Itálie - studium, práce, cestování

Studium a stipendia v Itálii


Vzdělávací systém


Povinná školní docházka začíná v 6 letech věku a trvá 12 let, případně do doby, kdy daný jedinec získá profesní kvalifikaci na základě nejméně tříletého programu do věku 18 let. Školní rok začíná v září a končí v červnu. Školy jsou otevřené 5 nebo 6 dní v týdnu podle interních organizačních předpisů.

Vysoké školy

Vysokoškolské vzdělávání zahrnuje univerzity, univerzitní instituty, polytechniky, akademie, konzervatoře, vysokoškolské profesní vzdělávání a přípravu a další typy neuniverzitního vysokoškolského vzdělávání. Přijetí na univerzitu a další vysokoškolské instituce je podmíněno složením státní zkoušky na vyšší sekundární úrovni nebo získáním zahraniční kvalifikace, která musí být oficiálně uznána.

Školné

Zápisné, poplatky a příspěvky, si každá vysokoškolská instituce stanoví individuálně v souladu s její finanční samostatností. Výše poplatků a příspěvků pro každý studijní obor je stanovena představenstvem dané univerzity. Je však důležité vědět, že:
● minimální poplatek za zápis je dán zákonem (každým rokem se mírně mění)
● dekretem prezidenta republiky z roku 1997 byl vytvořen maximální příspěvkový strop na pokrytí nákladů na správu a služby. Tento strop nesmí překročit 20% státních prostředků přidělených vysokým školám.
Průměrné studentské poplatky se pohybují mezi 850 – 1000 € ročně. Doktorandi, kteří obdrží grant od univerzity, poplatky naplatí.

Zdroj: EACEA

Stipendia

Všichni mezinárodní studenti mají nárok na stejné služby jako studenti italští. To platí jak pro stipendia, tak studentské půjčky, bydlení, jídlo a jízdenky. Tyto služby jsou řízeny DSU úřadem (Diritto allo studio universitario – úřad pro právo na vzdělání). Máte-li v plánu studovat na nějaké konkrétní univerzitě, je vhodné kontaktovat přímo její kancelář a zjistit, jaké služby jsou vám k dispozici.

Více informací: Study in Italy

  • ERASMUS

Aktivity programu Erasmus jsou určeny pro vysokoškolské studenty, kteří si přejí studovat a pracovat v zahraničí, vysokoškolské pedagogy a školitele z podniků, kteří chtějí vyučovat v zahraničí a vysokoškolské pracovníky, kteří mají zájem o vzdělávání v zahraničí. Výše stipendií na studijní pobyty v Itálii v roce 2010/2011 činí 447 €/měsíc, u pracovní stáže 638 €/měsíc.

  • Zahraničí stipendia nabízené na základě mezinárodních smluv

O stipendium se mohou ucházet studenti magisterských a doktorských studijních programů, mladí vědečtí pracovníci a případně studenti vyšších ročníků bakalářských studijních programů. Ministerstvo zahraničních věcí Italské republiky, které je plátcem stipendia, požaduje on-line registraci uchazečů. Aktuální výběrová řízení vyhlášená MŠMT ČR pro stipendijní pobyty v Itálii naleznete na stránkách Domu zahraničních služeb.

  • Další možnosti studia v Itálii se stipendiem

Dům zahraničních služeb – Jiná stipendia.


Vybrané italské univerzity

Università di Bologna

Boloňská univerzita je nejstarší univerzitou na světě, založenou pravděpodobně již roku 1088. Univerzitu navštěvuje přibližně 100.000 studentů v rámci 23 fakult a může se pyšnit absolventy takových jmen, jako jsou např. Dante Alighieri, Francesco Petrarca či Mikuláš Koperník. Informace pro mezinárodní studenty naleznete zde.

Università di Pisa

Universita nacházející se v italském městě Pisa patří k nejstarším v Evropě (založena roku 1343). V současné době je členěna do 11 fakult (Zemědělství, Ekonomika, Inženýrství, Cizí jazyky a literatura, Právo, Filozofie, Matematika, fyzika, informatika a přírodní vědy, Lékařství a chirurgie, Farmacie, Politické vědy, Veterinární lékařství) a vzdělává se zde kolem 57.000 studentů. Jejím asi nejznámějším absolventem byl astronom a fyzik Galileo Galilei, který zde i vyučoval.

Università degli Studi di Roma La Sapienza

Universita se nacházív Římě byla založena roku 1303 papežem Bonifácem VIII. S téměř 150.000 studenty se jedná o největší evropskou univerzitu. Univerzita se člení do 21 fakult a je významným italským centrem výzkumu.

Další univerzity: Università degli Studi di Padova, Università degli Studi di Firenze, Università degli Studi di Milano, Università degli Studi di Roma Tor Vergata, Università degli Studi di Torino, Università degli Studi di Genova

Itálie - náměstí svatého Petra
Centrem Vatikánu a jedním z center Říma je náměstí svatého Petra. Na náměstí, jehož konečnou podobu vytvořil v 17. století Gianlorenzo Bernini, se vejde až 400 tisíc lidí (wikipedia)

Práce v Itálii

Povolení k pobytu

Chcete-li v Itálii pobývat méně než 3 měsíce, nepotřebujete povolení k pobytu.

Registrace

Občané EU, kteří pobývají na území Itálie déle než tři měsíce, mají povinnost nahlásit svůj pobyt na místním obecním úřadě. Registrační poplatek je 14,62 €. K nahlášení pobytu je třeba předložit doklad totožnosti (pas, občanský průkaz) a jeden z následujících dokladů: pracovní smlouvu/ doklad o studiu/ doklad opravňující k podnikatelské činnosti/ potvrzení o dostatku finančních prostředků a o zdravotním pojištění.

Pracovní povolení

Občané České republiky mohou na území Itálie pracovat bez pracovního povolení.

Uznávání kvalifikací

Není-li vámi vybrané povolání v regulované, jste oprávněni toto povolání vykonávat stejně jako státní příslušníci tohoto státu. Rozhodnutí o přijetí je pak na potenciálním zaměstnavateli. Pro výkon regulovaného povolání nebo činnosti jsou právními předpisy členských států stanoveny určité požadavky (např. stupeň a obor vzdělání, délka praxe nebo např. zdravotní způsobilost), jejichž splnění podmiňuje výkon tohoto povolání.

Sociální zabezpečení a daně

Pokud máte v úmyslu v Itálii pracovat nebo pobývat déle než 3 měsíce, potřebujete získat číslo sociálního zabezpečení (codice fiscale). O číslo se žádá na místním finančním úřadu (Agenzia delle Entrate).

Celková výše odvodů z hrubé mzdy na sociální zabezpečení je 41 %. Zaměstnanec odvádí 9 % z hrubé mzdy a zaměstnavatel 32 % z hrubé mzdy.

Více informací na stránkách EURES


Cestováni v Itálii

Zajímavé události v Itálii

přelom únor/březen

Venice Carneval

v průběhu karnevalu jsou Benátky plné dobových kostýmů, zábavy a trhů – karneval začíná dva týdny před popeleční středou a končí na masopustní úterý – jednou z nejdůležitějších událostí festivalu je soutěž o nejlepší masku (Carnevale di Venezia Website)

19. březen

Palio dei Somari

závod oslů konající se v Torrita di Siena (středověká vesnice blízko Sieny v Toskánsku) na den svatého Josefa – součástí festivalu je také historický průvod (Palio dei Somari Website)

21.duben

Narozeniny Říma

datum založení Říma (v 753 př.n.l.) – festivaly, koncerty a speciální akce – ohňostroj nad řekou Tiberou a gladiátorské hry v okolí fóra

1.květen

Sagra di Sant Efisio

jeden z nejvýznamnějších festivalů na Sardinii – barevný 4-denní průvod putující z Cagliari k románskému kostelu sv. Efisia na pláži v Nora – zdobené vozy tažené voly doprovázejí svatou sochu v průvodu za doprovodu jídla a tanců (Festa di Sant’Efisio Website)

počátek května

Calendimaggio – Májová slavnost

slaví se v Assisi (Umbrie) – festival navozuje středověkou a renesanční atmosféru dobovými kostýmy – divadelní představení, koncerty, tance, průvody, lukostřelba, kuše, květinové dekorace, svítilny a svíčky (Calendimaggio Website)

počátek května

Giro d’Italia

druhý nejstarší a nejtěžší cyklistický etapový závod založený v roce 1909 podobný Tour d’France – závodí se v malebné italské krajině

17.červen

Historická regata sv. Ranieri

čtyři lodě, po jedné z každého okresu v Pise, se plaví v peřejích řeky Arno – jakmile loď dorazí do cíle, jeden z mužů vyšplhá po 25 stop dlouhém laně a pozvedne vlajku vítězství

polovina června – konce srpna

Arena di Verona Festival

venkovní operní představení a koncerty – aréna byla postaven v 1. století př.n.l, a jedná se o třetí největší římský amfiteátr na světě (Verona Arena Website)

přelom červen/červenec

Mistrovství světa ohňostrojů

Mistrovství ohňostrojů se koná v San Remu

2.červenec

Slavnosti Černé Madony

ve zajímavém městě Matera s jeskynním obydlím v regionu Basilicata v jižní Itálii – obrovské plavidlo proplouvá se sochou Černé Madony skrz město – v závěru je socha zničena a upálena za doprovodu velkolepých ohňostrojů (Festa della Madonna Bruna Website)

první víkend v srpnu

Toskánský sluneční festival

nejlepší letní umělecký festival hostící známé umělce a hudebníky – hudba, výstavy, výtečná kuchyně, toskánská vína a wellness ve městě Cortona (Festival del Sole Website)

druhá neděle v září

Madona moře

festival Panny Marie na moři se slaví na Sicílii v obci Patti – zlatá socha Madony je vyslána v průvodu k moři – poté se koná banket – na dřevěném uhlí se roštuje jehněčí – tanec, hudba, jídlo, víno

12.září

Juliiny narozeniny

narozeniny Julie (Romeo a Julie) oslavovány ve městě Verona – den plný průvodů, tanců a zábavy


Dopravní předpisy

Povolená rychlost – 50 km/h v obci, 90 km/h na silnicích druhé třídy,110 km/h na silnicích pro motorová vozidla, 130 km/h na dálnici

Světla – svícení potkávacími nebo denními světly ve dne i v noci je povinné mimo obce pro všechna motorová vozidla. V tunelu je svícení povinné. Povinně musí svítit všechna vozidla na dálnicích. Zadní světla do mlhy se mohou používat pouze při viditelnosti nižší než 50m. Mopedy a motocykly jsou povinny svítit vždy.

Alkohol – povolené množství alkoholu při řízení: 0,49 ‰.

Povinné vybavení – použití bezpečnostních pásů je povinné. Děti do 12 let a do 150 cm výšky musí používat ochranný systém (bezpečnostní pás nebo sedačku). Je nutné mít výstražný trojúhelník. Je povinností nosit reflexní vestu vždy již při vystoupení z vozu mimo obec: toto ustanovení neplatí pro motocykly, nebo mopedy a při stání v zastavěné ploše.

Dálniční poplatky – na některých dálnicích se neplatí žádné poplatky, na jiných je poplatek zahrnut do celkové sumy za používání dálnic nebo se platí samostatný poplatek. Konkrétní výše poplatků na italských dálnicích je závislá na vzdálenosti a kategorii vozidla. Průměrný dálniční poplatek za 100 km je v Itálii 6,10 €.

Stopování a chodci – Stopování je na italských dálnicích a čtyřproudých silnicích zakázáno.


Praktická telefonní čísla

113 (112) – policie
118 (112) – první pomoc
115 (112) – hasiči
116 – Pomoc motoristům – autoklub


Obvyklá pracovní doba

Zákonem je stanovená 40ti hodinová týdenní pracovní doba. Maximální týdenní pracovní doba nesmí přesáhnout 48 hodin. Typický italský pracovní den začíná v 8.00 nebo 9.00 hod. do 13.00 hod. a od 15.00 hod do 18.00 nebo 19.00 hod., od pondělí do pátku.

Obvyklá doba obchodů

Banky: po – pá od 8:30 do 13:30 a od 15:00 do 16:00

Úřady: po – pá od 8:00 do 14.00

Obchody: po – so od 8:30(9:00) do 13:00 a od 15:30(16:00) do 19:30(20:00)

Restaurace mají často od 15 hodin do 19:30 zavřeno. V severní Itálii (Milan, Turin, Venice) jsou polední přestávky o něco kratší a zavírá se o něco dříve. Během týdne jsou obchody vždy na půl dne zavřeny. Příslušný den, kdy je dopoledne nebo odpoledne zavřeno, není ve všech krajích stejný.

Kouření

Přísný zákaz kouření ve veřejných prostorech. Od roku 2005 platí legislativa zajišťující nekuřácká pracoviště, a to včetně barů a restaurací, kde však mohou být vyčleněny oddělené uzavřené (větrané) místnosti pro kuřáky. Za porušení hrozí podnikům pokuta až 2000 € a kuřákům samotným za opakované porušování zákazu až 275 €.

Státní svátky

1. leden

Nový rok

6. leden

Tři Králové

březen/duben, pohyblivý svátek

Velikonoční pondělí

25. duben

Den Osvobození

1. květen

Svátek práce

2. červen

Založení republiky

15. srpen

Nanebevzetí panny Marie

1. listopad

Svátek všech svatých

8. prosinec

Památka neposkvrněného početí panny Marie

25. prosinec

Boží hod

26. prosinec

Svátek sv. Štěpána

Autor: Euroskop, Eurofon