Irsko - studium, práce, cestování

Studium a stipendia v Irsku


Vzdělávací systém

Vzdělávání v Irsku je povinné od 6 do 16 let. Důležitou roli ve vzdělávání hraje tradičně katolická církev. Většinu primárních škol spravuje církev a dotuje stát. Školní rok začíná 1. září a končí 30. června.

Vysoké školy

Irský vysokoškolský systém tvoří university, neuniverzitní vysoké školy (Institutes of Technology, Technical Colleges) a instituce pro vzdělávání učitelů (Colleges of Education). Je možné získat bakalářský, magisterský a doktorský titul.

Školné

Vzdělávání je v zemi bezplatné, platí se jen registrační poplatky a poplatky za zkoušky. Vysokoškolské vzdělání je financováno ze státních zdrojů prostřednictvím univerzitního sektoru, technologického sektoru a pedagogických škol. Některé soukromé školy však školné vybírají.

Zdroj: Výkonná agentura pro vzdělávání, kulturu a audiovizuální oblast (EACEA)

Stipendia

Irsko je členem několika mezinárodních výměnných stipendijních programů. Pro získání informací, zda v současné době existují nějaká stipendia, o která se můžete ucházet, je vhodné obrátit se na Ministerstvo školství. Některé irské univerzity a technologické instituty nabízejí omezený počet dílčích stipendijních programů. Stipendia pro zahraniční studenty jsou v Irsku poskytovány institucemi zaměřenými na cestování, vysokými školami a univerzitami, soukromými organizacemi a irskou vládou.

Více informací na Education in Ireland

  • ERASMUS

Aktivity programu Erasmus jsou určeny pro vysokoškolské studenty, kteří si přejí studovat a pracovat v zahraničí, vysokoškolské pedagogy a školitele z podniků, kteří chtějí vyučovat v zahraničí a vysokoškolské pracovníky, kteří mají zájem o vzdělávání v zahraničí. Výše stipendií na studijní pobyty v Irsku v roce 2010/2011 činí 505 €/měsíc, u pracovní stáže 698 €/měsíc.

  • Stipendia nabízena jednotlivými univerzitami a vysokými školami

Určitý počet stipendií pro zahraniční studenty poskytují přímo konkrétní univerzity a vysoké školy. Tato stipendia jsou udělována dle uvážení jednotlivých institucí, které si stanovují svá vlastní kritéria, na jejichž základě jsou poté stipendia udělována. Pro získání více informací je dobré obrátit se přímo na danou instituci. Informace o těchto stipendiích naleznete na stránkách Education in Ireland .


Vybrané irské univerzity

Trinity College University of Dublin

Univerzita založena roku 1592 je nejstarší univerzitou v Irsku. Dělí se do tří fakult, které nabízí studium na bakalářské, magisterské a postgraduální úrovni. Jedná se o nejlepší univerzitu v Irsku a v celosvětových žebříčcích se neustále drží v top 50. Knihovna Trinity je depozitní knihovnou povinných výtisků jak Irska, tak Spojeného království. Obsahující více než 4,5 milionu tištěných svazků a značné množství významných rukopisů. Na škole se vzdělává okolo 16.000 studentů.

University College Dublin National University of IrelandUCD

Národní univerzita Irska je s přibližně 25.000 studenty největší univerzitou v zemi. Založena byla v roce 1854 jako Katolická univerzita. UCD je domovem pro téměř 5000 zahraničních studentů, navíc klade velký důraz na internacionalizaci irské studentské praxe – snaží se co nejlépe připravit všechny UCD studenty pro jejich budoucí zaměstnání a život. UCD drží hlavní pozici ve financování národního výzkumu.

University College Cork National University of Ireland – UCC

Univerzita byla založena v roce 1845 pod původním názvem „Queen’s College“ ve městě Cork. UCC navštěvuje přes 17.000 studentů a je členěna do čtyř fakult: Umění, keltská studia a sociální vědy, Podnikání a právo, Medicína a zdraví, Strojírenství a potravinářství. Na škole studuje přes 2.400 zahraničních studentů. UCC je domovem hlavních národních výzkumných institutů a středisek.

Další univerzity: Dublin City University, University of Limerick, National University of Ireland Galway, Dublin Institute of Technology, National University of Ireland Maynooth, Waterford Institute of Technology,

Bru na Boinne - Newgrange - Irsko
Brú na Bóinne patří mezi největší seskupení megalitických památek v Evropě. Neolitické památky vznikly pravděpodobně čtyři tisíce let př.n.l. Jde o hrobky Newgrange, Knowth a Dowth a množství dalších menhirů. V roce 1993 byl celý komplex zařazen do světového dědictví UNESCO (foto: wikipedia)

Práce v Irsku


Povolení k pobytu

Pokud budete v zemi méně než 3 měsíce, nemáte žádné ohlašovací povinnosti.

Registrace

Přijedete-li do Irska na delší dobu než jsou 3 měsíce, můžete si zažádat o tzv. povolení k pobytu (v některých případech může být vyžadováno). Vaši žádost vyřídí v Dublinu kancelář registrace cizinců (The Aliens Registration Office), v ostatních oblastech místní policejní stanice (the local Garda Síochána District). Při žádosti o povolení k pobytu bude potřeba platný cestovní pas nebo občanský průkaz, fotografie a vyplněná žádost, kde část potvrdí zaměstnavatel (v případě pobytu za účelem zaměstnání). Podle toho, jste-li student, podnikatel, důchodce, zájemce o zaměstnání atd. doložíte ještě různé další dokumenty.

Všichni, kteří v Irsku hledají práci, musí zažádat o irské číslo PPS (Personal Public Service), které vám poskytne místní oddělení Ministerstva sociálních a rodinných věcí.

Pracovní povolení

Irská republika neuplatňuje žádná omezení přístupu na trh práce pro občany ČR, není tedy nutné pracovní povolení.

Uznávání kvalifikací

Není-li vámi vybrané povolání v Irsku regulované, jste oprávněni toto povolání vykonávat stejně jako státní příslušníci tohoto státu. Rozhodnutí o přijetí je pak na potenciálním zaměstnavateli. Pro výkon regulovaného povolání nebo činnosti jsou právními předpisy členských států stanoveny určité požadavky (např. stupeň a obor vzdělání, délka praxe nebo např. zdravotní způsobilost), jejichž splnění podmiňuje výkon tohoto povolání.

Sociální zabezpečení a daně

Pro sociální podporu závislou na vyšetření sociální potřebnosti se bude ověřovat místo trvalého bydliště. Obecněji řečeno, za osobu nemající trvalé bydliště v daném státě se bude pokládat ten, kdo v něm nežije alespoň dva roky. Občané z nových členských států (i ČR), kteří získají zaměstnání, budou obvykle čerpat z programů sociálního zabezpečení založených na pojištění, pokud odpracovali určitou dobu v zaměstnání na plný úvazek a platili příspěvky na sociální pojištění. Přístup k jednotlivým dávkám je tedy podmíněn splněním podmínek podle irských předpisů.

PPS číslo se používá pro účely sociálního pojištění z výdělku a daní, slouží pro účely čerpání sociálních dávek, příspěvků, zdravotní péče a služeb z oblasti vzdělávání. Všechny příspěvky v Irsku se budou pod toto číslo zaznamenávat. Pokud začnete v Irsku pracovat, dejte svému zaměstnavateli Vaše PPS číslo, aby mohl oznámit daňovému úřadu, že jste začali pracovat.

Dále si vyřiďte „žádost o placení záloh na daň“. Je vhodné zařídit si tyto náležitosti co nejdříve po započetí práce. Pokud tak neuděláte, vystavujete se nebezpečí placení vyšší daně z příjmu!

Obecně, všichni zaměstnanci a osoby samostatně výdělečně činné, které jsou starší 16-ti let, přispívají do sociálního systému PRSI (Pay Related Social Insurance). Příspěvky se procentuálně vypočítávají z hrubého měsíčního příjmu dělí se do různých kategorií, také podle druhu práce, kterou vykonáváte. PRSI příspěvky se skládají z příspěvků zdravotních a sociálních. Platbu příspěvků PRSI zajišťuje zaměstnavatel.

V Irsku existují dva typy danění příjmů – ‚Pay As You Earn‘ (PAYE) pro zaměstnance a ‚Self-assesment‘ (vlastní přiznání daní) pro podnikatele. Pod systémem PAYE bude Váš zaměstnavatel strhávat daně přímo z Vaší mzdy. Existují samozřejmě i odpočitatelné částky z daní a sazby daní se liší např. podle výše příjmu.

Více informací na stránkách EURES


Cestování v Irsku


Zajímavé události v Irsku

okolo 17.března

Den Sv. Patricka

obrovské oslavy v Dublinu – svátek slaví život muže, který přinesl do Irska katolicismus – je to den, kdy každý chce být Irem! – tradiční přehlídky a divoké oslavy, včetně pouličního divadla, ohňostrojů a hudby (St Patrick’s Day Website)

konec dubna

Keltský festival

cílem je podpořit lepší vztahy mezi keltskými národy v Irsku, Skotsku, Bretaňi, ostrovu Mann, Cornwallu a Walesu – oslava keltské kultury s průvody, hudbou, tancem a sportem (Pan Celtic Festival Website)

druhá polovina května

Fleadh Nua Festival

festival se koná ve městě Ennis – koncerty, hudba, zpěv a taneční soutěže (Fleadh Nua Festival Website)

počátek června

Květinový festival

největší zahradnická výstava v Irsku je populární pětidenní akcí, která se koná každý rok ve Phoenix parku v Dublinu (Bloom Festival Website)

počátek července

Oxegen

největší a „nejzelenější“ irský hudební festival konající se na závodišti Punchestown v hrabství Kildare s průměrnou návštěvností kolem 90.000 lidí za den

poslední neděle v červenci

Reek Sunday

zdolávání poutní stezky na posvátnou horu Croagh Patrick, zaslíbenou sv. Patrikovi, patronu Irska – někteří poutníci zdolávají vrchol i bez bot – v roce 441 tady dle vyprávění sv. Patrik držel 40 denní půst a modlil se za Iry – na konci půstu shodil dolů stříbrný zvon, jehož zvuk setřásl démona z oblohy a vypudil hady z Irska

druhá polovina srpna

Růže z Tralee festival

mezinárodní soutěž, která se slaví napříč irskou komunitou po celém světě – festival čerpá inspiraci z balady z 19. století o ženě jménem Marie, která kvůli její kráse byla nazývána Růží z Tralee – zvítězí ta žena, která nejlépe odpovídá atributům obsaženým v písni, je tedy „krásná a spravedlivá“( Rose of Tralee Website)

přelom srpen/září

Festival v dohazování

festival s dlouhou historií ve městě Lisdoonvarna – největší událostí pořádanou pro nezadané – doprovázen opojnou směsí hudby, tanců, dostihy a BBQ mistrovstvím (Lisdoonvarna Matchmaking Festival Website)

přelom srpen/září

Electric Picnic

umělecký a hudební festival ve městě Stradbally – festival získal široké mezinárodní uznání a bývá měsíce do předu vyprodán – spíše zaměřen na elektronický druh muziky (Nick Cave, Björk, The Chemical Brothers, Sex Pistols, atd.) (Electric Picnic Website)

konec srpna

Národní mistrovství v orbě

venkovská soutěž konající se v různých částech Irska od roku 1931 – festival je největší evropskou událostí pod širým nebem v oblasti zemědělství (National Ploughing Association Website)


Dopravní předpisy

Pozor, jezdí se vlevo, předjíždí se zprava a na kruhovém objezdu je přednost zprava!

Povolená rychlost – 50 km/h v obci, 60-100 km/h (dle značení) mimo obec, 120 km/h na dálnici

Světla – potkávací světla musí být použita za špatné viditelnosti. Motocykly musí používat potkávací světla během dne po celou dobu

Alkohol – v současné době povolené množství alkoholu při řízení: 0,8 ‰.

Od září 2011 dojde dle Nového zákona ke snížení povolené hladiny alkoholu u řidičů na 0,5 ‰, u profesionálních a nových řidičů bude limit pouze 0,2 ‰.

Povinné vybavení – používání bezpečnostních pásů je povinné na předních i zadních sedadlech (pokud je jimi vozidlo vybaveno). Děti do 12ti let nesmí sedět na předním sedadle, pokud nemají vhodný speciální bezpečnostní systém upravený na jejich velikost.

Dálniční poplatky – irské silnice a dálnice jsou většinou bez poplatku.

Zpoplatněny jsou úseky : M1 Gormanston – Monasterboice (1,90 euro) , M4 Kilcock – Enfield – Kinnegad , M50 Dublinský okruh mezi odbočkami 6 a 7 je zpoplatněn za 3 eura (POZOR! Nedá se platit hotově na dálnici).

Stopování a chodci – stopování je v Irsku povoleno.


Praktická telefonní čísla

999 nebo 112 – Tísňová volání (policie, hasiči, záchranná služba, pobřežní hlídky)

1850 – 661 771 – 24 hod. linka pomoci Irish Tourist Assistance Service


Obvyklá pracovní doba

Pracovní doba je vesměs od 9 do 17 hodin. Maximální průměrná pracovní doba v Irsku je stanovena na 48 hodin týdně. Tento průměr se počítá za čtyřměsíční referenční období pro většinu profesí. Pro pracovníky v nemocnicích, síťových odvětvích, na letištích, v přístavech, věznicích a zemědělství je tato doba šestiměsíční.

Otvírací doba obchodů

Banky: po – pá od 10:00 do 12:30 a od 13:30 do 16:00

Úřady: po – pá od 9:00 do 17:00

Obchody: po – so od 9:00 do 17:30/18:00

Banky mají otevřeno od 10 do 16 hodin. Prodejní doba obchodů je značně variabilní. Čím větší nebo na turisty více zaměřená prodejna a více exponované místo, tím větší pravděpodobnost večerního, sobotního i nedělního prodeje. Některé obchodní domy jsou otevřeny ve čtvrtek a v pátek do 21.00 hod.

Kouření

Irsko bylo první zemí Evropské unie, které přistoupilo k plošnému zákazu kouření v restauracích. Stalo se tak v roce 2004. Kouření je zcela zakázáno na pracovištích, včetně barů a restaurací (tam mohou být vyčleněny zvláštní místnosti) a ve veřejné dopravě. Od 1. července 2009 jsou v Irsku zakázány „in-store“ reklamy na tabákové výrobky a vystavování tabákových výrobků v maloobchodních prodejnách.

Státní svátky

1. ledna

Nový Rok

17. března

Den sv. Patrika

pohyblivý svátek

Velký pátek

pohyblivý svátek

Velikonoční pondělí

1. květnové pondělí

Early May Bank Holiday

1. červnové pondělí

June Bank Holiday

1. srpnové pondělí

August Bank Holiday

poslední pondělí v říjnu

Všech svatých

25. – 26.12.

Vánoční svátky

Autor: Daniela Veselá, Eurofon