností znovuzvolení. Litevský politický systém lze charakterizovat jako poloprezidentský. Výkonnou moc má vláda, kterou řídí premiér. Vláda rozhoduje většinou hlasů za přítomnosti nejméně poloviny ministrů.


Jednokomorový parlament (Seimas) má 141 poslanců volených na 4 roky. Do parlamentu se dostane strana, která překročí pět procent (v případě koalic 7 procent). Občané mají rovněž možnost zákonodárné iniciativy, která musí sebrat 50 tisíc podpisů.

Litevskou ústavu tvoří podle článku 150 tři samostatné akty – ústava, ústavní zákon o litevském státě z 11. února 1991 a ústavní akt z 8. června 1992, který zakazuje jakékoli členství Litvy k postsovětským východním svazkům (míněno hlavně Společenství nezávislých států)

Litevským prezidentem je od července 2019 Gitanas Nauseda.

Od listopadu 2020 vládne kabinet, který řídí Ingrida Šimonytėová.

Moderní historie Litvy

 • 1918 – vyhlášena nezávislost státu Litvy
 • 1926 – státní převrat, nastolen prezidentský autoritativní režim
 • 1940 – 1991 – anektována Sovětským svazem, stává se Litevskou socialistickou republikou
 • 1990 – vyhlášena nezávislost, kterou Sovětský svaz označil za protiústavní, vojenská intervence
 • 1991 – Island uznává státní suverenitu Litvy, přidávají se severské státy
 • 1992 – přijata Ústava Litvy
 • 2004 – Litva se stává členem NATO a EU
 • 2007 – Litva vstupuje do Schengenského prostoru
 • 2015 – Litva se stává 19. členem eurozóny

Odkazy na instituce


Kontakty na ambasády


ČR v Litvě

Birutes g. 16

LT-08117 Vilnius

Lithuania


tel: +370 5 266 1040, Konzulární oddělení +370 5 266 1063
fax: +370 5 266 1066
e-mail: vilnius@embassy.mzv.cz.
web: www.mzv.cz/vilnius

facebook: facebook.com/Cekijos.ambasada


Litvy v ČR

Pod Klikovkou 1916/2
150 00 Praha 5
Tel: 257 210 122
amb.cz@urm.lt
cz.mfa.lt

Autor: Petr Zenkner, Euroskop